Het schepencollege ging op bezoek bij het ‘Bewonersplatform De Blankaartklok - Woumen’

Post date: Apr 13, 2013 3:00:42 PM

Het Diksmuidse stadsbestuur werkt de komende maanden aan de nieuwe meerjarige strategische planning. Hierin worden de beleidslijnen voor de komende zes jaar vastgelegd. In voorbereiding hiervan neemt het college van burgemeester en schepenen het initiatief om met de dorpsraad of het bewonersplatform in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Donderdagavond 4 april 2013 was het de beurt aan het ‘Bewonersplatform De Blankaartklok’ van Woumen’

Dorpsbewoners als ervaringsdeskundigen

Dorpsbewoners weten als geen ander wat er in het dorp leeft en welke uitdagingen zich stellen om het dorp leefbaar te houden. In alle dorpen waar geen dorpsraad (meer) was, werden de voorbije jaren bewonersplatforms opgericht. Deze groepen benaderen het dorp vanuit het leefbaarheidsaspect. Elke actie die ze ondernemen draagt bij aan een doelstelling die te maken heeft met de leefbaarheid van het dorp, hetzij een sociale insteek (bijvoorbeeld meer samenhang in het dorp, het verenigingsleven in de kijker zetten) of een materiële benadering (bijvoorbeeld her- inrichting van het dorpsplein, het ontmoetingscentrum) .

Droomplannen en voornemens

Elke bewonersgroep schrijft zijn droomplan op basis van de uitgangsvraag: "Hoe willen jullie dat het dorp er binnen pakweg 20 jaar uitziet?" Een greep uit de aangehaalde onderwerpen: inrichting en onderhoud van het openbaar domein, speelruimte, activiteiten in het dorp, verkeersleefbaarheid, aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, visie op dorpsontwikkeling.

Verder is het ook een toetsing van de voornemens uit de partijprogramma's waarmee CD&V en sp.a- open in 2012 naar de kiezers trokken.

"Het rechtstreekse gesprek over deze onderwerpen levert zoveel meer op dan dikke bundels papier. Op deze manier hopen we ons beleid nog meer af te stemmen op de noden en verlangens van onze dorpsbewoners. "

Verslag (klik hier)

Leerbaar Woumen... droomplannen (klik hier)

Statistische gegevens over Woumen (klik hier)