Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej

„WOM” w Rybniku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej

„WOM” w Rybniku.

44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a

tel/fax 32 424 74 72

info@wom.edu.pl

edu@wom.edu.pl

Numer Konta: PKO BP O/Rybnik 26 1020 2472 0000 6402 0367 8943

NIP: 642 295 65 05

REGON: 240 443 332