BLG PlatformSector WSW     

              Regio Zuidoost             

               

Deelnemers zijn afgevaardigden van bedrijfsledengroepen uit de sector wsw regio zuidoost


Foto Album (link)                     ORSW Welkom op de site voor OR-en van SW-bedrijven!              

Volgende bijeenkomst is op

Maandag: 20 November  2006

Gastheer  Bedrijfsledengroep  WVK-Groep Bladel.

Adres gegevens: Raambrug 1, 5531 AG Bladel.

 

    Agenda

    1.    Opening.

       Modernisering WSW, visie directie WVK-Groep 

2.    Ledenwerving BLG Platform Sector WSW  Regio Zuidoost.

a.     Organizing

3.       Mededelingen.

·    Arbo 2007. Arbo uitvoering bij inlener opgenomen in contract bij detachering.

·    Pensioen 2007.*premie.

·    WSW Oostenrijk.*rapport.

·    Uitruil eindejaarsuitkering en woon-werkverkeer.

·    Prijs lidmaatschap ABVAKABO.

  

       4.    Verslag 18 september 2006. Verslag 18 september

  5.     LAC.

     19-10-2006, terugkoppeling.

           14-11-2006 Sector raad ter voorbereiding arbeidsvoorwaardenbeleid

                               en bondsraad.

           . Sectorplan 2007.

.

6 .     Monitor CAO WSW. Resultaat uitslag. 

 

  7.  CAO WSW.

·        Spreekuur voorlichting BLG-en

·        Verlof sparen

·        Vakbondscontributie.*Nieuwsbrief meenemen die u thuis heeft ontvangen.

·        Uitleg veranderingen

·        CAO WSW reiskosten € 25,00. (WML).

       

8.     Modernisering WSW.Aanpak modernisering wsw Raad voor Werk en Inkomen Rapporten RWI 24-10-2006

·        Stand van zaken.

·        Notitie ABVAKABO FNV.

 

      9. Rondvraag.

 

   10.Sluiting.

 

   11. Rondleiding WVK-Groep.

Voorzitter, Wim Coolen 

Secretaris, Jos Loock

Regiobestuurder, Jan van Rijsingen

Landelijk Sectorbestuurder, Janke Smit                                   E-mail Platform Klik hier

                                                                    Telefoon Platform: 06 - 2621 8004