home‎ > ‎

mentorer-länkar

                               MENTORER & LÄNKAR ~ LULEÅ BIODLARFÖRENING 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  

MÖTEN & AKTIVITETER                   

PROTOKOLL                                 

DIVERSE                                       

GALLERI                                

DRAGDAGBOK 2008  

SVÄRMAR & HONUNG

BOKNING SLUNGA 

ÄLDRE NOTISER

Mentorer:
 
Föreningens biodlarmentorer kan medlemmar ringa till och diskutera biodlarproblematik med. Många gånger klarnar bilden bara man får någon kollega att prata med. De som ställt upp som mentorer har oftast flertalet år på nacken som biodlare men behöver för den skull inte vara någon expert.
 
Ylwa Christoffersson           Centrum & Bensbyn   070-689 49 55

Håkan Gustavsson               Kallkällan, Porsön        076 - 806 82 54
 
Carl-W. Rutqvist                  Gammelstad                070 - 690 70 92
 
Arne Sundqvist                    Östermalm                   070 - 309 58 93
 
Erik Heedman                     Skurholmen                  070 - 528 47 16
 
Ansgar Wågberg                  Måttsund                       0920 - 340 42
 
Gunnar Jonsson                  Strömsund, Råneå        070-258 63 10

Marino Bosström                N. Prästholm                  070-6527802

Lennart Keskitalo                Kallax                              070-5755938


Länkar:
 
 
 
 
 
Comments