Praktisk info

NYHET! Vi har fått Vipps :) Logg deg inn i appen - velg "Kjøp noe" - søk opp 112741 Sjårdalen Idrettslag. Vipps over startkontingen.


 

Sekretariat Kirkenær  ( Brennvegen 4 )

Fredag 30 juni         18.00 – 21.00

Laurdag 1 juli          08.00 -  10.00

 

Kl. 09.00 Start 15 km trimklasse. Startnummer kjøpes sekretariat.

Kl. 09.00 Busser kjører til start trimklasse ved Jettjønn

Kl. 10.00  Busser kjører til start konkurranseklasse 9 km ( Jettjønn)

Startnummer hentes sekretariat

Bussane har avgang frå busslomme ved Vågåkyrkja

Klær som skal sendes til toppen, går med eigen bil frå busslomma kl. 10.50

Klær frå 9 km. Sendes med bussane som går til toppen

KL. 11.00 Start 15 km sykkel / Løp ved lasaronstopen, 9 km konkurranse ved Jettjønn

Startnummer hentes sekretariat.

Busser kjører ned frå toppen så snart dei er fyllt opp, og går ned til  kulturhuset, til dusjanlegg.

Send med godt med klær. Blåhø kan være kald


God tur og lykke til.                                            Garderobe og dusj

Dette finn du på  og i Vågå kulturhus. 
Premieutdeling
Det blir premieutdeling ved Bokhandelen kl. 14.45


Drikkestasjonar
Det er drikkestasjonar på kvar 3 kilometer. Saman med Røde Kors Hjelpekorps vil personellet på drikkestasjonen vera behjelpelege med å løyse problem undervegs.


Klasseinndeling
For å få godkjent deltaking må ein vere på toppen før kl 15.00. Deltakarane konkurrerer i klassar delt inn etter alder og kjønn;
D16-17, D18-19, D20-34, D35-39, D40-44, D45-49, D50-54, D55-59, D60-64, D65-69 og D70+
M16-17, M18-19, M20-34, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64, M65-69 og M70+

For 9 km løpet er det også klassar for: 12 år - 13 år og 14 - 15 år


Startkontingent
Konkurranseklasser (gjelder både 15 og 9 km løp, samt sykkel): kr 300,-

Trimklasse frå Jettjønna: kr 125,- (trimklassa kan kjøpe startnummer fram til kl 10.00 laurdag 2. juli, ved starten for 9 km)


Påmeldingsfrist
Konkurranse  20 juni  2017
Ved påmelding etter fristen kjem det eit tillegg på kr 75,-

Trimklassa kan kjøpe startnummer fram til kl 10.00, laurdag  2.juli 2016 ved Jettjønna (NB! kun kontant). 


Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Blåhø Opp
v/ Sjårdalen idrettslag
2680 Vågå

Kontonr:2085 26 23625

Telefon : +47 48 15 28 26

E-post: post@blaho.no 
Comments