Avrupa Birliği Temel Haklar

  ANA SAYFA  l  BİYOLOJİ  l  BİYOLOGLAR  l  İLLER VE TÜRLER  l  LİNKLER  l  İLETİŞİM  

Person ANA SAYFA
Right click for SmartMenu shortcuts

HABERLER

Biyologlarla
Sohbet

Burslar

Avrupa Birliği
Temel Haklar

Sözlükler

Madde 3

Kişinin Bütünlük Hakkı

1. Herkesin kendi fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne karşı saygı duyulmasını isteme hakkı vardır.

2. Tıp ve biyoloji bilimleri alanlarında, özellikle aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

  • İlgili kişilerin, yasalarda belirtilen işlemlere göre özgür ve bilinçli olarak izinlerinin alınması,

  • Özellikle insanlar arasında seçkinciliğe yönelik olanlar da dahil, tür gelişimi uygulamalarının yasaklanması,

  • İnsan bedeninin ve onur kırılmalarının para kazanma aracı yapılmasının yasaklanması,

  • İnsanların klonlama yoluyla üremelerinin/üretilmelerinin yasaklanması.