Základné informácie o klube


 BEDMINTONOVÝ KLUB KÚPELE SLIAČ - skratka BKK Sliač

- vznikol 8.12. 2011 ako následník Bedmintonového oddielu pri Základnej škole A.Sládkoviča Sliač,ktorý fungoval od  13.12.2007.Pri zrode oddielu bol vtedajší riaditeľ základnej školy Mgr.Juraj Nemec. Prvým štatutárnym zástupcom BO bola M.Suchá,učiteľka ZŠ A.Sládkoviča Sliač, trénerom  Ing.JánJurčiak, ktorý pokračoval ako tréner aj naďalej v BKK.
 - 20.1.2012 bol  BKK Sliač udelený Certifikát o prijatí klubu za kolektívneho člena SZBe pod ev.č.236.Zakladajúci členovia : Marta Suchá, Daniel Bartoš,Ján Suchý

Právna forma občianske združenie. Jeho cieľom je združovať záujemcov o bedminton v meste Sliač a jeho okolí.Našim členom poskytujeme možnosť registrácie v Slovenskom zväze bedmintonu a tým účasť na turnajoch podľa platného kalendára SZBe.Naši najúspešnejší členovia sa zúčastňujú Majstrovstiev Slovenska, či medzinárodných turnajov a dosahujú  v nich výborné  výsledky.
 Malý bedmintonový klub sí počína veľmi dobre aj vďaka  podpore nášho mesta a  základnej školy.Registrovaní hráči sú výhradne žiaci Základnej školy A.Sládkoviča Sliač a nášho mesta. Máloktorý mestský klub sa môže pochváliť tým ,že jeho hráči stáli na najvyššom stupni na Majstrovstvách Slovenska i v zahraničí.
Na medzinárodných turnajoch  v Srbsku,Slovinsku,Chorvatsku,Česku,Poľsku,Maďarsku,Švajčiarsku ,Rusku si počínali veľmi dobre a získali medailové umiestnenia. 

Dvaja hráči BKK sú zaradení do reprezentácie Slovenska a zúčastnili sa na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY

ERIK BARTOŠ v  kategórii U 19 v roku 2017 v Prahe
SIMEON SUCHÝ v kategórii U 17 v roku 2018 v Kazani v Rusku - v roku 2019 v Polsku- Gniezno
ANDREJ SUCHÝ získal v kategórii U 11  v roku 2018 štyri  zlaté medaily - dve v Opatii  v Chorvatsku a dve v  Novom Sade v Srbsku
2019 - medzinárodný turnaj Trenčín-2 zlaté medaily-dvojhra,štvorhra
Simeon získal na majstrovstvách Slovenska 2018 v kategórii U 15 zlatý hetrik
Andrej   získal na majstrovstvách Slovenska zlatý hetrik v kategórii U 11 aj v kategórii U 13
Sarah Antónia Suchá v kategórii U 11 zlatú medailu v mixe spolu so svojim bratom Andrejom
2020
Andrej Suchý účasť na majstrovstvách Europy vo Francúzsku-Lievin 16.-18.2.2020
      

Bývalým trénerom klubu a žiakov športovej triedy bol Ing.Ján Jurčiak 


Tréneri:
František Lukáč
Ján Suchý

Členovia výboru BKK:

Daniel Bartoš
Ján Suchý - kontakt: 0905846083

Štatutárny zástupca klubu:

 Marta Suchá  -kontakt  0915639799


Kde trénujeme

Pionierska ulica, Sliac