מבחנים ובחנים

מבחנים מסכמים שליש א':
כיתה י': 27.11.2017
כיתה יא': 28.11.2017
כיתה יב': 28.11.2017
כיתה י':

החומר למבחן - לחצו כאן

בחנים שהיו (כדאי לתרגל מתוכן שאלות...)
כיתה י"א

החומר למבחן - לחצו כאן

בחנים שהיו (כדאי לתרגל מתוכן שאלות...)

דפי שאלות כלליות לתרגול:
כיתה י"ב:

החומר למבחן - לחצו כאן

בחנים שהיו (כדאי לתרגל מתוכן שאלות...)

ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:22
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:22
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:30
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:23
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:30
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:23
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:22
ĉ
anat egozi,
27 בנוב׳ 2017, 0:30
Comments