Strona główna‎ > ‎

PODSTAWOWE DANE


Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie
                           

Nazwa skrócona: ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINOWIE
Typ: Zespół szkół i placówek oświatowych
Numer RSPO: 29999
Data wpisania do RSPO: 2012-10-19
REGON: 280496389
NIP: 5711695217
Województwo: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres: 13-200 Malinowo
E-mail: zs_malinowo@op.pl
Strona www: www.zsmalinowo.com
Telefon: 236974163
Faks: 236974163
Data założenia: 1977-09-01
Data rozpoczęcia działalności: 1977-09-01

Status publiczno-prawny: publiczna

Imię i nazwisko dyrektora: Piotr Dercz       


Dane organu prowadzącego:
Typ organu prowadzącego: Powiat ziemski
Nazwa organu prowadzącego: POWIAT DZIAŁDOWSKI
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres: Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl/

 SKŁAD ZESPOŁU:
Nazwa skrócona: TECHNIKUM W MALINOWIE
Typ: Technikum
Numer RSPO: 57610
Data wpisania do RSPO: 2012-10-29
REGON: 280170334
NIP: nie posiada
Województwo: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres: 13-200 Malinowo
E-mail: zs_malinowo@op.pl
Strona www: www.zsmalinowo.com
Telefon: 236974163
Faks: 236974163
Data założenia: 1977-09-01
Data rozpoczęcia działalności: 1977-09-01
Data włączenie do zespołu jednostki złożonej: 1977-09-01
Data wyłączenia z zespołu jednostki złożonej:
           
Numer REGON jednostki nadrzędnej: 280496389
Nazwa jednostki nadrzędnej: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY W MALINOWIE
Numer RSPO jednostki nadrzędnej: 29999
       
Status publiczno-prawny: publiczna

Zawód/Profil kształcenia/Specjalność
Kelner
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik rolnik
Technik technologii szkła
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa skrócona: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W MALINOWIE
Typ: Zasadnicza szkoła zawodowa
Numer RSPO: 57611
Data wpisania do RSPO: 2012-10-29
REGON: 519457077
NIP: nie posiada
Województwo: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres: 13-200 Malinowo
E-mail: zs_malinowo@op.pl
Strona www: www.zsmalinowo.com
Telefon: 236974163
Faks: 236974163
Data założenia: 1977-09-01
Data rozpoczęcia działalności: 1977-09-01
Data włączenie do zespołu jednostki złożonej: 1977-09-01
Data wyłączenia z zespołu jednostki złożonej:
           
Numer REGON jednostki nadrzędnej: 280496389
Nazwa jednostki nadrzędnej: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY W MALINOWIE
Numer RSPO jednostki nadrzędnej: 29999
       
Status publiczno-prawny: publiczna

Zawód/Profil kształcenia/Specjalność

Kucharz

Ogrodnik 
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Rolnik

 SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ - BIEDRAWINY W MALINOWIE
Nazwa skrócona: SZKOŁA POLICEALNA W MALINOWIE
Typ: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Numer RSPO: 57613
Data wpisania do RSPO: 2012-10-29
REGON: 280170340
NIP: nie posiada
Województwo: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres: 13-200 Malinowo
E-mail: zs_malinowo@op.pl
Strona www: www.zsmalinowo.com
Telefon: 236974163
Faks: 236974163
Data założenia: 1998-09-01
Data rozpoczęcia działalności: 1998-09-01
Data włączenie do zespołu jednostki złożonej: 1998-09-01

Numer REGON jednostki nadrzędnej: 280496389
Nazwa jednostki nadrzędnej: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY W MALINOWIE
Numer RSPO jednostki nadrzędnej: 29999

Status publiczno-prawny: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież

Zawód/Profil kształcenia/Specjalność
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik usług kosmetycznych
Technik żywienia i gospodarstwa domowego


Podstrony (1): statuty