Wämöparken


Wämöparken, ett Blekinge i miniatyr, ligger vid infarten till Karlskrona och är en kombinerad kultur-, natur- och nöjespark. Parken återinvigdes 2010, efter 100 år och är ett populärt utflyktsmål för såväl karlskronaborna som för tillresande.

Se Karlskronakanalens presentationsvideo

Se bildspel