Apie mane | O mnie

O sobie...

Jestem nauczycielką z 15-letnim stażem pedagogicznym. Obroniłam licencjat z biologii na uniwersytecie pedagogicznym/edukologicznym w Wilnie oraz studia magisterskie z edukologii i pedagogiki specjalnej na uniwersytecie wileńskim (byłym Uniwersytecie Stefana Batorego). W roku 2018 podjęłam kolejne studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomiki i Zarządzania (ISM) na kierunku zarządzania oświatą. Po studiach licencjackich pracowałam jako nauczycielka biologii w szkole średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach, w szkole podstawowej w Sorok Tatarach oraz Gimnazjum w Pogirach w rejonie wileńskim. Obecnie pracuję jako pedagog do spraw dzieci
troski specjalnej oraz jako nauczycielka biologii w Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu. 

    Jestem mężatką. Mam wspaniałego i kochanego męża, który mnie zawsze wspiera swymi radami i służy pomocą. 
    Moje obowiązki: Jako pedagog specjalny staram się wypracować optymalny model pracy z grupą aby uczniowie niepełnosprawni nie czuli się antagonizowani ale wzrastali w poczuciu akceptacji i mieli motywację do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Ten optymalny model pracy powinni tworzyć wspólnie nauczyciele wychowawcy z pedagogami specjalnymi opierając się na mądrym partnerstwie. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych pedagog i nauczyciel wychowawca powinni prowadzić zajęcia tak, aby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie czuły segregacji ale pełną integrację z zespołem. Praca dwóch pedagogów powinna dawać gwarancję indywidualności. Nauczyciel wychowawca lub nauczyciel przedmiotu powinien kierować się sugestiami pedagoga specjalnego podczas rozwiązywania różnych problemów występujących w klasie. 
    Praca w grupie zróżnicowanej wymaga niekonwencjonalnych metod nauczania, odejścia od form nauczania frontalnego na rzecz form percepcyjno-innowacyjnych, większej oferty pomocy dydaktycznych i ciągłej potrzeby interpretacji treści nauczania. 
    Jako nauczycielka biologii... Jestem inicjatorką wielu działań związanych z promocją zdrowia na terenie mojej placówki. Przygotowuję uczniów do konkursów, olimpiad biologicznych. Wpajam swoim uczniom spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny na łonie przyrody. 
    Od zawsze byłam też zwolenniczką zdrowego trybu życia, więc dlatego często zachęcam uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, imprezach prewencyjnych, niejednokrotnie sama je organizując. 

Zaktualizowano: dn. 26 marca, 2019 r.

Apie save...

    Mokykloje dirbu jau 15 metus. Mano mokytojavimo kelionė prasidėjo Vilniaus r. Bezdonių J. Slovackio vidurinėje mokykloje. Taip pat dirbau ilgesnį laiką Keturiasdešimt Totorių pagrindinėje mokykloje ir Pagirių gimnazijoje. Džiaugiuosi, kad teko dirbti su puikiais mokytojais, gebančiais atskleisti kiekviename iš mokinių dorovės, sąžiningumo, darbštumo principus. Šiuo metu dirbu specialiuoju pedagogu bei biologijos mokytoja Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje.

    Turiu aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Jame įgijau biologijos mokytojo kvalifikaciją bei Vilniaus universitete Filosofijos fakultete apginiau magistrinį darbą ir įgijau edukologijos magistro bei specialiojo pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2018 m. studijuoju magistrantūroje švietimo vadybą Ekonomikos ir Vadybos universitete (ISM).

    Esu atsakinga, sąžininga, komunikabili, lengvai įsijungianti į klasės auklėjimo procesą; turiu patirties organizuojant: susirinkimus, laisvalaikio ir kt. pobūdžio renginius, kolektyvinį darbą. Pedagoginio darbo metu dirbu aktyvaus mokymo(-si) metodais, kas leidžia išsiugdyti žinančią, gebančią, veiklią, kūrybingą ir dorą asmenybę. Moku išklausyti, patarti, patikslinti mokinius klausimais, atsargiai išreikšti abejonę, kai mokinys suklysta, išsamiai atsakyti į mokinių klausimus. Įžengiau į pedagoginį procesą su tokiomis nuostatomis, kaip žinios svarbu, bet dar svarbiau mokinių aktyvumas ir iniciatyva, taip pat šilta klasės atmosfera. Ypatingą dėmesį skiriu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, į jų gebėjimus bei galimybes tobulinti save kaip savarankišką asmenybę. Dirbant mokykloje naudoju įvairaus pobūdžio informacines technologijas ir esu atvira inovacijoms.
Buvau taip pat įsijungusi į projektą "Lyderių laikas 2". Ši veikla mane skatina ieškojimams ir atradimams.
Džiaugiuosi, kad mokykloje turiu erdvės tobulėjimui. Kartu su kolegomis realizavau projektą "Laisvė - dovana ir atsakomybė", prevencinę programą "Draugiška klasė". Jau 6 metus administruoju Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų internetinę svetainę www.laimingasvaikas.jimdo.com bei Vilniaus r. biologijos mokytojų internetinę svetainę www.biologai.jimdo.com
Esu ŠMM NMVA bendrojo lavinimo mokyklų išorės vertintoja, LVJC lektorė​, Vilniaus r. savivaldybės Metodinės tarybos pirmininkė, Vilniaus r. biologijos mokytojų metodinio būrelio narė​, Vilniaus r. švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė​, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos narė​,​metodinių straipsnių autorė.


Atnaujinta 2019 m. kovo 26 d.