Thijsen's selection Bedrijfsfotoboek

...they get what they ask for, but I deliver damn good work (Paul Huf)... 

Het Bedrijfsfotoboek 1945-1965

Professionalisering van fotografen in Nederland

Mirelle Thijsen
Edited by Bram Kempers, Adi Martis

Design by Reynoud Homan

In de geschiedenis van de naoorlogse Nederlandse fotografie neemt het 'bedrijfsfotoboek' een belangrijke plaats in. Deze boeken zijn het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen fotografen, literatoren, grafisch ontwerpers en captains of industry. Mede dankzij dit genre boeken konden fotografen overleven en een oeuvre opbouwen. Sterker nog, het genre heeft bijgedragen aan het feit dat fotografen als Carel Blazer, Martien Coppens , Violette CorneliusEd van der Elsken, Paul HufNico Jesse, Cas Oorthuys en Ad Windig toonaangevend zijn geworden. Deze publicatie geeft een fotohistorisch overzicht van de iconografie van het bedrijfsleven en behandelt het beeld van arbeiders en ondernemers in het naoorlogse Nederland. The series Beeldcultuur in Nederland (Visual culture in the Netherlands) was instignated by the Prins Bernhard Cultuurfonds.

Dieses Buch ist eine kleine Sensation. [..] Een excellentes Buch über Bücher von ihrer schönsten Seite.

Leica World, Summer 2003

Het Bedrijfsfotoboek belicht synthese kunst en kapitaal op grondige wijze.

Philip Mechanicus in het Financieel Dagblad, January 4th 2003, pp. 26

Een gedegen informatieve en mooi vormgegeven uitgave over het gebruik van fotografie. De documentatie is voorbeeldig.

Ide Boelema in Vitrine, March-April 2003, pp. 53

Uitgeverij 010 heeft dit jaar een boek uitgegeven dat in de kast van de verzamelaar niet mag ontbreken: Het Bedrijfsfotoboek.

Cecile van der Harten in Trouw, December 28th 2002, pp.35

An impressive account. The importance of this book for the history of photography cannot be emphasized enough.

Jaap Lieverse in Items # 3, 2004, pp. 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ed van der Elsken Zaak met een hart

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Oorthuys Een eeuw door weer en wind Vinke & Co 2007_04_19

 

 

 

 

 

   

Carel Blazer 4 gaten in de grond

 

Ed van der Elsken de Jong & van Dam 1912- 1962

    

Carel Blazer Wegen naar morgen

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ed van der Eksen Wereldreis volumes 1, 2, 3,4

  Bedrijfsfotoboek

Bedrijfsfotoboek(en)

Dutch Eyes Nieuwe geschiedenis van de Fotografie in Nederland

Dutch Standards in the Photobook a History Parr Badger

Fotografie in Nederland

Photography between covers

 Home

 

1.Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen

   Amsterdam 

2.Onze Fabrieken en Werkplaatsen: Lettergieterij

   ‘Amsterdam’ voorh. N. Tetterode 

3.Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen

   1863-1913 

4.Nederland: uitgegeven door de My tot exploitatie

   van Straatsspoorwegen 

5. 50 jaar glasindustrie: uitgegeven ter gelegenheid

   van het 50-jarig bestaan der NV Glasfabriek

   Leerdam voorheen Jeekle Mijnssen & Co 

6. NKF: N.V. Nederlandsche Kabelfabriek 

7. Amsterdam-Batavia door de lucht: ook post van U? 

8. foto`s van Rotterdam: C. Chevalier boek-, steen-,

   en offsetdrukkerij Rotterdam 

9. NV De Plaatwellerij: Catalogus NV De Plaatwellerij 

10.Bruynzeel`s Fabrieken Zaandam 

11. reclame

12.De Bijenkorf Rotterdam: Gedenkboek uitgegeven ter

    herinnering aan de opening van de Rotterdamsche

    Bijenkorf op 16 october 1930 

13. delft kabels: nederlandsche kabelfabriek n.k.f.delft 

14. Kas-Vereeniging NV Amsterdam 

15. Netherlands Harbour Works & Co 

16. NV Betonbak Arkel De Vries Robbe & Co Gorichem 

17. Amsterdam Volkhuisvesting 

18. De Vries Robbe & Co NV Gorichem/ NV Betondak Arkel 

19. De Kof gaet voor de baet uit: Een verhaal van hout 

20. De Vries Robbe & Co Gorichem/ NV Betondak Arkel 

21. DEMKA 

22. 50 jaar Bruynzeel 1897-1947 

23. Van vonk tot vlam 1917-1947: 30 jaar Lumax 

24. Een halve eeuw coöperatieve zuiverorganisatie 

25. nieuwe school-vereeniging amsterdam 1898-1948:

    50 jaar nieuwe schoolvereeniging amsterdam 

26. 50 jaar Berkel 1898-1948: Een Halve Eeuw Berkel 

27. 80 jaar van leer 

28. Het begon in een smidse: de geschiedenis van een

    Nederlandse onderneming 

29. IBB: n.v. Ingenieurs-Bureau voor Bouwnijverheid

    Oegstgeest 

30. NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h

    Brocades Stheeman & Pharmacia 1800-1950 

31. een luchtkasteel ? 

32. Nv Nederlansche Kabelfabriek Delft 

33. Veertig jaar DRAKA: Geschiedenis van de

    NV Hollandsche Draad- en Kabelfabriek Amsterdam 

34. 25 jaar: Steen- en Offsetdrukkerij Chr.Schafer Jr

    nv Aalst bij Eindhoven 

35. Al negentig jaren touw van de G.M.G 

36. Een eeuw Hoenderloo 

37. Het land van de wijn: Ons tweede vaderland 

38. 60 jaar ons huis: 60 jaar volksontwikkeling 

39. Atlas-steen Atlas-machine 

40. Oranje Nassau Mijnen 

41. 60 jaar Hartogs & Co 

42. AKU-HKI Textiel-Research 

43. NV Electro Zuur- en Waterstoffabriek:

    De Acetylboom aan het IJ 

44. PTT 1893-1953: 60 jaar hoofdbestuur PTT 

45. met Rotterdam opgegroeid: 50 jaar...de Reproductie

    Compagnie NV. 

46. De beurt is aan 1855-1955 

47. EN NEN: Eerste Nederlandsche

    Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen

    Invaliditeit n.v. 

48. Gebroeders Klinkenberg Wormerveer 1855-1955:

    (N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats) 

49. O.N. 52-55 

50. N.V. COQ - 1956: fabriek voor

    Hoogspanningsschakelmateriaal 

51. Mensen van Menko: 1800 mensen fabriceren stoffen 

52. the finishing touch: 100 jaar Twentsche

    Stroombleekerij NV door Max Dendermonde en

    Carel Blazer 

53. 150 jaar Albracht Utrecht: Een kort bezoek aan

    onze bedrijven 

54. Een kwart eeuw TNO 1932-1957: Gedenkboek bij de

    voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid

    van de organisatie TNO 

55. N.V. Nederlandsche Machinefabriek

    ‘Artillerie-Inrichtingen’ 

56. meteoor beton: 50 jaren meteoor beton 1907-1957 

57. Toen en nu 1907-1957 

58. VCS: Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de

    Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord,

    Roosendaal, Zevenbergen 

59. 75 Jaar: Uitgave ter herinnering aan het jubileum

    van H. Berghaus NV 

60. VTF 25: NV Vaalser Textiel Fabriek 25 jaar 

61. een zaak met een hart: inderdaad... een zaak 

62. NV Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode 

63. Rotterdam, ? 

64. Ze liegen over je: laat het beginnen in Zaandam 

65. adriaan honig’s kunsthars industrie zaandam

    holland: AKI. 

66. Bouwondernemers bouwen 

67. Nederlandse Soda Industrie 

68. N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen 

69. 100 jaar kaarslicht: 1858-1958 van kaarsenfabriek

    tot chemisch bedrijf 

70. 100 jaar Grasso 

71. Samen Bouwen: Twintig jaren Wilma 

72. synthese: kunstharsfabriek synthese

    n.v. Katwijk Holland 

73. vuur aan zee 

74. waar ook 

75. concentratie en ontspanning: Beelden van Haagse

    typografen, hun werk, hun vrijetijdsbesteding 

76. Van bombazijn tot fluweel: honder jaar Schuttersveld 

77. H.P. Gelderman & Zonen N.V. 

78. Kleine spiegel van een eeuw: 1859-1959 

79. Van Leer: VL 

80. 1909 PLEM 1959 

81. Tjap Obelisk: Een stukje Twentse textielhistorie

    ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der

    NV Katoenmaatschappij  

82. 50 losse steken 

83. De wereld van vandaag: Na vijftig jaar Vredestein 

84. Wiersum: 50 jaar Wiersum 

85. Bouwen als sociale daad: 50 jaar woningbouw Philips 

86. BBB: bouwen en industrie; bouwen en speurwerk;

    bouwen en organisatie 

87. Dag nieuwe dag 

88. doek bij boekelo 

89. De draad van het verhaal 

90. Een eeuw door weer en wind: `s-Werelds wel en wee

    gedurende honderd jaar varen met Vinke & Co 

91. 125 jaar ter Horsten 1855-160:125 jaar 

92. Mensen van Berg en Bosch 

93. N. Samsom NV Nieuwbouw 1959-1960 

94. De standvastige tinnen soldaat: 1860-1960

    NV Billiton Maatschappij 

95. Twee richting verkeer: Koninklijk Instituut voor

    de Tropen 

96. aczc 1911-1961 

97. Coöperatieve Zuivelinrichting de Kempen Eindhoven 

98. Drievel in het wapen: 250 jaar NV Berghuizer

    Papierfabriek v/h B. Cramer 

99. Drinkwatervoorziening: Waterleidingmaatschappij

    Oost-Brabant 

100. Heterogeen evenwicht 

101. Hondervijfentwintig jaar Grofsmederij 

102. land van stilte: De Kempen, de Peel en de

     Kleine Meierij in de jaren dertig en veertig 

103. Met de stroom mee: Uitgave van de

     NV electriciteits-maatsch. te Zwolle ter gelegenheid

     van het 50-jarig bestaan op 11 december 1961 

104. Nieuwe tijd Nieuwe schakels: De eerste vijftig

     jaren van de A.K.U. 

105.4 gaten in de grond 

106. 50 jaar AKU/ENKA: ENKA 1911-1961: Geschiedenis

     en cijfers, wetenswaardigheden en toekomstplannen 

107. 50 jaar CHV: 1911-1961 CHV... vijftig jaar

     symbool van vertrouwen 

108. Willem Ruys: To see the world 

109. Bruynzeel Fineerfabriek NV 

110. Dierengeneeskunde nu: een selectie foto`s uit

     het beroep. 

111. de jong & van dam nv 

112. de som der delen/ Gusto 1862-1962 

113. Staaltest: vijfentwintig jaar van kijken & kiezen 

114. Stoottroep van Christus: Jubileumuitgave van het

     Nationaal Hoofdkwartier bij het 75-jarig bestaan

     van het Leger des Heils in Nederland 

115. Tomado: wie glimlacht niet die zich zelf beziet? 

116. De verbinding 

117. 50 jaar GKZ: Jubileumuitgave van het Goois

     Kinderziekenhuis 

118. Wegen naar morgen: Uitgave onder auspiciën van de

     Nederlandse Verenging van Wegenbouwers 

119. cavalcade: philip word-wide 

120. Dat is ‘t kondensfabryk: Een halve eeuw coöperatieve

     condensindustrie in Friesland 

121. Gouden Banden: uitgegeven ter gelegenheid van het

     vijftigjarig bestaan van de Coöperatieve

     Condensfabriek ’Friesland’ 

122. De kleren maken de man  

123. n v nederlandsche spoorwegen: Uitgave

     NV Nederlandsche spoorwegen afdeling Voorlichtingen 

124. 25 Jaar RBB:Raadgevend Bureau IR.B.W.Berenschot N.V. 

125. Land onder stroom: NV PNEM 1914-1964 

126. De trein hoort erbij: ter gelegenheid van het

     125-jarig bestaan van de Spoorwegen in Nederland 

127. Verkenning in het onbekende: Vijftig jaar

     Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam, 1964 

128. 75 Jaar bouwen: Van ambacht tot industrie 

129. Wilma Weert 

130. De zaak is rond: Een halve eeuw SKF in Nederland 

131. Beeld van een bedrijf: Van chemie tot gemeengoed 

132. Bloemlezing bij vijftig jaar Meneda 

133. Een eeuw aan banden: Honderd jaar Vullinghs Heeze 

134. Groenpol: GP 

135. Licht bouwen ? 

136. Lips NV 25 jaar in Drunen 

137. Nieuwe Matex/Amatex 

138. Oosterscheldebrug 

139. Shot ‘65 

140. taal & teken 

141. Vakmanschap in Meesterschap 

142. verzonken energie: het verhaal van een

     oliemaatschappij 

143. Het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit

     te Amsterdam (introductieboek) 

144. In het land der levenden: een jubileumuitgave bij

     het 75-jarig bestaan  

145. Onderdak voor Ruimte/ Ruimte voor Onderdak 

146. Samen leven met het leven: gezondorganisatie tno 

147. In de tijd gezet 

148. Activiteit in zwart: Vijftig jaar Norit 

149. een eeuw in beweging 

150. ‘s Konings Oudste Dogter: Kleine geschiedenis

     nopens wedervaren en onderkomen van

     De Nederlandsche Bank 

151. Limburg`s klein industrie 

152. Op de toekomst gebouwd: 65 jaar n.v. Aannemers

     v/h Tiemstra & Zn Nijmegen 

153. Wereldreis in foto`s 1-4: Ed van Der Elsken 

154. De Reproductie Compagnie NV. 

155. evolatie naar turnkey: evolution to turnkey 

156. Tien jaar ACZ 

157. Zo reist uw stem per telefoon 

158. Ik drink de aarde 

159. van duin tot ijsselmeer 

160. Philips:Professioneel Profiel 

161. Semper Mare Navigandum: De zee moet steeds

     bevaren worden