Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer "Biuletynu Migracyjnego". Komentujemy w nim m.in. pierwsze wyniki najnowszego spisu ludności w Polsce, podpisanie umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim, kontrowersyjne działania władz amerykańskich w odniesieniu do rodzin nieudokumentowanych migrantów. W dziale "Integracja imigrantów" zwracamy uwagę na ważną kwestię, jaką jest rzetelne informowanie o migracjach, co może mieć wpływ na postawy wobec imigrantów, a także na samą politykę wobec imigracji (artykuł Ewy Tuz), przedstawiamy najważniejsze rekomendacje dotyczące europejskiego programu integracji obywateli państw trzecich, a także dobrą praktykę integracji, jaką jest zatrudnianie przez szkoły międzykulturowych asystentów, których zadaniem jest ułatwianie integracji dzieci cudzoziemskich w polskim środowisku szkolnym. Życzymy ciekawej lektury!

Zapraszamy na nową stronę internetową "Biuletynu Migracyjnego": http://biuletynmigracyjny.uw.edu.plBiuletyn Migracyjny” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.