Московскиот  Енергетски

 Институт

  е најголемиот научен центар во Русија за космонаутската и друга технологија  кој своите истражувања широко ги практикува во полето на медицината и е творец на повеќе неверојатни диагностички и терапевтски апарати.

------------------------------------------------

Еден од позначајните е

АРМ-ПЕРЕСВЕТ

  конструиран во раните 70-ти години кој  се користи за брзо и прецизно испитување  на здравствената состојба на космонавтите и другите спец. служби и прифатен е од НАСА од пред неколку години.  Се заснова врз БиоАктивните Зони и Точки на телото кои продуцираат електромагнетни бранови (во класичната медицина нешто слично како ЕКГ и ЕЕГ) за секој орган, дел од органот или системот, збирно или поединечно.

Тоа значи дека ние во секој момент,можеме, врз основа на одредена БиоАктивна Точка на телото да ја видиме функцијата  на одреден орган или систем со прецизност од 93 %

Исто така можеме да утврдиме на кој начин делува одреден, алерген, лек или група на лекови врз организмот или специфичниот орган.

Софтверот автоматизирано ни ја дава и одредената јачина на  фреквенца,бранова должина и минутажа на електропунктурната терапија или пак планот на терапија со Квантните ласери.