מושגים וסוגי שריון

עמוד 1 2 3 4 5

שמות חלקי השריון : 
(בתמונה שריון מצפון איטליה, מהמאה ה-16. השריונות המילנאים נחשבים בעיני רבים בתור השריונות המוצלחים ביותר.)

 1. קסדה (מסוג armet )
 2. מסעד לרומח
 3. לוח חזה breast plate
 4. tasset
 5. cuisses מגיני ירך
 6. ploeyn/knee cop מגיני ברכיים
 7. greaves מגיני שוק
 8. sabaton
 9. visor
 10. beavor (לצוואר)
 11. gorget גורג'ט
 12. pauldron/spaulder מגיני כתפיים
 13. rear bracer
 14. elbow cop
 15. vambracer
 16. fauld
 17. gauntlet
 18. rondel
 19. back plate לוח גב

Comments