Prva sekunda

Ako naš kosmički kvant povećamo na vrijednost od 1 (s) ...

... i ako znamo da svjetlost za jednu sekundu prevali rastojanje (c), to podrazumjeva da prošlost kosmosa počinje sa 0 (s) i u prvoj sekundi dostiže vrijednost dubine prostora (L c).

Da bi unionski kosmički princip bio zadovoljen; u istom momentu se na jednoj strani kosmičkog kvanta uspostavlja vrijednost brzine svjetlosti (c +), a na drugoj vrijednost brzine svjetlosti (c -). Kako se to sve odvija u prvoj sekundi (jediničnom vremenu) kosmičke starosti mi sada imamo dva kosmička smjera kretanja svjetlosti. Jedan smjer je od ka smjeru većem od jedne sekunde (c + ≥ 1 s) a drugi smjer u smjeru manjem od jedne sekunde (c - ≤ 1 s).

U momentu kad svjetlost krene od (t - = 0 s) do prva kosmičke sekunde (t + = 0 s) dolazi do razdvajanja i formiranja svih ostalih kosmičkih jediničnih vrijednosti tako da u prvoj sekundi starosti kosmosa imamo istovremeno dvije istovremene kosmičke vrijednosti kao što su na primjer ...

... a, u istom vremenskom momentu imamo i kosmičke vrijednosti od ...

Sve ove vrijednosti su unutar prve sekunde starosti kosmosa; Ali, zbog toga što je kosmos u ovom vremenskom momentu u kvantnom obliku postojanja to podrazumjeva da kosmos u isto vrijeme i postoji i ne postoji do prve sekunde kosmičke starosti. U ovom stanju u isto vrijeme vrijedi unionska jedinična jednakost ...