Taggning

Taggning i Diigo

Förhållningsregler 

Det är fem korta förhållningsregler som vi har för taggarnas (ämnesordens) utformning: 

* tagga på svenska 
* använd små bokstäver 
* använd obestämd form plural 
* använd få förkortningar eller inga Citationstecken runt taggar som består av flera ord: 
För att skapa en enda sammanhängande tagg av flera ord som exempelvis organismers beteenden eller livets uppkomst så sätter man citationstecken runt orden när man taggar, med mellanslag mellan orden så här: "organismers beteenden" eller "livets uppkomst". Då skapar Diigo en gemensam tagg för dessa ord (obs att det ska vara små bokstäver även i egennamn) 


Hjälp och kommentarer 

Välj taggar från vårt taggmoln: 

Ta alltid en titt på gruppens gemensamma taggmoln när du taggar. Skapa inga synonymer utan använd de ord som redan finns i taggmolnet. Saknas ordet du söker får du lägga till ett nytt ord - men följ då våra regler ovan. Har du tur föreslår Diigoverktyget ord ur vårt taggmoln direkt i rutan när du taggar. 

Angående svenska: 
Använd taggar på svenska så långt det är möjligt. Få undantag kan göras om ordet är så nytt att det inte finns någon svensk motsvarighet.  

Angående små bokstäver: 
Använd små bokstäver rakt över på alla ord - oavsett egennamn, titlar, förkortningar osv. 

Angående plural: 
Använd pluralform på taggarna så långt det är möjligt. Skriv "svampar", "gener" eller "växter" istället för "svamp", "gen" eller "växt". Undantag: Behåll dock i singular de ord som måste vara i singularform för att inte låta fel eller bli missvisande. Exempel: "genteknik" behöver inte skrivas i plural eftersom ämnet heter genteknik. 

Angående obestämd form: 
Använd obestämd form på taggarna så långt det är möjligt. Undantag: Behåll i singular de ord som måste vara i singularform för att inte bli missvisande. Exempel: "människokroppen" är ett begrepp som är så pass vedertaget att det inte behöver skrivas i plural. Man brukar ju säga: "vi läser om människokroppen nu", inte "vi läser om människokroppar nu". 
Comments