home‎ > ‎

mentorer-länkar

                               MENTORER & LÄNKAR ~ LULEÅ BIODLARFÖRENING 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  

MÖTEN & AKTIVITETER                   

PROTOKOLL                                 

DIVERSE                                       

GALLERI                                

DRAGDAGBOK 2008  

SVÄRMAR & HONUNG

BOKNING SLUNGA 

ÄLDRE NOTISER

Mentorer:
 
Föreningens biodlarmentorer kan medlemmar ringa till och diskutera biodlarproblematik med. Många gånger klarnar bilden bara man får någon kollega att prata med. De som ställt upp som mentorer har oftast flertalet år på nacken som biodlare men behöver för den skull inte vara någon expert.
 
Ylwa Chritoffersson             Centrum & Bensbyn   070-689 49 55

Håkan    Gustavsson           Kallkällan                      076 - 806 82 54
 
Carl        Rutqvist                  Gammelstad                 070 - 690 70 92
 
Arne      Sundqvist                Bergviken                       070 - 309 58 93
 
Erik        Heedman                Skurholmen                   070 - 528 47 16
 
Ansgar   Wågberg                 Måttsund                       0920 - 340 42
 
Gunnar  Jonsson                  Strömsund, Råneå      070-258 63 10


Länkar:
 
 
 
 
 
Comments