ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)


สัตว์พวกนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โพรโทคอร์เดต (Protochordate) กับ สัตว์มีกระดูกสันหลัง (vertebrate)


1. โพรโทคอร์เดต(Protochordate)
สัตว์ในกลุ่มนี้มีโครงสร้างที่เรียกว่าโนโตคอร์ด เป็นแกนของร่างกาย โนโตคอร์ดอยู่ทางด้านหลังของลำตัวเหนือทางเดินอาหาร ตัวอย่างของสัตว์กลุ่มนี้ได้แก่ แอมฟิออกซัส (amphioxus)

2. สัตว์มีกระดูกสันหลัง(vertebrate)
 สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดในช่วงที่เป็นเอ็มบริโอระยะแรกๆ นั้น ยังไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีโนโตคอร์ดเป็นแกนของร่างกาย เมื่อร่างกายเจริญขึ้นจึงเกิดกระดูกสันหลังขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแกนของร่างกายแทน สัตว์มีกระดูกสันหลังบางพวกที่โตเต็มวัยก็ยังมีส่วนที่มีโนโตคอร์ดเหลืออยู่ ส่วนช่องเหงือก ก็มีเฉพาะเมื่อยังเป็นตัวอ่อน สัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้มีช่องเหงือก แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นช่องเหงือกของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางพวกจึงหายไป มีส่วนน้อยที่จะยังคงมีช่องเหงือกไปตลอดชีวิต

 

สัตว์มีกระดูกสันหลังจัดว่าเป็นสัตว์ชั้นสูง มีลักษณะแตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็นหลายคลาส ดังนี้


1.คลาสออสติอิคไทอิส (Class Osteichthyes) ปลากระดูกอ่อน

2.คลาสคอนดริคไทอิส (Class Chondrichthyes) ปลากระดูกแข็ง


3.คลาสแอมฟิเบีย (Class Amphibia) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และซาลาเมนเดอร์ มีผิวหนังชื้นไม่มีเกล็ด

4.คลาสเรปทีเรีย (Class Reptilia) สัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวมีเกล็ดแห้งใช้ในการเลื้อยคลาย งู จระเข้ ฯ


5.คลาสเอวีส (Class Aves) สัตว์ปีก เป็นสัตว์เลือดอุ่น ที่เท้ามีพังพืด ( web )


6.คลาสแมมมาเลีย (Class Mammalia) สัตว์เลือดอุ่น มือเท้ามีเล็บแบน มีต่อมน้ำนมผลิตน้ำนมไว้เลี้ยงตัวอ่อนมีระยะเวลาในการตั้งครรภ์แตกต่างกันตามลำดับวิวัฒนาการ
 
Comments