Bizzwitt naast de ondernemer

Iedere MKB-ondernemer weet dat het runnen van een bedrijf bepaalde risico’s en ook de nodige problemen met zich meebrengt. De risico's wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken en de problemen wil je adequaat oplossen. Dat vraagt om aandacht en actie. Vaak worden de risico’s onderschat en de problemen vooruitgeschoven. Zeker in deze tijd, waarin omzetten en winsten onder druk staan en er gewoon flink ‘gebuffeld’ moet worden om het hoofd boven water te houden. Dat gaat vaak gepaard met spanningen en onrust bij de ondernemer (thuis) en binnen het bedrijf… en dan zit je opeens met je handen in het haar… hóe nu verder? Er zijn ook bedrijven die het in deze tijden juist voor de wind gaan en succes weten te realiseren. Maar ook dan kan het je wel eens even boven het hoofd groeien en moet er op tijd worden ingegrepen en bijgestuurd.

Wat de situatie ook is, het blijft zaak om regelmatig jezelf de vraag te stellen of je nog wel op goede koers ligt óf dat je deze juist moet verleggen… inkrimpen of uitbreiden, wel of niet investeren, hoe te financieren, reorganiseren, nieuwe markten aanboren of bestaande juist afstoten, scherper inkopen, productverbeteringen doorvoeren, je bedrijf en product meer onder de aandacht brengen enz enz.

Dan kan het prettig zijn als er even een iemand naast je staat. Iemand die voor jou als klankbord fungeert, ondersteunt, coacht, motiveert en stimuleert. Of als dat nodig is gewoon de handen uit z’n mouwen steekt en doet wat er gedaan moet worden. Iemand die je kunt vertrouwen en de ervaring heeft om je op verschillende terreinen praktisch te ondersteunen. Kom eens vrijblijvend in gesprek met Bizzwitt. Als het je aanspreekt kunnen we samen een pad uitstippelen met als doel je weer een mooi en gezond bedrijf terug te geven! 

'No-nonsense business support' betekent geen ellenlange gesprekken en het schrijven van mooi samengebonden analyserapporten, maar gewoon gáán voor dat wat er nú moet gebeuren om het                                                            schip op koers te krijgen én te houden voor de toekomst!