Strona główna

Osoby zainteresowane zaliczeniem przedmiotu Biologia molekularna
(przepisanie oceny),  na podstawie dotychczasowej edukacji na innych uczelniach, mogą składać podania do dnia 15.02.2019.
Dokumentację należy składać w sekretariacie.
Podania składane po terminie nie będą rozpatrywane.Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 
budynek A4
Sekretariat pok. 304, tel.: 42 272 56 09 
 
KIEROWNIK
prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU BIOLOGIA MOLEKULARNA
dr hab. n. med. prof. nadzw. Magdalena Zakrzewska
tel.: 42 272 56 13
e-mail: magdalena.zakrzewska@umed.lodz.pl
         

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski

dr hab. n.med. Ewa Golańska

dr hab. n.med. prof. nadzw. Beata Sikorska

dr hab. n. med. prof. nadzw. Magdalena Zakrzewska

mgr Renata Gruszka


Podstrony (1): [Bez tytułu]
Comments