БиоКвант Медикал

како единствен официјален претставник за Р.Македонија,Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Албанија  на МИЛТА ПКП ГИТ-Специјалното конструкторско биро на Московскиот Енергетски Институт, Институтот по Квантна Медицина и Асоцијацијата на Квантна Медицина,ги информира граѓаните и сите други заинтересирани лица дека на пазарот се појавени апарати за рана - превентивна дијагностика и терапија који го користат името КВАНТНА, иако тоа во никој случај  не се.

 

Поради можноста на злоупотреба на името Квантна Медицина како  и дискредитација на истата од страна на разни сомнителни произведувачи кои веќе се појавени на нашиот пазар, неинформираноста на ординациите кои сакаат да набават соответна апаратура како и пациентите кои сакаат да се испитаат, се молат истите да се обратат до

БиоКвант Медикал каде можат ги добијат сите потребни информации.

 

________________________________________

 Особено обратете внимание на апарати кои користат "стерео слушалки" и минијатурен "ласер" во вид на мини камера како на сликата долу.

 

МОСКВА - ТВ ВЕСТИ (Руски)

 

              ВИДЕО            ПРЕВОД (МК)

 

 Апарат ОБЕРОН (Англиски)

 

 

 

 


Лиценцирани, медицински потврдени и признати апарати по Квантна медицина од страна на

Руската Медицинска Академија,  

Московскиот Енергетски Институт,

Институтот по Квантна Медицина,

Асоцијацијата Квантна Медицина

и 

Министерството за здравје на РФ, се:

 

-АРМ ПЕРЕСВЕТ

-АМСАТ

-РадиоТермометар ТМ

-ИРТИС

-АНТЕЛ

-АкуСкен

-АкуВизион

-АОТ

-АРЦАХ

-РИКТА

-РИКТА ЕСМИЛ

Исто така за употреба на истите, Руската Медицинска Академија за постдипломски студии и Институтот по Квантна Медицина издава Сертификат за завршена професионална обука.