השוואה בין איברוני תא של בע"ח לתא צמחי

 אברונים משותפים ל 2 טיפוסי התאים אברונים ייחודיים לתא צמח   אברונים ייחודיים לתא בע"ח
 קרום התא  חלולית  אין
 ציטופלסמה  כלורופלסטים  
 גרעין התא  דופן תא  
 רשתית תוך תאית    
 ריבוזומים    
 מיטוכונריה    
 מערכת גולג'י    
 ליזוזום    
 שלד תוך תאי    
 צנטריול  
 
Comments