Од Руската Медицинска Академија

и

Московскиот Енергетски Институт

  <<КВАНТНА МЕДИЦИНА>>

<<QUANTUM MEDICINE>> <<KVANTNA MEDICINA>>

ВАЖНО!!!

_______________________________

 

                

*БиоКвант Медикал*

Мешовита руско-македонска компанија

Член на Асоцијацијата по Квантна Медицина-Москва

QUANTUM MEDICINE ASSOCIATION

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

                        

ОРДИНАЦИЈА ПО КВАНТНА МЕДИЦИНА 

Сертификати

                 

 

РАНА И ПРЕВЕНТИВНА ФУНКЦИОНАЛНА КОМПЈУТЕРСКА ДИЈАГНОСТИКА

*

 

  ПОВЕЌЕ   

 

КВАНТНА ТЕРАПИЈА

*

                                    

           ПОВЕЌЕ         

ЕЛЕКТРО-МАГНЕТНО-ИНФРАЦРВЕНА-ЛАСЕР ТЕРАПИЈА

---------------------------------------------------------------------

ОД 11 АПРИЛ 2006 ГОДИНА НАШАТА ФИРМА СТАНА

ОФИЦИЈАЛЕН ЗАСТАПНИК

НА

<<МИЛТА-ПКП-ГИТ>>

СПЕЦИЈАЛНО КОНСТРУКТОРСКО БИРО ПРИ

МОСКОВСКИОТ ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ

И

ИНСТИТУТОТ ПО КВАНТНА МЕДИЦИНА

ЗА Р.МАКЕДОНИЈА,СРБИЈА И ЦРНАГОРА,БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,ХРВАТСКА И АЛБАНИЈА

ВРШИМЕ ПРОДАЖБА, СЕРВИС, ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИ и ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ-За домашна упот 

ОБУКАТА СЕ ОРГАНИЗИРА ВО СКОПЈЕ СО ПРОФЕСОРИ ОД ИНСТИТУТОТ ПО КВАНТНА МЕДИЦИНА ОД МОСКВА.

По завршената обука се издава СЕРТИФИКАТ од Институтот по Квантна Медицина и Руската Медицинска Академија за постдипломско образование.

ПОРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: Диплома за завршен Медицински- Стоматолошки факултет.

Бројот на учесниците е ограничен на пет лица (за Р.Македонија) во текот на една година.

План и програм на курсевите


 

 

ПРЕС ЗА НАШАТА ФИРМА И КВАНТНАТА МЕДИЦИНА

 

 

 

Часопис-" ТЕА", 19 АПРИЛ 2006

 

 

"КВАНТНИ и КЛАСИЧНИ НЕУРОНСКИ МРЕЖИ"

Електротехнички факултет -БЕЛГРАД

Научен труд на Акaдемик  Дејан Ракович

ПРЕВЗЕМИ (Српски).pdf

 

 "СТАТИСТИКА НА ЕФЕКТВНОСТА ОД ТЕХНОЛОГИИТЕ НА КВАНТНАТА МЕДИЦИНА"

(Терапија, рехабилитација, профилакса, дијагностика) 

Клинички испитувања во повеќе медицински центри

во Русија -Москва и Франција.

ПРЕВЗЕМИ (Руски). Word 2,66 MB

 

"СПОРЕДБЕНА ЕФЕКТИВНОСТ ВО ПРИМЕНАТA НА КВАНТНАТА ТЕРАПИЈА

ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА"

Клинички испитувања во повеќе медицински центри

во  Русија - Москва и Франција.

ПРЕВЗЕМИ (Руски). Word 932 KB

 

"М Е И "   20 години пред   "Н А С А"

 

http://www.msfc.nasa.gov/news/news/releases/2000/00-336.html

http://www.msfc.nasa.gov/news/news/photos/2000/photos00-336.htm 

 

 

Оној момент кога класичната медицина ќе почне да го проучува човековиот организам на електромагнетен ниво, тогаш, за 10-ет години ќе напредува онолку, колку напредувала за сите години до сега.

 

                                                                                                                        Никола Тесла

ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ  СТРАНИТЕ:

WWW.QUANTMED.RU

Српско Лекарско Друштво и Квантна Медицина (Предавања за 2007 година)

 

 http://www.medicalquant.com/terraQuantCDLR.htm

 

http://www.hds-milta.com/prop.html

 

 

ОД 17  МАЈ 2006 ГОДИНА БИОКВАНТ МЕДИКАЛ  СТАНА ОФИЦИЈАЛЕН ПАРТНЕР НА

<ЦЕНТАР ЗА БИОТИЧКА МЕДИЦИНА>

МОСКВА

 

ЗА АНАЛИЗА НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТЕРАПИЈА СО БИО-МИНЕРАЛИ

по метода и раководство на проф.  А.В.Скаљниј

Повеќе (Англиски)

ИСПИТУВАЊATA НА  ДЕЦАТА ОД ВЕЛЕС

ПОВЕЌЕ-ОВДЕ (МК)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*НАЈМОЌНИОТ АНТИОКСИДАНС ВО СВЕТОТ НА ПРИРОДНА ОСНОВА

Уникатната структура на молекулата на  астаксантин овозможува  заштита на организмот многу пати поголема и поефективна од сите до сега познати средства, затоа тој со право е наречен супер-антиоксиданс на  новата генерација. 

 

 

*КАПИЛАРНА ТЕРАПИЈА ПО МЕТОДАТА НА  ДР. А.С. ЗАЛМАНОВ

Суштината не е во тоа точно да се најде терапија за конкретната болест, туку да се воспостави функцијата на болниот орган не зависно од поставената дијагноза.

И причината на функционалните заболувања се наоѓа, во повеќе случаи, во капиларите – пишувал Залманов. -  Современата терапија ги запоставува капиларите како метода на лекување иако они се примарни како трансмитори на сите хранливи и лековити материи, бидејќи во 80% од органите и ткивата циркулира крвта

 

Поред  самостојната лековита особина на препаратот, тој ги зголемува резултатите во комплексните терапии. Например, спроведените истражувања покажаа дека вклучувањето на КАПИЛАР во комплексната терапија на хипертензија и срчевите аритмии го зголемува ефектот на лекување на  86,7%.

 

Исто така , КАПИЛАР има противвоспалително, антиедематозно, антихистаминско дејство, го намалува нивото на холестерол во крвта, спречува настанување на тромбоза, ја намалува вискозноста на крвта.