HOME


Parohia Săvineşti 1 Colonie ,  este situată la 12 km. de oraşul Piatra – Neamţ şi 3 km de oraşul Roznov ,pe drumul spre Bacău (DN 15 aprox.46050’ lat.N x26025’ long.E ) . A luat fiinţă în anul 2002 prin decizia(795/3.12.2002.) a  Inalt Prea Sfintitului Daniel , Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei ca nouă parohie, în urma ridicării unei noi biserici între satul Săvineşti şi colonia muncitorească Săvineşti - comunitate a credincioşilor ce s- a născut prin venirea în Localitatea Săvineşti a muncitorilor şi specialiştilor ce au contribuit la ridicarea Platformei chimice Săvineşti .

Piatra de temelie şi sfinţirea noului loc al bisericii s-a făcut pe 28 aprilie 1991, de către Prea Sfintitul Episcop vicar, Calinic Botoşăneanul împreună cu un sobor de preoţi .

Au urmat  demersurile pentru autorizaţii(24/79 18.06.1993) colectarea de fonduri, şi ridicarea ei din temelie ca o rugă adresată Bunului Dumnezeu dar şi ca o verificare a stării inimilor de ctitori ai casei lui Dumnezeu  .

Arhitectura .  Biserica , este construită din cărămidă în stil moldovenesc ,având pridvor, pronaos, naos, altar+ demisol . Cele două turle ale bisericii, depăşesc înălţimea unui bloc cu patru etaje . Are o lungime de 33 m. şi o lăţime de 10 m. Tencuielile exterioare sunt realizate în praf de piatră .

          Catapeteasma este din lemn de stejar realizată de sculptorul Vasile Agavriloaie din Humuleşti . La pictura pe lemn a icoanelor din catapeteasmă a trudit pictorul Mihai Gabur. 

Clopotele , policandrele ,mobilierul bisericesc, covoarele,instalaţia de încalzire şi apă ,troiţa de la poarta bisericii fac şi ele , parte tot din ostenelile ctitorilor in Cartea Vieţii cea din ceruri deschisă înaintea Împăratului tuturor .

Biserica a fost pictată în tehnica frescă , în perioada 2000-2006 de către pictorul Dimitrie Bănică din Bucureşti .

Ziua când s-a cântat « Înnoieşte-te noule Ierusalime… »a fost, 26 august 2007, la sfinţirea bisericii luând parte mulţime de preoţi(30) şi credincioşi ce s-au împărtăşit din harul şi binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Ioachim Băcăoanul.

Sârguinţa de a oferi tuturor doritorilor de rugăciune un nou spaţiu pe măsura dragostei şi credinţei lor , de a închina un nou altar jertfei celei nesângeroase şi de viaţă dătătoare a făcut ca astăzi să vedem şi roade din munca depusă de ctitori deşi încă mai avem până la împlinirea… cea duhovnicescă .Dar atâta timp cât va exista dorinţa va fi şi împlinirea !

Viaţa spirituală  Programul liturgic al parohiei Săvineşti cuprinde randuiala celor 7 laude bisericeşti , după cum urmează: Vecernia unită cu Litia în ajunul sfintelor sărbători si sâmbăta, Utrenia,Ceasurile, Acatist,Sfanta Liturghie,în ziua sărbătorii,precum şi în fiecare duminică. Vineri, se oficiază slujba Sf Maslu , Acatist şi după cerinţe(mai ales în posturi)Taina Sf.Spovedanii .Sâmbata este închinată celor adormiţi :Utrenie, Liturghie , Parastase. Diferitelor solicitări răspundem zilnic după dorintele credincioşilor .

În plan cultural parohia scoate de câteva ori pe an un  Buletin parohial numit „Povătuitorul creştin” şi este un curs de amenajare a unei biblioteci parohiale .Corul de copiii şi corul bisericii  organizează în fiecare an un concert de colinde iar anual unul,doua pelerinaje la sfintele mănăstiri . Nu lipseşte nici  programul  social- filantropic .

Obişnuim să vizităm bolnavii şi să ajutăm după putere pe cei în nevoi .Participăm la programul „Hrana pentru cei săraci” din cadrul protopopiatului Roznov. De curând au început lucrările la „cantina socială „ a parohiei noastre şi sperăm că aceasta va încununa la terminarea lucrărilor, tot ceea ce-i trebuie unei parohii .


Subpages (2): ALBUM FOTO ARTICOLE
Comments