Top 100 Photographers ABM ranking january 2005
...top 117 van Nederlandse fotografen...

Overzicht van de top 100 fotografen

gebaseerd op de ArtBibliographies Modern (ABM). Stand per januari 2005.

De ArtBibliographies Modern [afgekort: ABM]  is de meest gezaghebbende bibliografie als het gaat om moderne kunst en fotografie. Sinds 1972 wordt de internationale moderne kunst- en foto-literatuur verzameld, beschreven en voorzien van abstracts gepubliceerd in de ArtBibliographies Modern. Deze ABM is een uitgave van de bekende handboek en database uitgever Clio. De ABM verscheen eerst alleen in de vorm van een serie dikke pillen per jaar, later op CD-ROM, en is sinds de jaren ’90 ook beschikbaar in de vorm een elektronische database, die tegen betaling toegankelijk is.

Alleen al over fotografie bevat deze bibliografische database nu zo’n 45.000 referenties. Het betreft hier artikelen, tentoonstellingscatalogi, boeken, CD-ROM’s etc., beschreven met de bekende serie: auteur, titel, tijdschrifttitel, jaar, etc. Alle referenties zijn daarnaast verrijkt met een serie trefwoorden, waarvan de namen van kunstenaars / fotografen wel de belangrijkste zijn. We tellen in totaal zo’n 35.500 namen, waaruit we dit overzicht van de top 101 fotografen / kunstenaars hebben gedestilleerd.

U vindt in deze namenlijst niet alleen fotografen maar ook namen van personen die een rol spelen binnen de moderne kunst en fotografiewereld, zoals schilders, videokunstenaars  en theoretici. Onze aandacht gaat nu uit naar de fotografenn/kunstenaars!

De “zichtbaarheid” van kunstenaars en fotografen vormt mede de basis voor het formeren van een zogenaamde canon van fotografie: een lijst van fotografen/kunstenaars waarvan de insiders vinden dat zij het meest invloedrijk, belangrijk, interessant etc. zijn. Overzichten van deze nogal fluïde en subjectieve canon worden telkens opnieuw gepubliceerd in de diverse geschiedenissen van de fotografie. Een meer objectieve basis voor deze “zichtbaarheid” lijkt het aantal teksten dat over zo iemand worden gepubliceerd. Een lijst gebaseerd op deze methode, de lijst van top 100 fotografen / kunstenaars kan een bijdrage leveren tot het opnieuw vaststellen resp. bijstellen van een fotografie canon.

Omdat de ABM de literatuur bestrijkt vanaf ca. 1970, is het voor een analyse nuttig om de lijst te splitsen. De eerste lijst betreft veelal overleden fotografen/kunstenaars, resp. fotografen/kunstenaars wier carrière afloopt in de buurt van de jaren zeventig. Deze lijst bestaat dan uit de gevestigde namen in de canon van de fotografie, in ons geval 94 van een gros-lijst van 250 namen. De tweede lijst gaat over die fotografen/kunstenaars wier carrière juist begint in de jaren zeventig of later; 107 van de 250. Juist deze laatste lijst is interessant, omdat ze laat zien wie er nieuw toe kunnen treden tot de canon der fotografen. Het zal duidelijk zijn dat de allernieuwste lichting nog niet de tijd heeft gehad zich te vestigen in deze literatuur – gewoon omdat er nog te weinig over hen is geschreven. Het gaat hier immers om een cumulatie van publicaties: hoe langer je carrière in de periode 1970-2004 valt, hoe méér artikelen etc. er bij elkaar opgeteld over hen is verschenen! Opgemerkt moet worden dat deze lijst een soort van momentopname is. Ieder decennium levert  weer een serie nieuwe namen voor de canon.

Voor de vrolijkheid hebben we de eerste 80 fotografen van deze lijst ook onderzocht op hun populariteit bij het grote publiek: een populariteitsindex dus.We bekeken daarvoor het aantal hits in de plaatjes zoekmachine van Google, als we hun naam intikten. Dat is niet zo’n klus als het lijkt: de fotografen-database van het Nederlands fotomuseum beschikt inmiddels over een knop waarmee vanuit het record van een fotograaf direct gezocht kan worden in de plaatjes-machine van Google.

(Zie fotomuseum )

Op basis van de ABM-tellingen is ook een lijst met de top 117 van Nederlandse fotografen samengesteld. Het is de derde lijst in dit overzicht. De lijst geeft een indicatie van de internationale appreciatie van de Nederlandse fotografen/kunstenaars. NB. 7 Nederlandse fotografen/kunstenaars in de top 500, resp. 24 in de top 1000!

Deze lijsten  zijn de spin-off van een uitgebreider onderzoek naar de relevantie van kunstbibliografieën voor de fotografie, dat de bibliothecaris van het Nederlands fotomuseum op dit moment uitvoert.

Jacqueline Hassink Table of Power

 the photoBooks of the Dutch East Indies

Bedrijfsfotoboek

Bedrijfsfotoboek(en)

Dutch Eyes Nieuwe geschiedenis van de Fotografie in Nederland

Dutch Eyes Medium with a Mission

Dutch Standards in the Photobook a History Parr Badger

Fotografie in Nederland

Fotografie van gehandicapten Windig Marrie Bot Erwin Olaf Arbus Witkin

Geschiedenis van de persfotografie

Nederlandse modefotografie vanaf 1950

Photography between covers

the photoBooks of Uitgeverij Contact Amsterdam

Dutch Eyes, the Standards on Dutch Photography

Thijsen's selection Bedrijfsfotoboek

 

 

 

 

 

Home

LIJST EEN: De gevestigde namen

[94 namen van een gros-lijst van 250 namen]

NB.: Het eerste getal achter de naam is het aantal referenties in de ABM. Het tweede getal geeft de populariteitsstatus aan de hand van het aantal plaatjeshits in Google per 23 nov. 2005.

           

1          Man Ray                                               448       [  2 ;  18310]

2          Cartier-Bresson, Henri                            410       [  4 ;   7706]

3          Stieglitz, Alfred                                      358       [18 ;   3691]

4          Weston, Edward                                    344       [  6 ;   6785]

5          Evans, Walker                                       339       [  8 ;   5258]

6          Adams, Ansel                                        312       [ 1 ;  29520]

7          Talbot, William Henry Fox                       269       [60 ;     880]

8          Arbus, Diane                                          247       [24 ;   3155]

9          Steichen, Edward                                   230       [47 ;   1723]

10         Moholy Nagy, Laszlo                             223       [44 ;   1823]

11         Atget, Eugene                                       222       [13 ;   3883]

12         Frank, Robert                                        222       [19 ;   3625]

13         Strand, Paul                                          211       [38 ;   2030]

14         Sander, August                                     201       [54 ;     990]

15         Cameron, Julia Margaret                       181       [28 ;   2792]

16         Kertesz, Andre                                      179       [30 ;   2568]

17         Avedon, Richard                                    171       [11 ;   4256]

18         Brandt, Bill                                            157       [37 ;   2065]

19         Penn, Irving                                           156       [57 ;     902]

20         Lange, Dorothea                                    152       [  9 ;   4721]

21         Magnum                                                151      

22         Boltanski, Christian                                150       [58 ;    886]

23         Michals, Duane                                      150       [72 ;    686]

24         Friedlander, Lee                                     148       [45 ;   1776]

25         Muybridge, Eadweard                             141       [33 ;   2355]

26         Rodchenko, Alexander                            141       [17 ;  3727]

27         Newton, Helmut                                      140       [  5 ;  6930]

28         Brassai                                                  138       [20 ;  3560]

29         Capa, Robert                                          135       [15 ;  3782]

30         Doisneau, Robert                                   117       [12 ;   3977]

31         Witkin, Joel Peter                                  116       [74 ;     928]

32         Klein, William                                        110       [52 ;   1001]

33         Hine, Lewis Wickes                               109       [  3 ; 14151]

34         Smith, W. Eugene                                 105       [48 ;   1217]

35         Daguerre, Louis Jacques Mande              104       [80 ;     429]

36         Winogrand, Garry                                   104       [70 ;     696]

37         White, Minor                                          101       [77 ;     549]

38         Nadar, ps. for Gaspard Felix Tournachon  98        [82 ;   248]

39         Abbott, Berenice                                    97        [25 ;   2948]

40         WeeGee, pseud. for Arthur Fellig             97        [21 ;   3550]

41         Lartigue, Jacques Henri                          94        [59 ;     884]

42         Renger-Patzsch, Albert                          91        [81 ;     302]

43         Beaton, Cecil                                         90        [29 ;   2587]

44         Hill, David Octavius                                 89        [78 ;     546]

45         Alvarez Bravo, Manuel                            86        [40 ;   1900]

46         Cunningham, Imogen                              86        [55 ;     938]

47         Curtis, Edward Sheriff                             79        [26 ;   2940]

48         Callahan, Harry                                      78        [42 ;   1883]

49         Modotti, Tina                                         78        [35 ;    2201]

50         Fenton, Roger                                        75        [39 ;   2020]

51         Sudek, Josef                                          75        [67 ;     748]

52         Erwitt, Elliott                                          74  

53         Bailey, David                                          73  

54         Adamson, Robert                                    73  

55         Coburn, Alvin Langdon                             69  

56         McCullin, Don                                         66  

57         Bourke-White, Margaret                           65  

58         Lissitzky, El                                           65  

59         Siskind, Aaron                                        63  

60         Heartfield, John                                       58  

61         Carroll, Lewis                                          55  

62         Meyerowitz, Joel                                     55  

63         Watkins, Carleton E.                               55  

64         Niepce, Joseph Nicephore                       54  

65         Bellmer, Hans                                        52  

66         O'Sullivan, Timothy H.                             52  

67         Newman, Arnold                                     50  

68         Blossfeldt, Karl                                       49  

69         Brady, Mathew                                       49  

70         Frith, Francis                                          49  

71         Levitt, Helen                                           49  

72         Rejlander, Oscar Gustave                        49  

73         Le Gray, Gustave                                   48  

74         Beato, Felice A.                                     47  

75         Giacometti, Alberto                                 47  

76         Model, Lisette                                         47  

77         White, Clarence Hudson                         47  

78         Horst, Horst P.                                       46  

79         Marey, Etienne Jules                               46  

80         Caponigro, Paul                                      45  

81         Day, Frederick Holland                            44  

82         Weber, Bruce                                         44  

83         Bayard, Hippolyte                                   43  

84         Robinson, Henry Peach                           43  

85         Emerson, Peter Henry                             41  

86         Feininger, Andreas                                 41  

87         Jackson, William Henry                          40  

88         Kasebier, Gertrude                                 39  

89         Arnold, Eve                                            38  

90         Davidson, Bruce                                     38  

91         Miller, Lee                                             38  

92         Riboud, Marc                                         38  

93         Sommer, Frederick                                38  

94         Stromholm, Christer                                38  

[op de multimediale wachtlijst, en vooralsnog buiten mededinging]

Warhol, Andy                                                     326       [ 1* ;  53670]

Hockney, David                                                  136       [ 3* ;    7851]

Sheeler, Charles                                                  69 

Haacke, Hans                                                     38  


LIJST TWEE: “aanstormend” canon-talent.

[107 namen van de gros-lijst van 250]

NB.: Het eerste getal achter de naam is het aantal referenties in de ABM. Het tweede getal geeft de populariteitsstatus en het aantal plaatjeshits in Google per 23 nov. 2005.

           

1          Sherman, Cindy                                     416       [14 ;   3828]

2          Mapplethorpe, Robert                             284       [16 ;   3751]

3          Goldin, Nan                                           241       [32 ;   2380]

4          Becher, Hilla and Bernd                          225       [66 ;     808]

5          Wall, Jeff                                               220       [43 ;   1846]

6          Gursky, Andreas                                    183       [64 ;     812]

7          Ruff, Thomas                                         179       [53 ;     990]

8          Struth, Thomas                                      163       [61 ;     846]

9          Parr, Martin                                           137       [22 ;   3335]

10         Serrano, Andres                                     135       [68 ;     735]

11         Salgado, Sebastiao                                120       [10 ;   4309]

12         Tillmans, Wolfgang                                 119       [49 ;   1021]

13         Mann, Sally                                           109       [62 ;     832]

14         Eggleston, William                                 107       [36 ;   2158]

15         Calle, Sophie                                         106       [50 ;   1017]

16         Araki, Nobuyoshi                                   105       [41 ;   1890]

17         Sugimoto, Hiroshi                                    96       [65 ;     809]

18         Moffatt, Tracey                                        94       [34 ;   2345]

19         diCorcia, Philip-Lorca                              93        [69 ;     704]

20         Fontcuberta, Joan                                  93        [73 ;     679]

21         Dijkstra, Rineke                                   89        [71 ;     692]

22         Baldessari, John                                    88        [46 ;   1740]

23         Gilbert and George                                 85        [  7 ;   6264]

24         Nauman, Bruce                                      85        [31 ;   2423]

25         Koudelka, Josef                                      82        [74 ;     657]

26         Graham, Dan                                         79        [51 ;   1014]

27         Streuli, Beat                                          79        [79 ;     447]

28         Wegman, William                                   79        [23 ;   3231]

29         Ruscha, Ed                                            76        [27 ;   2844]

30         Demand, Thomas C.                              75        [94 ;     587]

31         Kruger, Barbara                                      75        [63 ;     827]

32         Mikhailov, Boris                                     75        [75 ;     620]

33         Baltz, Lewis                                          74  

34         Clark, Larry                                           74  

35         Leibovitz, Annie                                     71  

36         Adams, Robert                                      70  

37         Gibson, Ralph                                        68  

38         Koons, Jeff                                            67  

39         Lamsweerde, Inez van                        67  

40         Mark, Mary Ellen                                   67  

41         Neshat, Shirin                                         66  

42         Levine, Sherrie                                        63  

43         Long, Richard                                        63  

44         Misrach, Richard                                    63  

45         Billingham, Richard                                 62  

46         Hoefer, Candida                                      62  

47         Taylor-Wood, Sam                                 61  

48         Fischli & Weiss                                     61  

49         Morimura, Yasumasa                             59  

50         Rosler, Martha                                        59  

52         Sekula, Allan                                         58  

53         Spence, Jo                                             58  

54         Iturbide, Graciela                                    56  

55         Graham, Paul                                        54  

56         Bustamante, Jean Marc                          53  

57         Shore, Stephen                                      53  

58         Gerz, Jochen                                         51  

59         Keita, Seydou                                        50  

60         Casebere, James                                    48  

61         Depardon, Raymond                               48  

62         Gordon, Douglas                                     48  

63         LeWitt, Sol                                            48  

64         Doherty, Willie                                        47  

65         Crewdson, Gregory                                46  

66         Mori, Mariko                                          46  

67         Nachtwey, James                                   46  

68         Orozco, Gabriel                                      46  

69         Knorr, Karen                                          45  

70         Meiselas, Susan                                     45  

71         Pierson, Jack                                        45  

72         Teller, Juergen                                        45  

73         Basilico, Gabriele                                   44  

74         Jaar, Alfredo                                          44  

75         Samaras, Lucas                                     44  

76         Simmons, Laurie                                     44  

77         Fulton, Hamish                                       43  

78         Burson, Nancy                                       43  

79         Foerg, Gunther                                       43  

80         Lawler, Louise                                        43  

81         Opie, Catherine                                      43 

82         Pierre and Gilles                                    43  

83         Horn, Roni                                              42  

84         Klein, Astrid                                          42  

85         Mannikko, Esko                                      42  

86         Rainer, Arnulf                                          42  

87         Webb, Boyd                                           42  

88         Abramovic, Marina                              41  

89         Coplans, John                                        41  

90         Waplington, Nick                                   41  

91         Burgin, Victor                                         40  

92         Hilliard, John                                           40  

93         Knight, Nick                                          40  

94         Ritts, Herb                                             40  

95         Huette, Axel                                          39  

96         Blume, Bernhard Johannes                      39  

97         Davies, John                                          39  

98         Fuss, Adam                                           39  

99         Ghirri, Luigi                                            39  

100       Klauke, Jurgen                                        39  

101       Muniz, Vik                                              39  

102       Woodman, Francesca                            39  

103       Kander, Nadav                                       38  

104       Moon, Sarah                                          38  

105       Plossu, Bernard                                      38  

106       Starn, Douglas and Michael                    38  

107       Welling, James                                      38  


Top 117 van de Nederlandse kunstenaars/fotografen,

gebaseerd op de internationale ArtBibliographies Modern (ABM).

Stand ca. half 2004.

Het getal achter de naam vermeldt het totaal aantal citaten in de ABM; en tussen haken de “positie” in het internationale veld.

1          Dijkstra, Rineke                        89         [77-78]

2         Lamsweerde, Inez van               67         [116-119]]

3          Abramovic, Marina                     41         [219-225]

4          Dibbets, Jan                              33         [305-317]

5          Manen, Bertien van                    32         [318-338]

6          Elsken, Ed van der                     30         [348-360]

7          Olaf, Erwin                                23         [469-489]

8          Breitner, Georg Hendrik              19         [580-614]

9          Tas, Henk                                 18         [615-649]

10 – 12

10         Corbijn, Anton                           17         [650-694]

11         Kaap, Gerald Van Der                17        

12         Ulay                                         17

13         Szulc-Krzyzanowski, Michel       16         [695-749]

14 – 17

14         Diepraam, Willem                      15         [750-809]

15         Hollander, Paul Den                  15        

16         Keuken, Johan van der               15

17         Mol, Pieter Laurens                    15

18 – 21

18         Kasimir, Marin                           14         [810-879]

19         Meene, Hellen van                      14        

20         Mik, Aernout                              14

21         Overbeeke, Aernout                    14

22 – 24

22         Ader, Bas Jan                            13         [880-944]

23         Boonstra, Rommert                    13        

24         Breukel, Koos                            13

25 – 28

25         Elk, Ger Van                             12         [945-1074]

26         Hocks, Teun                              12

27         Lanting, Frans                           12

28         Neleman, Hans                          12

29 – 34

29         Aarsman, Hans                          11         [1075-1174]

30         Huf, Paul                                  11

31         Klein, Aart                                 11

32         Meer, Hans van der                    11

33         Sinclair, Nick                             11

34        Zwart, Piet                                 11

35 – 37

35         Balen, Celine van                       10         [1175-1319]

36         Jong, Wubbo de                        10

37         Shaw, Jeffrey                             10

38 - 44

38         Alphen, Oscar van                     9          [1320-1499]

39         Bien, Ania                                9

40         Besnyo, Eva                             9

41         Broekmans, Marlo                     9

42         Citroen, Paul                            9

43         Marissen, Eddy                        9

44         Mantz, Werner                          9

45 – 55

45         Ariens, Catrien                          8          [1500-1729]

46         Anema, Taco                            8

47         Frima, Toto                               8

48         Konrad, Aglaia                          8

49         Man, Edland                             8

50         Nooyer, Flip de                         8

51         Schouten, Lydia                        8

52         Tan, Fiona                                8

53         Tromp, Henk                             8

54         Warmerdam, Marijke van           8

55         Zwakman, Edwin                       8

56 – 64

56         Germain, Julian                         7          [1730-2014]

57         Gemert, Annie van                    7

58         Heus, Hans                              7

59         Klein, Micha                             7

60         Noordenbos, Corinne                 7

61         Roemers, Martin                       7

62         Swart, Siebe                             7

63         Zwart, Jan                                7

64         Zwerver, Ton                             7

65 – 80

65         Baart, Theo                              6          [2015-2449]

66         Asser, Eduard Isaac                  6

67         Austria, Maria                           6

68         Blok, Diana                              6

69         Bos, Theo                                6

70         Denderen, Ad van                      6

71         Golden, Daan van                      6

72         Hassink, Jacqueline                  6

73         Hermes, Carli                           6

74         Kruger, Dolf                              6

75         Kraan, Helena van der               6

76         Meurs, Rinie van                       6

77         Samsom-Rous, Laura                6

78         Taconis, Kryn                           6

79         Ven, Lidwien van de                  6

80         Wessing, Koen                        6

81 – 106

81         Banning, Jan                            5          [2450-3125]]

82         Bennekom, Kors van                 5

83         Berssenbrugge, Henri                5

84         Best, Suky                               5

85         Blazer, Carel                            5

86         Bouchakour, Morad                   5

87        Bot, Marrie                               5

88         Framis, Alicia                           5

89         Herder, Dirk de                         5

90         Huiskes, Luuk                          5

91         Jonge, Martijn de                      5

92         Koelgen, Claudia                       5

93         Lohuizen, Kadir van                   5

94         Marler, Cindy                            5

95         Olie, Jacob                               5

96         Oorthuys, Cas                          5

97         Posthuma de Boer, Eddy           5

98         Rest, Charlie van                       5

99         Smulders, Margriet                    5

100       Swart, Joop                              5

101       Villevoye, Roy                           5

102       Veeneman, Sander                   5

103       Vlugt, Marcel van der                 5

104       Wallrafen, Hannes                     5

105       Westing, Albert van                   5

106       Yani                                         5


Een paar voorzichtige conclusies kunnen we trekken:

  1. de lijst van gevestigde namen die we uit de ABM destilleren bevat géén verassingen. Vrijwel ieder tekstboek over de geschiedenis van de fotografie van de afgelopen 150 jaar, zal deze namen noemen. We kunnen deze lijst bijvoorbeeld leggen naast de diverse catalogi en boeken die het 150-jarig bestaan van de fotografie vierden (1989), om dit vast te stellen.

  1. de lijst van “aanstormend” canon-talent bevat eigenlijk ook weinig verassingen. Hooguit de pikorde van de diverse fotografen/kunstenaars wekt soms verbazing. Ikzelf had bijv. een zo hoge classering van Cindy Sherman niet verwacht.

  1. een kunstbibliografie zoals de ABM blijkt de nogal fluïde canon van de fotografie te bevestigen, met dit verschil dat een analyse zoals we die hier uitvoeren op de ABM, leidt tot een ietwat harder vorm te geven canon. Wij doen het met tellingen, anderen met redactiecommissies!

  1. wat opvalt aan de lijst van top 117 van de Nederlandse fotografen is het matig “optreden” van de belangrijkste namen uit de Nederlandse fotografie geschiedenis. Zie daarvoor dit staatje:

[rangorde]                                  [aantal referenties]

[585]     Breitner, Georg Hendrik              19         [580-614]

[1173]   Zwart, Piet                                 11

[1339]   Besnyo, Eva                               9   

[1360]   Citroen, Paul                             9

[1434]   Mantz, Werner                           9

[2031]   Asser, Eduard Isaac                   6   

[2429]   Wessing, Koen                           6   

[2521]   Berssenbrugge, Henri                  5

[2896]   Olie, Jacob                                5

[3149]   Andriesse, Emmy                       4   

[3967]   Schuitema, Paul                         4   

[5508]   Oosterhuis, Pieter                       3   

[7408]   Eilers, Bernard                            2   

[10734] Versnel, Jan                               2   

[30170]Sannes, Sanne                           1   

            NB. Hierbij komt Breitner zo hoog, mede vanwege zijn schilderkunstige verdiensten!

Het lijkt erop dat het ontbreken van engelstalige teksten over de geschiedenis van de Nederlandse fotografie reden is van deze achterstelling. Overigens is juist van de fotografen in dit lijstje wel een engels-talige monografie beschikbaar in de reeks Monografieën van Nederlandse fotografen!


GROS-LIJST:top 255 fotografen / kunstenaars

NB.: Het eerste getal achter de naam is het aantal referenties in de ABM. Het tweede getal geeft de populariteitsstatus en het aantal plaatjeshits in Google per 23 nov. 2005.

           

1          Man Ray                                                448       [ 8 ;  18310]

2          Sherman, Cindy                                     416       [29 ;   3828]

3          Cartier-Bresson, Henri                            410       [15 ;   7706]

4          Stieglitz, Alfred                                      358       [33 ;   3691]

5          Weston, Edward                                    344       [18 ;   6785]

6          Evans, Walker                                       339       [23 ;   5258]

7          Warhol, Andy                                         326       [ 3 ;  53670]

8          Adams, Ansel                                        312       [ 5 ;  29520]

9          Mapplethorpe, Robert                             284       [31 ;   3751]

10         Talbot, William Henry Fox                       269       [78 ;     880]

11         Arbus, Diane                                         247       [40 ;   3155]

12         Goldin, Nan                                           241       [49 ;   2380]

13         Picasso, Pablo                                      241       [ 2 ;  67052]

14         Duchamp, Marcel                                   231       [12 ; 10099]

15         Steichen, Edward                                   230       [65 ;   1723]

16         Becher, Hilla and Bernd                          225       [84 ;     808]

17         Moholy Nagy, Laszlo                              223       [62 ;   1823]

18         Atget, Eugene                                       222       [28 ;   3883]

19         Frank, Robert                                        222       [35 ;   3625]

20         Wall, Jeff                                               220       [61 ;   1846]

21         Strand, Paul                                          211       [55 ;   2030]

22         Sander, August                                      201       [72 ;     990]

23         Richter, Gerhard                                    187       [20 ;   6189]

24         Gursky, Andreas                                    183       [82 ;     812]

25         Cameron, Julia Margaret                        181       [44 ;   2792]

26         Kertesz, Andre                                       179       [46 ;   2568]

27         Ruff, Thomas                                         179       [71 ;     990]

28         Avedon, Richard                                     171       [26 ;   4256]

29         Struth, Thomas                                      163       [79 ;     846]

30         Barthes, Roland                                     159       [34 ;   3650]

31         Brandt, Bill                                            157       [54 ;   2065]

32         Penn, Irving                                           156       [75 ;     902]

33         Lange, Dorothea                                    152       [24 ;   4721]

34         Magnum                                                151      

35         Boltanski, Christian                                150       [76 ;     886]

36         Michals, Duane                                      150       [90 ;     686]

37         Friedlander, Lee                                      148       [63 ;   1776]

38         Muybridge, Eadweard                             141       [50 ;   2355]

39         Rodchenko, Alexander                           141       [32 ;   3727]

40         Newton, Helmut                                     140       [16 ;   6930]

41         Brassai                                                 138       [36 ;   3560]

42         Parr, Martin                                           137       [38 ;   3335]

43         Hockney, David                                     136       [14 ;   7851]

44         Capa, Robert                                         135       [30 ;   3782]

45         Serrano, Andres                                     135       [86 ;     735]

46         Salgado, Sebastiao                                120       [25 ;   4309]

47         Tillmans, Wolfgang                                 119       [67 ;   1021]

48         Beuys, Joseph                                       117       [17 ;   6918]

49         Doisneau, Robert                                   117       [27 ;   3977]

50         Witkin, Joel Peter                                  116       [56 ;     928]

51         Klein, William                                        110       [70 ;   1001]

52         Hine, Lewis Wickes                               109       [10 ; 14151]

53         Mann, Sally                                           109       [80 ;     832]

54         Degas, Hilaire Germain Edgar                 107       [ 7 ;  19700]

55         Eggleston, William                                 107       [53 ;   2158]

56         Calle, Sophie                                         106       [68 ;   1017]

57         Araki, Nobuyoshi                                   105       [58 ;   1890]

58         Smith, W. Eugene                                 105       [66 ;   1217]

59         Daguerre, Louis Jacques Mande 104       [98 ;     429]

60         Winogrand, Garry                                   104       [88 ;     696]

61         White, Minor                                          101       [95 ;     549]

62         Nadar, ps. for Gaspard Felix Tournachon   98          [100 ;   248]

63         Abbott, Berenice                                    97        [41 ;   2948]

64         Benjamin, Walter                                   97        [21 ;   5940]

65         WeeGee, pseud. for Arthur Fellig             97        [37 ;   3550]

66         Bacon, Francis                                       96        [ 9 ;  14600]

67         Sugimoto, Hiroshi                                  96        [83 ;     809]

68         Lartigue, Jacques Henri                          94        [77 ;     884]

69         Moffatt, Tracey                                        94        [41 ;   2345]

70         Rauschenberg, Robert                            94        [22 ;   5390]

71         diCorcia, Philip-Lorca                             93        [87 ;     704]

72         Fontcuberta, Joan                                  93        [91 ;     679]

73         O'Keeffe, Georgia                                  92        [11 ; 13900]

74         Polke, Sigmar                                       92        [48 ;   2407]

75         Renger-Patzsch, Albert                          91        [99 ;     302]

76         Beaton, Cecil                                         90        [45 ;   2587]

77         Dijkstra, Rineke                                   89        [89 ;     692]

78         Hill, David Octavius                                 89        [96 ;     546]

79         Baldessari, John                                    88        [64 ;   1740]

80         Dali, Salvador                                         87        [ 1 ;254000]

81         Alvarez Bravo, Manuel                            86        [57 ;   1900]

82         Cunningham, Imogen                              86        [73 ;     938]

83         Gilbert and George                                 85        [19 ;   6264]

84         Nauman, Bruce                                      85        [47 ;   2423]

85         Koudelka, Josef                                      82        [92 ;     657]

86         Manet, Edouard                                      81        [ 4 ;  39800]

87         Prince, Richard                                       81        [60 ;   1874]

88         Magritte, Rene                                        80        [ 6 ;  25000]

89         Pollock, Jackson                                   80        [13 ;   8790]

90         Curtis, Edward Sheriff                             79        [42 ;   2940]

91         Graham, Dan                                         79        [69 ;   1014]

92         Streuli, Beat                                          79        [97 ;     447]

93         Wegman, William                                   79        [39 ;   3231]

94         Callahan, Harry                                       78        [59 ;   1883]

95         Modotti, Tina                                         78        [52 ;   2201]

96         Ruscha, Ed                                            76        [43 ;   2844]

97         Demand, Thomas C.                              75        [76 ;     587]

98         Fenton, Roger                                        75        [56 ;   2020]

99         Kruger, Barbara                                      75        [81 ;     827]

100       Mikhailov, Boris                                     75        [93 ;     620]

101       Sudek, Josef                                         75        [85 ;     748]

102       Baltz, Lewis                                          74  

103       Clark, Larry                                           74  

104       Erwitt, Elliott                                           74  

105       Adamson, Robert                                    73  

106       Bailey, David                                         73  

107       Close, Chuck                                         71  

108       Leibovitz, Annie                                     71  

109       Rodin, Auguste                                     *71 

110       Adams, Robert                                      70  

111       Matisse, Henri                                       *70 

112       Coburn, Alvin Langdon                            69  

113       Sheeler, Charles                                    *69 

114       Brancusi, Constantin                              *68 

115       Gibson, Ralph                                        68  

116       Cezanne, Paul                                       *67 

117       Koons, Jeff                                            67  

118       Lamsweerde, Inez van                             67  

119       Mark, Mary Ellen                                   67  

120       McCullin, Don                                        66  

121       Neshat, Shirin                                         66  

122       Bourke-White, Margaret                          65  

123       Lissitzky, El                                          65  

124       Munch, Edvard                                       65  

125       Kiefer, Anselm                                       *63 

126       Levine, Sherrie                                        63  

127       Long, Richard                                        63  

128       Misrach, Richard                                    63  

129       Siskind, Aaron                                        63  

130       Smithson, Robert                                   *63 

131       Billingham, Richard                                  62  

132       Ernst, Max                                            *62 

133       Hoefer, Candida                                       62  

134       Monet, Claude                                       *61 

135       Taylor-Wood, Sam                                   61  

136       Weiss, David                                         61  

137       Kandinsky, Wassily                                *60 

138       Morimura, Yasumasa                              59  

139       Rosler, Martha                                        59  

140       Fischli, Peter                                          58  

141       Heartfield, John, ps. for Helmut Herzfeld    58  

142       Sekula, Allan                                          58  

143       Spence, Jo                                             58  

144       Gogh, Vincent van                                  *57 

145       Viola, Bill                                              *57 

146       Iturbide, Graciela                                     56  

147       Paik, Nam June                                     *56 

148       Carroll, Lewis                                         55  

149       Meyerowitz, Joel                                     55  

150       Watkins, Carleton E.                                55  

151       Graham, Paul                                           54  

152       Niepce, Joseph Nicephore                       54  

153       Bustamante, Jean Marc                           53  

154       Shore, Stephen                                        53  

155       Bellmer, Hans                                          52  

156       Eakins, Thomas                                     *52 

157       Klee, Paul                                             *52 

158       O'Sullivan, Timothy H.                              52  

159       Wearing, Gillian                                    *52 

160       Gerz, Jochen                                          51  

161       Johns, Jasper                                       *50 

162       Keita, Seydou                                        50  

163       Newman, Arnold                                      50  

164       Blossfeldt, Karl                                       49  

165       Breton, Andre                                       *49 

166       Brady, Mathew                                       49  

167       Frith, Francis                                          49  

168       Hopper, Edward                                     *49 

169       Levitt, Helen                                           49  

170       Rejlander, Oscar Gustave                       49  

171       Casebere, James                                    48  

172       Depardon, Raymond                               48  

173       Gordon, Douglas                                     48  

174       Le Gray, Gustave                                    48  

175       LeWitt, Sol                                             48  

176       Beato, Felice A.                                     47  

177       Doherty, Willie                                        47  

178       Giacometti, Alberto                                 47  

179       Model, Lisette                                         47  

180       Mondrian, Piet                                      *47 

181       Serra, Richard                                      *47 

182       White, Clarence Hudson                          47  

183       Crewdson, Gregory                                  46  

184       Horst, Horst P.,                                      46  

185       Klein, Yves                                            *46 

186       Marey, Etienne Jules                               46  

187       Mori, Mariko                                           46  

188       Nachtwey, James                                    46  

189       Orozco, Gabriel                                       46  

190       Caponigro, Paul                                       45  

191       Knorr, Karen                                           45  

192       Meiselas, Susan                                      45  

193       Pierson, Jack                                        45  

194       Teller, Juergen                                        45  

195       Basilico, Gabriele                                   44  

196       Day, Frederick Holland                            44  

197       Hirst, Damien                                       *44 

198       Jaar, Alfredo                                           44  

199       Samaras, Lucas                                       44  

200       Simmons, Laurie                                      44  

201       Weber, Bruce                                           44  

202       Bayard, Hippolyte                                     43  

203       Bonnard, Pierre                                     *43 

204       Burson, Nancy                                          43  

205       Foerg, Gunther                                          43  

206       Fulton, Hamish                                          43  

207       Kahlo, Frida                                           *43 

208       Lawler, Louise                                       43  

209       Opie, Catherine                                     *43 

210       Pierre and Gilles                                    43  

211       Robinson, Henry Peach                           43  

212       Horn, Roni                                              42  

213       Klein, Astrid                                           42  

214       Mannikko, Esko                                      42  

215       Rainer, Arnulf                                          42  

216       Rist, Pipilotti                                          *42 

217       Trockel, Rosemarie                                  42  

218       Webb, Boyd                                            42  

219       Abramovic, Marina                                  41  

220       Coplans, John                                        41  

221       Emerson, Peter Henry                             41  

222       Feininger, Andreas                                  41  

223       Miro, Joan                                             *41 

224       Snow, Michael                                        41  

225       Waplington, Nick                                     41  

226       Burgin, Victor                                         40  

227       Hilliard, John                                           40  

228       Jackson, William Henry                           40  

229       Judd, Donald                                        *40 

230       Knight, Nick                                           40  

231       Ritts, Herb                                              40  

232       Rivera, Diego                                         *40 

233       Huette, Axel                                           39  

234       Blume, Bernhard Johannes                     39  

235       Davies, John                                           39  

236       Fuss, Adam                                            39  

237       Ghirri, Luigi                                             39  

238       Kasebier, Gertrude                                  39  

239       Klauke, Jurgen                                       39  

240       Muniz, Vik                                              39  

241       Woodman, Francesca                             39  

242       Arnold, Eve                                             38  

243       Barney, Matthew                                    *38 

244       Davidson, Bruce                                      38  

245       Haacke, Hans                                         38  

246       Kander, Nadav                                        38  

247       Leger, Fernand                                      *38 

248       Miller, Lee                                              38  

249       Moon, Sarah                                          38  

250       Plossu, Bernard                                     38  

251       Riboud, Marc                                         38  

252       Sommer, Frederick                                  38  

253       Starn, Douglas and Michael                     38  

254       Stromholm, Christer                                 38  

255       Welling, James                                       38