Teadus minu ümber - Bioloogia

- Järva-Jaani Gümnaasium -
 10. klass

Autorid:
 • Ele Orlovski. - Õpilane 1 (Pilt ja vastused õppimise ajal)
 • Mailis Rannaveer - Õpilane 2 (Vihjed ja vastused õppimise ajal)
 • Elina Vares  -  Video ja fotod (Digifotoaparaat)
 • Kairi Ainjärv - Juhendaja õpetaja

KATSE 1

5 minutiga selgeks 13 bioloogia mõistet


Hüpotees: 5 minutiga suudab 10.klassi õpilane õppida selgeks 13
endale valdavalt tundmatut bioloogia-alast mõistet ja need ennast
testides edukalt õppimise ajal saadud vihjete abil
pildilt üles leida.

Katse loetakse sooritatuks, kui õpilane sooritab testist vähemalt 90%, s.o
11,7 ehk 12 mõistet.

Eesmärgid:      
 1. saada selgeks loomse raku ehitus
 2. õppida tegema videot
 3. õppida video montaaži tegemist programmi MovieMaker abil

Vajalik eesmärkide saavutamiseks:

 • 2 tundi á 45 min ( üks tund katse tegemiseks ja üks tund arvutiklassis video montaažiks)
 • projektor
 • arvuti
 • fotoaparaat video tegemise võimalusega / videokaamera
 • telefon või stopper (täpse aja mõõtmiseks)
 • 3 õpilast (2 õpilast mõistete õppimiseks, 1 õpilane video ja piltide tegemiseks)
 • MovieMaker arvutiklassi arvutites, videote montaažiks

Töökäik:

1 tund
 1. õpilastele näidatakse keskkonda, kus asub test:  http://5689325.la02.neti.ee/arvestus10.html  ehk link   Bioloogia TEST
 2. tuleb kirjutada õige vastus ja vajutada kontrolli - nii iga vastust lisades
 3. õige vastus annab 10 punkti, vale vastuse korral kaotab 5 punkti
 4. maksimumpunkte on 130
 5. teine õppija ei tohi näha õigeid vastuseid(lahkub korraks klassist) õppijal on aega mõistete õppimiseks 5 minutit
 6. seejärel sooritab ta testi
 7. kui test on lõppenud, tuleb teine õppija klassi ja saab vastused.
 8. 5 min hiljem sooritab ka tema testi
 9. Test loetakse sooritatuks alates 120 punktist - kuni 2 õpilase enda parandatud viga või 1 vale vastus
 10. filmimine ja piltide tegemine lõpetatakse, kui mõlemad õpilased on testi sooritanud.
2 tund:
 1. õpilased saavad tehtud pildi-ja videomaterjali
 2. panevad kokku kuni 3 minutllise video (failide import, efektide lisamine jms)
 3. lisavad autorid
 4. salvestavad
Video on üleval:

Autoriõigused:
Bioloogia test aadressil http://5689325.la02.neti.ee/arvestus10.html  
on Järva-Jaani Gümnaasiumi arvutiõpetaja loodud (selle konkursitöö esitaja õpetaja)
Selles testis kasutatud loomse raku pilt on aadressilt
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Biological_cell.svg
AUTOR Author

MesserWoland and Szczepan1990

Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)

Konkursitöö Teadus minu ümber, st see KATSE on järgmiste autoriõigustega:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Raku ehitus / Movie MakerJäreldus: nagu videolt näha võib, sooritasid õpilane 1 ja õpilane 2 testi edukalt. Seega - 5 minutit oli piisav aeg 13 mõiste meeldejätmiseks.

Ühel õpilasel on ette antud vastused ja vihjed teksti kujul.


Vastused teisel õpilasel on koos pildiga - seega peaks see olema lihtsam meelde jätta, kuna enamusel inimestest on visuaalne mälu tugevam

Comments