За нас

 
 През 1948 г на база съществуващите в Карловската долина дестилерии за преработка на етерично- маслени суровини се създава фабрика "Българска роза" - гр.Карлово. Първоначално фабриката съществува като самостоятелна единица, но след създаването на ДСО "Фармахим", "Българска роза" преминава на негово подчинение. До 60-те години производството на "Българска роза" е сезонно и включва получаване на етерични масла - розово, лавандулово и ментово; на конкрети - розов и лавандулов, и на абсолю - розово и лавандулово. Нарастващите нужди на българската парфюмерия и козметика налагат производството на български синтетични ароматични вещества. Началото е поставено през 1967 г. с изграждането на цех "Синтези" в гр.Карлово. През следващата година също в Карлово се обособява и цех за сапунени композиции, предназначени за ароматизиране на сапуни, детергенти и препарати на битовата химия. Създават се и две научни групи, които обслужват производството на синтетични ароматични вещества и композиции. В началото на 1973 г. започва внедряване на соуси и композиции за ароматизиране на тютюни и композиции за пасти за зъби.

През 1976 г. фабриките в Карлово, Казанлък, Пловдив, Горна Оряховица и Шумен се обединяват в Комбинат "Българска роза" с център гр.Карлово. В същата година се създава База за развитие и внедряване. Специалистите от базата решават текущи проблеми на производството и едновременно с това разработват и внедряват нови технологии и продукти. За същия период предприятието е основния производител на натурална розова вода и лавандулов спирт. През 1981 г. се внедрява и започва производството на серия фитошампоани, като броят на артикулите в годините достига до девет.

В периода 1983 - 1996 г. фирма "Българска роза" претърпява няколко преобразувания. През 1997 г. фирмата е приватизирана и преобразувана в Акционерно Дружество. От 2000 година започва разработването и внедряването на козметични продукти с което се затваря цикъла от производство на суровини за парфюмерия и козметика до крайни продукти. ,,Българска роза” АД разполага с високо квалифицирани инженерни кадри с дългогодишен стаж в тази област за разработване на козметични продукти съгласно съвременните световни тенденции. Всеки работещ във фирмата е изцяло отговорен за качеството на своята работа.

От 28.04.2001 год. в ,,Българска роза” АД е внедрена и функционира разработената система за управление на качеството, която е изградена в съответствие с изискванията на серията от международни стандарти ISO 9000 като отговаря на модела ISO 9001:2008. Фирмата притежава изпитвателна лаборатория /ИЛ/, получила своята първа акредитация от Комитета по стандартизация и метрология през 1994 година, съгласно БДС ЕN 45001:1993.

,,Българска роза” АД е утвърден производител на:  

           ·        натурални ароматични продукти- етерични масла, натурални дестилационни води (розова,

                 лавандулова, лайкова, маточина, салвиева и др.) и екстракционни продукти

           ·        синтетични ароматични вещества

           ·        парфюмни композиции и флейвъри

           ·        соуси и аромати за тютюневата промишленост


Eдновременно с това фирмата продължава създаването и производството на нови асортименти от парфюмерията и козметиката.

 
    Comments