กิจกรรมภาพถ่ายทางอากาศของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ปัจฉิมนิเทศ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี รุ่น 105


ชุมนุมลูกเสือเครือข่าย ครั้งที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


งานมหกรรมกีฬานักเรียน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560

7 พ.ย. 59 แปรอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาพถ่ายทางอากาศคลองภักดีรำไพ โดรนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี #1

ภาพถ่ายทางอากาศคลองภักดีรำไพ โดรนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี #2


ภาพถ่ายทางอากาศคลองภักดีรำไพ โดรนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี #3


วันที่ 5 ธ.ค. 59 จุดเทียนแสดงความอาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


ต้อนรับคณะกรรมการ | 15.11.2559 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี


นักเรียนและบุคคลากร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ร่วมแสดงความอาลัย | 22.11.2559 |


รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี | 26.11.2559


พิธีเปิดกองลูกเสือ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

 

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรม ณ บิรเวณสนานกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

 

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี

 

พิธีตักบาตรเนื่องในวันครู ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 16/01/2560