ביוחקר תשע"ח

בעבודת הביוחקר עליכם להתמודד עם חקר בנושא ביולוגי.
 במהלך העבודה התלמיד עובר תהליך של חשיבה והבנה: 
במיקוד הנושא, בהתנסות בעקרונות החקר בהקשר אותנטי ספציפי, בתכנון ניסוי על בסיס שאלת חקר, 
וכן בכתיבת סיכום הכולל מיזוג טקסטים ממקורות שונים, מיזוג ידע ביולוגי רלוונטי עם תוצאות ניסויים, 
וקישור לרעיון ביולוגי כללי. 
כתיבת העבודה:

פרק

פירוט תוכן

מבוא:   20 נק'

 

תיאור בעיה/תופעה

רקע עיוני לנושא: מידע על האורגניזם, מידע על התהליך הביולוגי הנחקר, מידע מהימן, איכותי (דיוק ורמת ההסברים), רלוונטי, כתוב ברצף

שאלת חקר (ממוקדת, מנוסחת ע"פ הכללים), 

השערה, בסיס ביולוגי להשערה

* מערך החקר, כולל חומרים ושיטות: 7  נק'                            

 

תיאור מהלך העבודה, שיטות וחומרים

ü       מיקום ביצוע  הניסוי, מועד הביצוע ותאריכי המדידות.

ü      האורגניזם/מים שנבדק/ו - שם הסוג, ואם ניתן גם מין, זן/גזע.

ü      המשתנה התלוי ודרך המדידה שלו – תיאור מפורט וברור, כולל יחידות המדידה.

ü      המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי  שלו- יש לפרט מהן קבוצות הטיפול השונות וכיצד הוכנו, ולהסביר מדוע נבדק טווח זה של המשתנה.

ü      גורמים קבועים-  מהם? וכיצד נשמרו?

ü      בקרות- מהן?

ü       מספר הפריטים בכל טיפול, וכן מספר החזרות.

ü      הסבר על אופן עיבוד התוצאות.

* תוצאות: 5 נק'    

 

תוצאות מעובדות בטבלאות ובגרפים

סיכום מילולי של התוצאות 

מסקנות ודיון: 35 נק'        

 

אזכור שאלה/ השערה, אישוש או דחייה של ההשערה

מסקנות מבוססות על התוצאות, כולל הבקרות. הפניה ברורה אל התוצאות הרלוונטיות

המסקנות הן תשובה לשאלת החקר

המסקנות מנוסחות באופן זהיר ולא כוללני + התייחסות ביקורתית מתאימה למערך הניסוי, מרכיבי החקר ולתוצאות

הסבר התוצאות, תוך קישור לבסיס הביולוגי ולידע מהספרות, לרמות ארגון נוספות, להיבט יישומי של המסקנות  או הסבר אפשרי לתוצאות אם הן לא תואמות את הידע המקובל.

הדיון נותן תמונה כוללת של הנושא שנחקר

רשימת מקורות: 8 נק'         

 

ארבעה מקורות מידע מהימנים, רשומים כנדרש הפניות למקורות מתוך העבודה

מבנה העבודה :  5 נק'            

 

דף שער כנדרש, היקף העבודה, סדר, ארגון, בהירות

                                                                  סה"כ לעבודה הכתובה :  80 נקודות

 

הערכת תהליך הכתיבה: 20%            

 

איכות הכתיבה הראשונית

מידת העצמאות בכתיבה

התייחסות  והתקדמות לאור הערות המורה            

 

השאלה השניה תכלול השערה, בסיס ביולוגי, משתנים, בקרות ותוצאות

בעבודה מוצג קשר ברור בין שתי השאלותמקורות:


מיקרואורגניזמים בתעשיית המזון - מאת: ד"ר דרור בר-ניר פורסם ב"גליליאו" גיליון 138, עמ' 68-64, פברואר 2010.

Bifidobacterium longum - החיידק המגן של יונקי חלב - כתבה מ"גליליאו" (166, יוני 2012); כאן

השפעת עוצמות אור שונות על מידת הגידול, רמת הפוטוסינתזה וריכוז הכלורופיל בצמחי אלף עלה משובל –  הצעה לדרך עבודה

האם צמחים יכולים לבצע פוטוסינתזה עם אור מלאכותי?.- מכון דוידסון

נביטה – מאת מסד יהודית

                


ĉ
4881.doc
(152k)
anat egozi,
9 בדצמ׳ 2017, 12:08
ĉ
anat egozi,
9 בדצמ׳ 2017, 12:08
ĉ
anat egozi,
20 בנוב׳ 2017, 4:49
Comments