home‎ > ‎

mentorer-länkar

                               MENTORER & LÄNKAR ~ LULEÅ BIODLARFÖRENING 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  

MÖTEN & AKTIVITETER                   

PROTOKOLL                                 

DIVERSE                                       

GALLERI                                

DRAGDAGBOK 2008  

SVÄRMAR & HONUNG

BOKNING SLUNGA 

ÄLDRE NOTISER

Mentorer:
 
Föreningens biodlarmentorer kan medlemmar ringa till och diskutera biodlarproblematik med. Många gånger klarnar bilden bara man får någon kollega att prata med. De som ställt upp som mentorer har oftast flertalet år på nacken som biodlare men behöver för den skull inte vara någon expert.
 
Håkan    Gustavsson             Kallkällan                   076 - 806 82 54
 
Carl        Rutqvist                   Gammelstad              070 - 690 70 92
 
Arne      Sundqvist                 Bergviken                   070 - 309 58 93
 
Erik        Heedman                Skurholmen               070 - 528 47 16
 
Ansgar   Wågberg                  Måttsund                    0920 - 340 42
 
Ingvar    Öhman                     S. Sunderbyn             070-517 14 44
 
Gunnar  Jonsson                   Strömsund, Råneå    070-258 63 10
 
 
Länkar:
 
 
 
 
 
Comments