Mokykla linksmai | Humor szkolny

 • Biega, krzyczy pan Hilary: Kto mi poda okulary?
 • Życie tylko marzeniami jest absolutnie niezdrowe.

 • Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.

 • W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy jeszcze nie znano.

 • Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne.

 • Całka całki to jak córka córki czyli wnuczka.

 • Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, jednak jeden z boków jest krótszy.

 • Żółw musi być z wierzchu twardy, bo w środkowej części jest zupełnie miękki.

 • Niektóre bakterie rozkładają obornik na kompot.

 • W górach nie mieszkają ludzie, tylko górale.

 • Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych.

 • Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy.

 • Chopin wszystko co widział przerabiał na muzykę.

 • Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami.

 • Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca.

 • Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.

 • Wątroba była cały dzień śledziona.

 • Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcje w życiu komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czyli funkcje celnika.