ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน

วันหยุดในไทย ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 ออกรวบรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนายูงโนนทอง
 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องศึกษานิเทศก์
สพม.20 (อุดรธานี) ในการรับตำแหน่งใหม่
 
 รับฟังนโยบาย ข้อราชการเร่งด่วน สพฐ.
ทาง VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ.
 นโนบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
และ การทำงานระบบ Work from Home

ข่าวสารด้านการศึกษา

http://www.udon4.go.th/
http://udn4.esdc.go.th/
http://www.udon4.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a34
http://smart.udon4.go.th/
https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://www.kroobannok.com/https://www.kruupdate.com/
https://www.kruwandee.com/
https://www.scimath.org/
https://covid19.obec.go.th/