Biotronika- nova veda

NOVA VEDA NA OSNOVI NARAVNIH ZAKONOV BIOTRONIKE!
 

Ta veda je veda vsega in univerzalna ker obravnava vse smeri znanja od:

Poljedeljstva, kemije, fizike, kvantne matematike, naravoslovja, zdravja, psihologije, psihotronike,

znanosti, paraznanosti, medicine, tehnike, duhovnosti, filozofije in drugo.

 

Medtem pa je najbolj praktično naklonjena in uporabna za:

 
USTVARJANJE- ZDRAVEGA  ŽIVLJENJA  in  ZDRAVLJENJU- brez BOLEČIN in ZDRAVIL!
 

 Pojem BIOTRONIKA - izhaja iz zakonitostih ATOMA in njegovih elementov/ ELEKTRONOV ter DELCEV,

v različnih kombinacijah, ki se sestavljajo v razne kombinacije MOLEKUL,  od česar je odvisna vrsta energije, ki jo takšna kombinacija oddaja v okolje!

 

 

 

- KOMBINACIJ  ENERGIJ - je lahko nešteto, vendar za okolico, človeka in nekatera druga bitja ter rastline, se vse zvrsti kombinacij energij razvrščajo le v 3 različne energije, od katerih so ene škodljive ali negativne, ko so druge lahko neškodljive ali nevtralne in medtem je še tretja zvrst energij, ki ima biološko zdravilne ali pozitivne učinke.

 

OD teh TREH ENERGIJ - je odvisno naše zdravje in življenje, kakor tudi zdravje in življenje ostalih bitij ter rastlin!

Za človeka in vsa toplokrvna bitja so ugodne le dve energiji: nevtralna in pozitivna  in ko je med tem škodljiva le negativna energija, ki pa je ravno obratno, za ostala hladnokrvna bitja in rastline, katerim pa dominira ravno negativna energija!

 

Da bi človek v svojem okolju bil zdrav, potrebuje predvsem dovolne količine nevtralne energije in čim manj negativne energije. Če pa to dalj časa ne doseže, zboli za neko od bolezni, za katero njegovo telo nima dovolj močnega obrambnega sistema. Takrat potrebuje njegovo telo, ali pa le tisti oboleli del telesa, dodano pozitivno energijo, ko je predhodno potrebno negativno energijo izvleči (očistiti), iz obolelega dela telesa in seveda izravnati telesno energetsko uravnoteženost, z dodajanjem pozitivne energije.

 

Da bi lahko ta sistem izvajali, moramo imeti možnost upravljanja z omenjenimi biotronskimi energijami.  Upravljanje z biotronskimi energijami pa zahteva poznavanje tovrstnih naravnih zakonitosti, da lahko s tem negativne energije pretvarjamo (transformiramo) v nevtralne in pozitivne biotronske energije.

 

Vse to pa je možno le, z dobrim poznavanjem naravnih biotronskih zakonitosti in na osnovi teh izdelati,(uskladiti) predmete, okolje, prostore, oblačila, hrano in vse ostalo v nevtralno biotronsko energetsko stanje, kar se  s tem zagotavlja  dobro počutje in stabilno zdravje, brez zdravil in slično.

 

Več o tem pa si poglejte:

 

V nadaljnji strani z naslovom:

 

OBJAVA  RAZISKOVALNEGA  DELA

BIOTRONIKA,

 

Kjer so obrazloženi podrobnejši pojmi za boljše razumevanje biotronske energetike in tudi, kaj vse je možno  popolnejše  razumeti in na kaj vse te energije vplivajo ter tudi na kakšen način lahko z njimi upravljamo -s tem pa tudi pade zavesa mistiki, magiji in nekaterimi duhovnimi ter ostalimi zablodami!

 


 

USPELO  MI  JE ODKRITI  NARAVNE  ZAKONE,

OD  KATERIH  STA  ODVISNA  ZDRAVJE  IN  BOLEZEN,

PA TUDI  OZDRAVITEV  ČLOVEKA , ŽIVALI  TER  RASTLIN!

 

Gre za nov-(revoluciaren) sistem zdravljenja-

-Na osnovi ugodne in ustvarjene energije!

-Brez zdravil medicine in zdravilcev!

-Dovolj je že, če bolnik leži v območju

 Nevtralne energije!

 

 

Kako in na kakšen način omenjeni zakoni vplivajo na bolezen ter zdravje,

opisujem v naslednjem odstavku v zelo zgoščeni obliki:

 

Človekovo zdravje je temeljno odvisno od zdravih / energetsko nasičenih celic.

Da bi človekovim celicam zagotovili zadostno življenjsko energijo, na osnovi katere varujejo človekovo telo pred boleznijo in staranjem, moramo tem celicam dovajati zadostne količine te nevtralne in tudi pozitivne energije tako, da obenem tudi celice  obvarujemo negativnih/škodljivih energij, kar nam lahko uspe le s posredovanjem v strukturo atoma in molekule, od koder sicer izhajajo te tri vrste energije, da bi tako iz njih izhajali le ugodni vrsti energije, medtem ko bi tretjo, negativno energijo pretvorili v nevtralno energijo, in to v ugodnem sorazmerju.

 

Da pa bi to uspeli izvesti, moramo predhodno dobro spoznati novoodkrite biotronske naravne zakone in jih ne nazadnje znati uporabiti pri industrijski proizvodnji, predvsem izdelkov, ki so v stiku s telesom in v okolici človeka, kar bi lahko s pridom izkoristila tudi naša tekstilna in druga industrija.

 

Kaj še lahko človek pridobi ob upoštevanju novoodkritih zakonov?

Tu gre za nov pojem zdravega življenja, na osnovi katerega se človek osvobodi nevarnosti vseh bolezni in lahko s tem živi neodvisen od medicine, zdravil, zdravilcev in drugega.

 

V primeru fizičnih poškodb telesa se mu tudi rane zelo hitro in kvalitetno zacelijo, medtem ko bi lahko v primeru kužnih bolezni nemoteno uporabljal medicinske tehnologije, če so le-te kvalitetno izvedene.

 

Na osnovi omenjenih zakonov pa je pomembno zlasti to, da je mogoče izdelovati oziroma proizvajati za človeka in okolje neškodljive izdelke in proizvodov vseh vrst, ter še več – izdelki lahko poleg tega oddajajo tudi zdravilno energijo, kar bi bilo lahko zanimivo zlasti za našo tekstilno, obutveno in drugo industrijo, saj bi bilo za takšne zdravju prijazne izdelke odprto vse svetovno tržišče, na katerem bi bili brez konkurence!

 

Kdor obvladuje sevanje - vlada tudi z boleznijo!

 

                      

 

 


                                                                                                                                           

KAJ  JE  BOLEZEN?

 

Vsaka od bolezni je sestavljena iz negativnih atomov v obliki molekul - v raznih vendar vedno negativnih oblikah,  je zato bolezen zelo občutljiva na drugačne oblike in drugačne kompozicije molekul kot je sama!

Bolezen se podobno obnaša kot negativna energija:
 

Zakon: Negativna energija privlači negativno energijo, se z njo ojača in nato sekundarno napada ostala biološka območja, poškoduje ali uniči celice, se s tem še dodatno ojača ter takšna še bolj učinkovito deluje če le ima možnost.

Če hočemo bolezen ustaviti v njenem pohodu, jo moramo obdati z nevtralno energijo, oziroma obdati z nevtralnimi molekulami v obliki predmetov ali kemičnih substanc kot zdravila.

 

 
KAJ JE ZDRAVILO!?  

 

Zdravilo deluje na nevtralni energetski osnovi.

Molekula uspešnega zdravila, je sestavljena v pravilnem sorazmerju in številu nevtralnih in pozitivnih elementov.

Zdravilo-simbolično rečeno deluje kakor npr. juha; ki je lahko okusna in dobra, če so njene sestavine v svojem pravilnem sorazmerju in številu elementov/sestavin, lahko pa je tudi obratno, če je to število in sorazmerje elementov v neugodni sestavi!
 

Enako je z zdravilom, če je sestavljeno iz ugodnih molekul za telo, a obenem pa v neugodni sestavi za bolezen, bo takšno zdravilo zelo učinkovito za zdravljenje. Če pa bodo sestavine molekul neugodne za bolezen in človekove celice, bo takšno zdravilo dajalo človeku le: »medvedjo uslugo«! V slučaju pa da bodo molekule bile sestavljene ugodno za človeka in nevtralne za bolezen, potem se bo človek dobro počutil, bolezen pa bo nadaljevala v svojem pohodu!!  

 

 

 

Ali bi lahko Biotronika nova veda- svet postavila na skupni imenovalec?

 

Že davno se zavedamo, da živimo v atomski dobi pa čeprav sam atom, še ni docela prepoznan predvsem zato, ker se še ne ujema s skupnem imenovalcem sveta in Kozmusom!

 

Začelo se je v 19. stoletju, ko je bil atom razkrit kot Rutherfordov model atoma v letu 1911 in to kot samo ovoj atoma, kasneje leta 1932 pa je bil odkrit v tem atomskem jedru še nevtron, kar je zaznamovalo novo dobo atomske fizike, ko je bilo v atomu odkrit ovoj krožečih negativnih  elektronov in en delec pozitivnega protona. Niels Bor pa je medtem odkril najmanjši atom z celotno zgradbo vodikovem atomu, s samo enem elektronom!

Kasneje pa je Rutherford uspel tudi dokazati, da če je odbit ta en elektron in ostane le en pozitron, da je s tem odkril najmanjši delec in ga tudi imenoval proton (grščina = prvi).

 

Takrat so še fiziki napačno sklepali, da protoni in elektroni delujejo skupaj!

Šele leta 1920, je Rutherford menil, da mora biti zraven protona še neki energijsko nevtralen delec, toda to nikakor ni mogel dokazati, kar pa je uspelo šele kolegu James Chadwick v letih do 1974, ko mu je to uspelo med poizkusi z reakcijami v atomih, a v istem času pa je tudi fiziku Werner Heisenberg uspelo predstaviti novo teorijo o atomskem jedru, ko mu je kot prvem uspelo dokazati, da je v atomskem jedru skupaj z protonom v sestavi tudi nevtron, ko je kasneje s svojim protonsko- nevtronskem modelom, lahko določil tudi natančne energijske informacije v atomu, kar pa je bila že osnova za jedrsko fisijo/ cepitev in nato za začetek nadaljnjega razvoja dobe jedrske fizike!

 

V času tridesetih let prejšnjega stoletja so obenem nastajala še pomembna tudi druga odkritja naravnih zakonov, je zato fizik Heisenberg preučeval možnost teoretske fizike v povezavi enotne teorije materije, vendar je vseskozi manjkala ideja, ki bi prikazala kako je mogoče svet postaviti na skupni imenovalec?

 

Te »svetovne« formule do danes znanstveniki še niso odkrili!?

 

Nova odkritja:

Dogodilo se je, da sem kot izumitelj po operaciji raka na prostati opazil, da me rana vedno močneje boli, ko sem bil v območju naravnega sevanja in če sem se tam zadržal dalj časa, mi je tudi seč bil zopet krvav, ko pa sem se v nadalje tega zelo izogibal pa se mi je vse izboljševalo in rana hitreje zaraščala, kar mi je dalo temeljni povod k razmišljanju, kako iz hiše odstraniti sevanja, kar bi mi dalo upanje, da bom lahko dokončno ozdravil in da se rešim bolečih kontrol prostate za vedno!?

 

To razmišljanje je bilo teoretično možno, vendar pa to praktično izvesti, kar še nikomur na svetu ni uspelo pa je tudi za mene bilo skoraj nemogoče, vendar me ta dilema ni odvrnila, da ne bi prav vse poizkušal in se odrekel prav vsem predsodkom in logikam, da bi lahko našel način za nevtralizacijo sevanja!

 

Minilo je 18 let , da sem uspel postopno odkrivati naravne energijske zakone v povezavi z atomom in sem kmalu ugotovil, da je vse zapisano ravno v atomu- vsi naravni zakoni življenja in smrti živih bitij organske in anorganske kemije zakoni materije, sveta sončnega sistema in celo Galaksije!

 

Odkrito je bilo prvo: ovoj atoma;

Nato je bil odkrit: ------ nevtron;

Na to pa še: ------------- elektron;

In končno še: ----------- proton;

Pa še nato povezava protona z nevtronom!

Odkrite so bile tudi energije atoma: alfa, beta in gama!

 

S tem je bila postavljena temeljna struktura atoma, treh elementov ki pa že ima energijo, vendar jo raziskovalci niso opazili, ker niso imeli za takšne energije merilnike, so pa da bi zamišljeno energijo lahko dosegli, so pa nasilno izbili ali cepili elektron, s čemer je nastala nova znanost: Jedrska fizika in s tem tudi veliko zla!

 

Sam pa sem ugotovil, da so elektroni negativni, protoni pozitivni in nevtroni nevtralni ter da so to tri naravne energije, ki dajejo materialnem svetu rojstvo življenje in smrt ko predstavljajo s tem tri energije:

negativna = škodljiva,

nevtralna  = neškodljiva in

pozitivna  = zdravilna energija, z obzirom da imajo različni atomi tudi različno število v sestavi in različne kombinacije, sem opazil, da je od teh treh možnih energijskih kombinacijah, odvisna tudi izhodna energija iz samega atoma in še bolj učinkovita, iz treh različnih kombinacij atomov v molekulah, od koder izhaja določena energija sevanja na okolico, je iz tega opaziti tudi zakon števila: tri in še nekaj ostalih števil ( kvantna teorija), ki temelji v teoriji atoma in različnih energij, zaradi katere so tudi vedno le tri že navedene  različne energije, a kombinacij pa je lahko nešteto in raznih števil!

 

Skratka odkril sem:  da so tri energije odvisne le od števila posameznih elementov v atomu in število določenih energijskih atomov v molekuli in od števila energijskih določenih molekul (kvantna števila), je odvisno kakšne energije je določena materija, katera pa je v nadalje odvisna še kakšna je oblik in dimenzija te materije, ko dobimo dokončno energijo posameznega izdelka in zopet od števila izdelkov in prostora se energija, ali v bolj poljubnem  izrazu sevanje, potencira in tudi spreminja v eno od treh energij!

 

To je le kratek uvod in začetek v mojo raziskavo: »Biotronika nova veda«!

 

Vse to pa temelji na sistemu atoma, ki je tudi v povezavi z Galaksijo in kar je tudi vse tako neverjetno usklajeno z vsemi naravnimi zakoni in z poznavanjem le teh, lahko šele razumemo na sto in sto tisoče problemov v našem življenju, za katere do sedaj tudi znanost nima pravega odgovora, ko je vsako naše dobro ali slabo dejanje, v povezavi z naravnimi zakoni, je zato predvsem od nas in našega poznavanja ter upoštevanja teh treh energij in zakonov, odvisno kako bomo živeli pa še kako bomo tudi trpeli v tem svojem nerazumnem življenju!

 

Ta nova metoda poznavanja življenja, je tudi zelo koristna npr. pri zdravstvu, ki naj bi nam bilo tudi največje bogastvo, je sedaj zato tudi zelo enostavno razumeti vzroke bolezni, kar medicini še vedno ne uspeva, za kar pa osnovna formula glasi: »Kjer ni škodljivega sevanja, tudi bolezni ni«!   

 

Iz tega je razumeti, da je vzrok vsake bolezni le škodljivo sevanje/energija!

V naravi po teh odkritih zakonih, obstojijo trije karakterji energij, kot že omenjeno, je ena negativna in škodljiva, je druga nevtralna in neškodljiva, je tretja pozitivna in zdravilna, kar pomeni, da zdravju škoduje le negativna energija, medtem ko so ostale dve energiji človeku in telesnim celicam koristne energije pa bi bilo napačno razmišljanje, da moramo sedaj vso negativno energijo popolno uničiti, da bi s tem vsi zdravo živeli?

 

Moramo se zavedati, da naš materialni sistem vsebuje vse tri energije, da lahko sploh obstaja, seveda pa je lahko velika razlika, če te tri energije niso v primernem in zdravem sorazmerju za naše celice, saj te tri energije predstavljajo tudi rojstvo, življenje in smrt, ki je tudi  potrebna, saj je življenje v onemoglosti le trpljenje!

 

Zraven omenjenih zakonov sem odkril tudi pomemben zakon valovne dolžine, kotov in števila plasti, ki so v povezavi ne samo z molekulami, temveč z izdelki, pri katerih je važna tridimenzionalna dimenzija, od kjer je možno tudi ustvariti ali negativno, ali pa nevtralno valovno dolžino na osnovi metričnih mer. Enako pa je energija izdelka odvisna tudi od oblike, kotov in radiev ter končno tudi od število plasti izdelkov!

 

Vsaka materija je po zakonu narave obsojena tudi na smrt, z razliko, koliko negativne energije, ali oksidacije vsebuje na določen čas! Tudi materija/molekula vode, je sestavljena iz treh energij, ki pa niso vedno enako prisotne, ker se s pretokom vodi meša tudi kisik, zato lahko voda iz škodljive materije nastane tudi zdravilna materija in ko se ta umiri, postane zopet negativna in zdravju škodljiva, ko v končni obliki postane kvarna, se zato v njej pričnejo, zaradi negativne energijske nasičenosti, razvijati gnilobne in druge škodljive bakterije!

 

Podobno je pri steklu, ki je po sestavu iz kremena, ki je negativen material in zato tudi povzroča škodljivost v optiki (optično sevanje) a tudi v bivalnih prostorih v obliki oken, ko nam sončna svetloba, ki je zunaj največkrat nevtralna, medtem pa ko prodrejo sončni žarki skozi steklo v prostor, ustvarijo v prostoru negativne /škodljive sončne žarke, medtem pa če to steklo še termično obdelamo, se mu atomska struktura spremeni v nevtralno strukturo in potem se tudi sončni žarki skozi steklo ne spremenijo, je zato tak prostor tudi pri sončnem ogrevanju zdrav prostor!

 

Nasprotno pa je pri soli, ko je naravna morska sov z naravnimi kristalnimi strukturami nevtralne energije, je termično predelana enaka morska sol, ko postane negativna in škodljive energije!

 

Zanimivo je tudi da, nevtralni materiali skoraj nimajo staranja, medtem ko so negativni materiali pokvarljivi in z oksidacijo tudi hitreje razpadajo/ umirajo, zato so tudi telesne celice na tem principu, če so negativne hitro odmirajo, a če pa so v okolju nevtralne energije pa toliko dalj časa živijo, kolikor več nevtralne in pozitivne energije imajo v zalogi, je zato tudi važno, da je telo v okolju ugodne nevtralne energije, da so celice energijsko dovolj odporne proti negativnim boleznim in da s tem telo ostane zdravo!

 

Vse to in še mnogo tukaj neomenjenih na novo odkritih naravnih zakonitosti ter zakonov sem odkril in vse povezal v pojem življenja in narave na splošno!

 

Več pa na: http://sites.google.com/site/biotronikanovaveda/

 In v detajle: OBJAVA RAZISKOVALNEGA DELA BIOTRONIKA NOVA VEDA!

 

 

 

  

 

KDOR  OBVLADUJE  SEVAVNJE - VLADA  TUDI  Z  BOLEZNIJO!

 

Sevanja ali biotronske energije, se ne nahajajo samo v okolici človeka, temveč skoraj povsem planetu in našem osončju, kjer so tudi te energije odgovorne za delovanje našega sončnega sietema in kjer predstavljajo, tako nekako kot naprimer, galvanski elektrolit v galvanskem členu, ali pa tudi kot elektro magnet pri elektro motorju, ko je njegova moč odvisna od te energetske jačine elektro magneta in če te jačine elektro magneta ne bi bilo, potem tudi moči (mehanske ) ne bi bilo. Enako je tudi z energijami sevanja, odnosno z bioenergijami- če jih ne bi bilo v našem osončju, potem tudi samo osončje ne bi funkcioniralo in se vrtelo - planeti se bi prej ko slej ustavili, oziroma razgubili v vesolju in če ne bi več imeli svoje prvotne energije, jih bi v svoj objem potegnile sosedna ozvezdja!

 

Iz tega lahko zaključimo: "da se le vrti" in ne samo sončni sistem, temveč vse kar je materialno- živo: od atoma pa vse do Galaksij!

Tudi človek je skupek atomov v kombinaciji molekul, od koder tudi izhaja, kot vse ostalo in vse se tako: " vrti dokler živi!"

Ko pa nastane smrt, se v nekaj dneh vse ustavi in prične se faza materijske pretvorbe- naravna ALKIMIJA, (ko se energije atomov v  negativni energijah sproščajo), iz enega materiala v druge materiale, ki s to preobrazbo zopet predstavljajo zemeljsko celovitost in zemeljsko uravnoteženost.

 

Zato ko -če dosežemo to znanje in moč obvladovanja naravnih energij se moramo zavedati, da moramo dopustiti naravno energetsko ravnovesje TREH  ENERGIJ, da ne bi preveč ustvarjali energije po svoji meri, ker bi s tem lahko energetsko deformirali določeno večjo ali manjšo naravno področje, zato je primerno da prevelike kličine nevtralne energije le ne ustvarjamo preveč po svoji meri, da nebi s tem porušili ravnotežje v naravi in nam bodo še omogočena rojstva in smrt, sicer bo naša moderna doba izumrla kot so prejšnje pred -4000 let!?

 

Obratno pa tako kot se sedaj dogaja v Evropi, (nižina Angers Francija), ko zaradi znanstvene raziskave in naprave za preizkušanje DELCEV "umetnega vesolja", ki z negativnem levem kroženjem delcev ustvarjajo orjaški negativni CIKLON, kar pa je rezultat tolikih padavin in poplav!), bi s tem lahko tudi sebi škodovali, je zato primerno le, da se prevelika negativna energija le zmanjša  do normalnega stanja, v katerem nam je Smrt še kao preveč omogočena!


 

SEZMOLOŠKO/CIKLONSKI  UČINKI: so tudi odvisni od negativnih energij, ki pa delujejo v obratnih negativnih-levih vrtincev, tako da se vrtinec ne dviguje, kot pri ciklonu, ko dviguje vlago in vodno maso, temveč obratno- negativno energijo iz atmosfere, levo špiralno usmerja na področje ki je negativne oblike, ali nekaj drugega kar vsebuje večje negativnega naboja.

Primeri: potresi z negativno obliko področja: "U" so-Haiti zaliv (zanimivo - treslo je samo v tej zalivski površini!), v Sloveniji Primorska-Pivka-Postojna in prejšnja leta Posočje.Te energije potujejo iz Tržaškega zaliva in tudi Muggia je"U" oblika in skoraj vsi potresi so na nek način povezani z negativno obliko okolice!

 

Seve da so lahko negativni vplivi tudi na drugačni osnovi, kot so podmorske razpoke, ko se dno viguje in nastane izbruh, s tem pa nastanejoogromne količine vlage v ozračju, kar je posledično z velikimi poplavami in obratno, ko se morsko dno pogreza in nastanejo posledično tudi potresi in s tem plodno tlo za Tajfune, Tornade in ostale orkanske probleme  

 

DEŽEVJE, nastaja kot je že splošno znano na osnovi ciklonov, manj pa je znano kako in zakaj nastajo cikloni in tudi anticikloni?

Ciklon ali anticiklon se medsebojno razlikujeta in sta sestavljena iz nasprotnih energij, ko ciklon pridobi negativno energijo iz morja, od kjer dviguje vlago ali pa tudi kar samo morje, včasih kar skupaj z ribami, ki kasneje padejo z neba kot čudež, medtem ko pa anticiklon energijo črpa  iz stratosfere, ko je ta nabita z to (nevtralno) energijo.

 

VELIKA  DEŽEVJA z NEURJI: vzroki za te naravne neprijetnosti pa lahko krivimo in tudi pripišemo naravnim časovnim ciklom, ki nastajajo približno vsakih 12 let, 53, ali celo146, ki so predvsem povezani tudi z sončnimi izbruhi imenovanih Protuberanca in tudi magnetnih zank, ko te energije prebijejo zemeljske zračne plasti, se te energije usmerijo na najbližja  in močnejša negativna morska območja, dvigujejo- sesajo bolj ali manj s svojim levim sesalnim vrtincem  morsko vlago, ki s tem ustvarja večji ali manjši vakum in ta količina vlage potuje po tem do kopnega, kjer se na energetsko nevtralnih privlačnih površinah (nasprotni pol) spušča in to vlago v obliki dežja spošča na kopno, količinsko odvisno od naravnega energetskega intiziviteta, ki ga ustvarjata predvsem Luna in Sonce z medsebojno povezanimi časovnimi cikli od česar je predvsem odvisna večja ali manjša količina padavin, seveda pa lako to tudi človek povzroči če povzroča velike negativne vrtince/energije (angleški eksperiment: pospeševalnik - UMETNEGA VESOLJA- od  kjer se tudi največkrat ustvarjajo veliki negativni cikloni, ki potem po vsej Evropi in Svetu, povzročajo večje ali manjše katastrofe, še posebej v teh nekaj zadnjih letih, odkar je ta eksperiment pričel delovati!!?) 

 


V PREDZGODOVINSKEM ČASU, je očitno opaziti, da so prednamci dobro poznali energetske zakonitosti in upravljanje TREH  ENERGIJ, to je očitno ugotoviti iz izkopanin predmetov, ki so vsi izdelani tako, da oddajajo NEVTRALNO energijo, zraven tega pa tudi še obstojijo nerazumljivi gradbeni objekti, ki tudi oddajajo veliko nevtralne in celo pozitivne energije, ki so grajeni kot je ugotoviti načrtno, ko so uporabili za te posebne gradnje, skoraj vse biotronske zakone - Velikonočni otoki in slično-(glej priloge)!

Tudi ostanki starih KMEROV in ostanki STARIH  EGIPTČANOV, INKOVSKA MESTA v Peruju, Asteki v Mehiki, Maji, Kitajski Tibetanci in Inki, ki še danes ljubosumno skrivajo staro znanje, katerega pa niti sami ne razumejo kljub temu, da ga uspešno uporabljajo ter še ostale starejše kulture, kjer so cela mesta zgrajena po biotronskih zakonih, tudi verjetno zato ker so bili v upanju, da bo to dovolj zaščite proti negativni energiji za večno življenje, ki sicer kot so to sami vedeli da to prinaša bolezen in smrt- verjetno pa niso poznali naravnega zakona vodnih energij, ko je z njeno vodno prisotnostjo,  bolj ali manj prisotna tudi negativna energija in ker se brez vode ne da živeti, se tudi brez nje ne da umreti! Zato so pač morali prej ko slej umreti in ker so živeli v preveč nevtralnem (sterilnem) okolju, tudi potomstva niso imeli, so zato vse te stare kulture propadle in izumrle, iz čegar nastane zaključek, da če hočemo živeti moramo tudi umreti, zato morajo obstojati vse tri naravne/ biotronske  nergije, vendar mora biti med njimi tudi pravilno, za človeka ugodno sorazmerje!

 

No nekaj tega znanja se le ni popolno izgubilo, preneslo se je v periferijska področja in države z daljšo kulturo kot je Kitajska, Japonska, tudi nekaj še Indija in največ se je tega znanja ohranilo na kitajsem gorovju Tibetu kot sem že omenil, Inkovski deželi pa tudi vjužni Angliji- Stonehenge; v Evropi pa je največ ostalo znanja Magije: črna in bela, Astrologija, Hidromantija, Tarok in drugo bolj ali manj poznano.

To znanje se je v Europi tudi največkrat zlouporabljalo, zato je bilo to znanje zatirano in kaznivo, ker je tudi delovalo škodljivo za ljudstvo in posameznike!

 

Če pogledamo in energijsko merimo nekaj primerov iz te zgodovine, bomo tudi videli neverjetno natančnost, z upoštevanjem vseh biotronskih zakonitosti, da so uspeli dobiti tako kvalitetno in ugodno

 energijio, da ta še sedaj deluje zdravilno!

                                               

Čudoviti prizor - večnosti!

Tridesetih kamnov, več kot 4 m visoki, ki oddajajo

zdravilno energijo!

Doma v južni Angliji in stari več kot 3500 let!

z imenom: "STONEHENGE

 Odličen prizor načrtnega dela z učinkom-

 nevtralne energije, ko so vsi deli obale ravni in

hlice usmerjene pravokotno na obalo!

Celoten zaliv je oblikovan oblike: C, je zato ves

zaliv v nevtralni energiji! 

Stara arhitektura, ki ima vsak dethalj izdelan v

nevtralni energiji !

Takrat soarhitekti še poznali naravne-

                 biotronske energije!

                                    

 

 
 
 
 

 

 To pa je preostanek negdanjega "Gorskega Inkovskega mesta"
 z imenom: "Machu picchu", zgrajeno še pred letom 1500-   ki je  
 simboliziralo kot: "Popek sveta", je zato tudi zgrajen, da še
 danes oddaja zdravilno pozitivno energijo, čeprav je že toliko uničeno  in deformirano!?
 
Tudi to fantastično mesto s svetiščem v sredini, je v dethaljih načrtno grajeno po sistemu naravnih biotronskih zakonih in 
tako oblikovano za:
       "Dolgo zdravo življenje"! 
 40 m visok - 77 ton težki in vlit iz brona- leta 290-
 pred našem štetjem !
 
 To je neverjetno- vsestransko umetniško delo in vse v
 nevtralni energiji!
 Na grškem otoku- Rodos-
                                                                          

                                                                        

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

  
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser