Kvalifikacijos kėlimas | Awans zawodowy

Kviečiu įvairių dalykų mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo renginį tema: "Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais planavimas ir organizavimas".
Seminaro vadovė - Ana Pavilovič-Jančis

Ši programa įvairių specialybių mokytojams padės susidaryti nuostatas, kuriomis reikėtų vadovautis tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Mokytojai perpras specifines mokymosi negales, gebės pritaikyti bendrąsias programas, protingai parinkdami įvairius mokymo metodus ir būdus, atsižvelgiant į realų SUPM mokymosi pasiekimų lygį, parinkti tinkamus mokymo diferencijavimo ir individualizavimo būdus, numatyti galimas mokymo strategijas bei išplėtos savo profesines kompetencijas, kurios būtinos ugdant SUPM.
Seminaro trukmė – 6 val. Teorija – 2 val., praktinė dalis - 3 val., refleksija – 1 val.

Kvalifikacijos programos (seminarai)  vykdomi Lietuvos edukologijos universitete, Profesinių kompetencijų tobulinimo institute arba pagal pageidavimą – Jūsų įstaigoje.    

Pageidaujančius dalyvauti renginyje, kviečiu registruotis iš anksto. Informacija apie renginio datą, kainą, vykdymo vietą bus tikslinama kiekvieno mėnesio kvalifikacijos tobulinimo renginių planuose. Apie mėnesio planus galima sužinoti internetinėje svetainėje


Kvalifikacijos programos (seminarai) vykdomi

LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute

arba pagal pageidavimą – Jūsų įstaigoje.

Adresas: Studentų g. 47, Vilnius, LT – 08107, 3 kab.

tel./fax. 85-263 60 02, el. p. indre.zeleniakaite@leu.lt, milda.vakarinaite@leu.lt

http://www.leu.lt/lt/pkti/