Поздравителен адрес от МОМН, регионален инспекторат Враца