Landslaget i blåsmusik

Landslaget i blåsmusik 2017

Vad är Landslaget i blåsmusik?


Landslaget i Blåsmusik – RUM:s Blåsarsymfoniker, är ett projekt inom Riksförbundet Unga Musikanter.

Målsättningen med projektet är att skapa landets bästa blåsorkester och att genom deltagarna inspirera det lokala blåsmusiklivet i hela landet, liksom att bevara och utveckla den svenska blåsmusiktraditionen. 

Landslaget i blåsmusik har arrangerats sedan 1975. Genom åren har hundratals blivande musiker fått tillfälle att spela blåsorkester på hög nivå. 

Vad är RIksförbundet Unga Musikanter?


http://www.rum.se
Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges tredje största ungdomsorganisation alla kategorier och organiserar alla typer av musik-intresserade ungdomar. RUM är också en drivande kraft inom svensk blåsmusik.

RUM organiserar ca 40.000 unga musikanter i ungefär 400 föreningar.

Comments