Тараненко Леонід Іванович


Тараненко Леонід Іванович - випускник кафедри зоології хребетних Ростовського державного університету (1965). Служив в армії (зоолог військового протичумного загону), працював у Баргузинському заповіднику на Байкалі, Чаткальському гірничо-лісовому біосферному заповіднику (Західний Тянь-Шань), Інституті зоології Академії наук Узбекистану. Кандидат біологічних наук.

В 1972 р. закінчив аспірантуру при Ростовському університеті, успішно захистивши дисертацію на тему: «Взаємозв'язки хребетних тварин з рослинністю й ґрунтами в біогеоценозах заплави Нижнього Дону». З 1973 р. завідував відділом і був заступником директора по науковій роботі НДІ Біології при Ростовському університеті. В 1978-1982 р. перебував у закордонному відрядженні: викладав ряд зоологічних дисциплін в університеті м. Конакрі (Республіка Гвінея).
В 1983 р. за конкурсом прийнятий на посаду доцента кафедри зоології Донецького національного університету, де й працює по теперішній час. Область досліджень - орнітологія. Опубліковано 185 робіт з екології й охорони птахів, інших хребетних тварин, по методичних аспектах і основам заповідної справи. Читає наступні дисципліни: «Зоологія хребетних», «Екологія тварин», «Орнітологія», «Основи наукових досліджень», «Місцева фауна», «Заповідна справа», «Великий практикум». Є головою Донецького відділення Українського товариства охорони птахів.
 
З вересня 2012 р Леонід Іванович знаходиться на пенсії.
 
Деякі публікації Леоніда Івановича.

Статті:

1. Тараненко Л.И. Раритетные виды наземных млекопитающих Донецкой области: современное состо­яние и перспективы охраны // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ: ЛПУ, 2007. – Вип. 9. – С. 1-29. (Праці Териологічної школи).

2. Тараненко Л.И. Налет кедровок в Донецкую область осенью 2008 года // Птицы бассейна Северского Донца. Вып.11. – 2010. – С. 251-254.

3. Тараненко Л.И. Коллекция птиц, собранная А. Хорьковым // Птицы бассейна Северского Донца. Вып.11. – 2010. – С. 240-242.

Тези та матеріали:

1. Тараненко Л.И. Сезонная активность степного сурка (Marmota bobac Mull.) в условиях юго-запада Донецкой области. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів / Збірник доповідей IV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів. Т.2.– Донецьк: ДонНТУ, 2005.– С. 64-65.

2. Тараненко Л.И. Роман Николаевич Мекленбурцев // Птицы бассейна Северского Донца: Материалы 11-12 совещаний "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца". - Донецк, 2005. - Вып. 9. – С. 130-141.

3. Тараненко Л.И. Гнездование степной пустельги (Falco naumanni Fleich.) в «Меловой Флоре» возобновилось // Птицы басейна Северского Донца // Материалы 11 и 12 конф. «Изучение и охрана басейна Северского Донца». – Донецк, 2005. – С. 44-45.

4. Тараненко Л.И. Встречи редких краснокнижных видов птиц в Донецкой области // Птицы басейна Северского Донца // Материалы 11 и 12 конф. «Изучение и охрана басейна Северского Донца». – Донецк, 2005. – С. 122-124.

5. Тараненко Л.И. Памяти Даниила Юркевича Кашкарова (1937-2003) // Птицы басейна Северского Донца // Материалы 11 и 12 конф. «Изучение и охрана басейна Северского Донца». – Донецк, 2005. – С. 142-149.
 
 
Comments