Påmelding

Startkontingentar
Konkurranseklassa (gjeld både 15 km og 9 km)                 kr 300,-
Trimklasse Vågåmo - Blåhø eller Jettjønna - Blåhø            kr 125,- 
 
Trimklassa frå Jettjønna får kjøpt startnummer ved starten (Jettjønna) på løpsdagen.
 
Påmeldingsfrist er 20  juni.   Kr 75,- i tillegg for påmelding etter at fristen er gått ut.
 

Påmelding
For å melde deg på Blåhø Opp sender du ein epost til oss: post@blaho.no. med følgjande opplysningar:
  • Namn
  • Adresse
  • Evt klubb
  • E-post / tlf / mobil du er tilgjengeleg på
  • Alder / fødselsår
  • Kva klasse du stillar i (løp/sykkel, konkurranse/mosjon, 9 eller 15 km - sykkel er berre 15 km og konkurranseklasse)

Du må også overføre startkontingent til kontonummer 2085 26 23625.
 
Innbetalinga adresserast til:
Blåhø Opp
v/Sjårdalen idrettslag
2680 Vågå
 
Påmeldinga er ikkje rekna som endeleg før startkontingent er betalt.
 

Vi gjer og merksam på at det ikkje blir sendt ut stadfesting på påmelding, men du kan sjå på deltakarlista for å sjekke om du er lagt til.
 

 
Comments