ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน

วันหยุดในไทย ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 ออกรวบรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนายูงโนนทอง
 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องศึกษานิเทศก์
สพม.20 (อุดรธานี) ในการรับตำแหน่งใหม่
 
 รับฟังนโยบาย ข้อราชการเร่งด่วน สพฐ.
ทาง VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ.
 นโนบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
และ การทำงานระบบ Work from Home

ข่าวสารด้านการศึกษา

http://www.udon4.go.th/
http://udn4.esdc.go.th/
http://www.udon4.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a34
http://smart.udon4.go.th/
https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://www.kroobannok.com/https://www.kruupdate.com/
https://www.kruwandee.com/
https://www.scimath.org/
https://covid19.obec.go.th/