Östra Gästrikland

Gävleborgs biodlaredistrikt

Distriktstyrelse

Drottningodlare

Lokalföreningar; se nedan

Ordförande      Lars Bård                           026-195591
                        Hästhovsvägen 3       
                        80429  Gävle
                        larsgunnar.brd@bredband.net

Sekreterare     Mattias Köping                     026-191214
                        Klamparegatan 40       
                        804 31  Gävle
                        honungsgott@hotmail.com

Kassör             Jonas Zetterström                0297-10109
                        Vijvägen 28       
                        817 40  Bergby

Ledamöter       Eva Kellner                         026-124409
                        Skogsstigen 35     
                        806 42  Gävle

                        Inga-Britt Bergström            026-101743
                        Källbacksvägen 7A       
                        806 41  Gävle

Kontaktman i bisjukdomsfrågor

                        Sven-Olov Lidfors                026-606244
                        Skogmursvägen 8       
                        802 64  Gävle