ใบยาสูบพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ
 
 
 
มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง 
ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 
 
 
 
จังหวัดสุโขทัย
 
ต้นใบยาสู
 
อกของใบยาสูบ
 

.....เว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการปลูกใบยาสูบสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้.....