เครื่องมือในการเย็บผ้า

YouTube Video

 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
 
                การเริ่มต้นตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้เรียนควรรู้จักอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าที่จำเป็น เพราะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง หยิบจับง่าย เหมาะกับหน้าที่การใช้งานนั้นจะส่งผลให้การใช้งานสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งาน ได้ทันที ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ
 
ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บ
 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานตัดเย็บเสื้อผ้า ได้แก่
 
1.สายวัด
 
 เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดตัวและ สร้างแบบสายวัดที่มีคุณภาพดีจะต้องไม่ยืดไม่หด ไม่พับงอหรือชำรุด ตัวเลขไม่เลอะเลือน มีความยาว 60 นิ้ว หรือ 150 เซนติเมตร มีขนาดกว้าง ½ นิ้ว ทำจากใยแก้ว ปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทำจากผ้าเคลือบยาง
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรักษา        ควรใช้วิธีม้วนหรือแขวนแทนการพับเก็บ เพราะจะทำให้สายวัดหักได้ นอกจากนี้ยังมีสายวัดที่สะดวกในการใช้และการเก็บรักษา แต่มีขนาดเล็กกว่าสายวัดทั่วไป ม้วน ในตลับกลมแบนสามารถดึงออกมาใช้ได้ง่าย
 

อุปกรณ์การวัดและสร้างแบบตัด ได้แก่

 

1.ไม้บรรทัด
 

ใช้สำหรับสร้างแบบมีทั้งขนาดสั้น 12 นิ้ว และขนาดยาว 18 นิ้ว 24 นิ้ว ทำจากพลาสติกใส ไม้บรรทัดสั้นควรเลือกพลาสติกชนิดบางโค้งงอได้ เพื่อช่วยวัดส่วนโค้งต่าง ๆ การเก็บรักษาไม้บรรทัดระวังอย่าให้มีรอยขีดข่วน ตัวเลขเลอะเลือน

 

การเก็บรักษา  จัดเก็บโดยวิธีแขวน ส่วนมากจะมีรูที่ปลายให้แขวน หรือเก็บวางในที่ ที่เหมาะสม หยิบใช้ได้สะดวก

 

2.ไม้ฉากและไม้โค้ง ใช้สำหรับช่วยสร้างแบบ
 

ส่วนที่ต้องการให้เป็นมุม และไม้โค้งช่วยในการโค้งสะโพก วงแขนเสื้อ เป็นต้น มีวิธีการเก็บรักษา เหมือนไม้บรรทัด

 

3.ดินสอ
 

ใช้สำหรับงานสร้างแบบ แกนดินสอ ไม่อ่อนหรือไม่แข็งจนเกินไป ควรจัดเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือ สำหรับใส่อุปกรณ์การตัดเย็บโดยเฉพาะหรือที่ใส่ดินสอ

 

4. ยางลบ
 

ใช้สำหรับลบรอยดินสอที่ไม่ต้องการออกเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือ สำหรับใส่อุปกรณ์

  การตัดเย็บโดยเฉพาะ
 

 
 
กระดาษสร้างแบบ
 
กระดาษสร้างแบบ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะเป็น
 
1.กระดาษสีน้ำตาลหรือสีขาว
 
มีความหนาและคุณภาพต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน การเก็บรักษา กระดาษสร้างแบบควรเก็บในที่ที่หยิบง่าย ไม่ควรพับกระดาษเก็บ เพราะจะทำให้มีรอยพับไม่สะดวกในการใช้ ควรม้วนเก็บไว้ในที่ที่ไม่เปียกชื้น แต่ทางที่ดีหากมีกระดาษจำนวนมากควรเก็บไว้ที่เก็บกระดาษโดยเฉพาะ เช่น ลิ้นชักที่มีความกว้างยาวพอที่จะวางกระดาษได้โดยไม่ต้องพับ
 
 
อุปกรณ์ในการตัด ได้แก่
 

1.กรรไกรตัดผ้า   มีทั้งกรรไกรด้ามตรงและกรรไกรด้ามโค้ง มีหลายชนิดให้เลือกที่นิยมใช้ตัดผ้าได้ดี คือ ขนาด 7 และ 8 นิ้ว

 

2. กรรไกรซิกแซ็ก ใช้ตัดผ้าเพื่อป้องกันริมผ้าลุ่ย
 
3. กรรไกรตัดกระดาษ ใช้สำหรับตัดกระดาษเวลาสร้างแบบ
 
4.กรรไกรขนาดเล็ก ปลายแหลม    
ใช้สำหรับตัดเศษด้าย และเจาะรังดุมการดูแลรักษากรรไกรแต่ละชนิด หลังใช้งานควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และเช็ดด้วยน้ำมันจักรอีกครั้งเพื่อป้องกันสนิม กรรไกรแต่ละชนิดควรใช้ให้ถูกหน้าที่ เช่น กรรไกรตัดผ้าไม่ควรนำไปตัดกระดาษ ควรระวังอย่าให้กรรไกรตกพื้นบ่อยๆ จะทำให้เสียคมได้ กรรไกรเป็นของมีคมควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หยิบใช้ได้สะดวก เช่น เก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหรือลิ้นชักจักร
 
 
อุปกรณ์ในการทำเครื่องหมาย ได้แก่

 

1.กระดาษกดรอยหรือ กระดาษคาร์บอน
 

ใช้สำหรับทำเครื่องหมายลงบนผ้า โดยใช้ ร่วมกับลูกกลิ้งหลังใช้ควรเก็บใส่ซองหรือกล่องเครื่องมือตัดเย็บ โดยมีกระดาษไขปิดทับด้านที่มีสี

 

2.ลูกกลิ้ง
 
ใช้คู่กับกระดาษกดรอย สำหรับทำเครื่องหมายจากแบบตัดลงบนผ้า ระวังอย่าให้โดนน้ำหรือวางในที่เปียกชื้นอาจทำให้เป็นสนิมได้ การเก็บรักษาหลังการใช้งานควรเก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ
 
3.ชอล์กเขียนผ้า
 
มีให้เลือกหลายสี ใช้ทำเครื่องหมายที่สำคัญ หรือใช้ขีดเส้นเมื่อใช้กระดาษกดรอยไม่ชัด ระวังอย่าให้ตกพื้นบ่อย จะทำให้ชอล์กแตกหักได้ หลังใช้ควรเก็บไว้ในที่หยิบใช้ได้สะดวก หรือเก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ
 
 
 
อุปกรณ์การกลัดและเย็บ ได้แก่
 
1.เข็มหมุด
 
ใช้สำหรับยึดผ้า 2 ชิ้นเข้าด้วยกันหรือยึดกลัดไว้ไม่ให้ผ้าเคลื่อน เข็มหมุดควรเก็บไว้ในที่เก็บเฉพาะ เช่น ปักไว้บนหมอนเข็ม หรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดหรือในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บที่มีช่องสำหรับใส่เข็มหมุดเฉพาะ
 
2.เข็มมือ
 

 มีหลายขนาด ใช้สำหรับ เนา เย็บ และสอยผ้า ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้า และด้านที่เย็บเช่น เข็มเบอร์ 7-8 ใช้กับผ้าหนา เบอร์ 9 ใช้เย็บผ้าเนื้อปานกลาง เบอร์ 10 ใช้กับผ้าเนื้อบาง เข็มสำหรับสอยผ้าจะใช้ตั้งแต่เบอร์ 9-11

 

การเก็บรักษาเข็มมือ           ควรเก็บไว้ในที่เฉพาะ เช่น ปักไว้บน หมอนเข็มที่ภายในใส่เส้นผมหรือขนสัตว์ไว้ ซึ่งจะช่วยไม่ให้เข็มเป็นสนิมได้ง่าย หรือใส่ไว้ในห่อเข็มที่เป็นกระดาษตะกั่วสำหรับ ใส่เข็มโดยเฉพาะ ไม่ควรวางเข็มไว้ในที่เปียกชื้นอาจเป็นสนิมได้ จึงไม่ควรนำมาใช้งานอีก
 
 
3.เข็มจักร
 

มีขนาดต่างๆ กัน เช่น เบอร์ 11 ใช้เย็บผ้าเนื้อบางถึงปานกลาง เข็มเบอร์ 13 ใช้สำหรับเนื้อปานกลางถึงเนื้อหนา โดยทั่วไปจะใช้เบอร์ 13

 

การเก็บรักษาเข็มจักร         ควรใส่ไว้ในห่อเข็มที่เป็นกระดาษตะกั่วสำหรับใส่เข็มโดยเฉพาะ ไม่ควรวางเข็มไว้ในที่ เปียกชื้นอาจเป็นสนิมได้ด้ายเย็บผ้า มี 2 ชนิด คือ ด้ายสำหรับเย็บผ้า เป็นด้ายที่มีความเหนียว ทนทาน และด้ายสำหรับเนา เป็นด้ายที่มีความเปื่อย ทำให้เลาะได้ง่ายใช้สำหรับเนาส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้า ซึ่งมีราคาถูกกว่าด้ายเย็บผ้า หลังจากใช้งานแล้วควรพันด้ายที่เหลือกับหลอดด้ายให้เรียบร้อย ใช้สกอตเทป ปิดทับปลายด้าย เก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ