ZOEKEN NAAR STILTE
Uitgeverij MaRiSuDa, 2013
ISBN 978-90-818264-1-9Auteur: Richard Bintanja
Copyright © 2013 MaRiSuDa (www.marisuda.nl)
Druk: www.pumbo.nl
Omslagontwerp: Dorrit Hanenburg-Ceulemans
Foto omslag: www.fotolibero.nl
NUR 303 (verhalenbundel)
168 pp.Recensies

Schrijverspunt.nl

In een achttal korte verhalen wordt je meegenomen naar een verscheidenheid van manieren om de eeuwige stilte op te zoeken. Soms actief, soms overkomt het de hoofdpersoon maar het uiteindelijke einde is onafwendbaar.

Het thema sterven, dat in al zijn facetten wordt weergegeven, maakt ‘Zoeken naar stilte’ tot een bundel die weliswaar knap geschreven maar toch wat zwaar op de hand is. Met veel gevoel voor emotie en drama en een schitterende, melancholische inslag wordt je meegenomen naar het einde van de hoofdpersoon of juist de nabestaanden. Ook een tussenvorm, waarbij de overledene niet beseft dat hij al is gestorven, passeert.

De diepte van de menselijke geest, die ons gedrag en onze gedachten stuurt, wordt opgezocht. Het is juist deze diepgang die voorkomt dat het boek in alledaagse treurnis verzandt. Deze inkijk in de denkwereld van de personages is uitstekend beschreven.

Een bundel die je herinnert aan de vluchtigheid van het bestaan waarin we allemaal, al dan niet door eigen keuze, verwacht of onverwacht, een moment zullen bereiken waarin de stilte ons zal vinden.

 © Alexander Cammans / Schrijverspunt

Zie ook 'Zoeken naar Stilte' op Schrijverspunt.nlAchterflaptekst


Het is warm. Overal zweet, een bonkende koppijn bovendien, maar ik hobbel verder, zo snel mogelijk, steek een zijstraat over, en zie uit mijn ooghoek een grijsmetalen gevaarte met een rotgang op me af komen. Een enorme dreun. Déjà vu. Gekraak. Maar harder. Veel harder. En niet alleen in m’n been. Pijn, veel pijn. Overal pijn. Teveel pijn. Einde van de pijn. De stilte is terug, nu voor altijd.”

 
Net als het personage in bovenstaand fragment is ieder individu onvermijdelijk onderweg naar eeuwige stilte. Aanvaarding van de eigen sterfelijkheid is echter niet eenieder gegeven, en mede hierdoor is er een veelheid van manieren om de stilte te zoeken en te vinden, actief of passief. Zoeken naar stilte verkent in acht korte verhalen evenzovele routes waarlangs soms bewust, maar vaak ook onbewust, de uiteindelijk onontkoombare stilte wordt opgezocht. Het is de enorme verscheidenheid van het verscheiden die ons bezighoudt en intrigeert, en die eenieder ertoe aanzet zijn eigen, individuele route te bepalen.


Hoewel deze bundel korte verhalen qua vorm afwijkt van Richard Bintanja's twee eerdere boeken, de romans Poolreizen (2006) en Gedachtenrijk (2011), zijn er thematisch wel degelijk overeenkomsten. Het zijn namelijk onze intiemste gevoelens, onze levensbeschouwelijke idealen en onze diepste gedachten die veel van het menselijk gedrag, en tevens de verscheidenheid daarin, bepalen. Het zijn juist deze onderliggende en derhalve doorgaans onzichtbare elementen die de auteur in zijn boeken tracht bloot te leggen. In het dagelijks leven is Richard Bintanja als klimaatonderzoeker verbonden aan het KNMI en auteur van diverse wetenschappelijke artikelen over het veranderende klimaat.

Bestelinformatie

Bestel een gesigneerd exemplaar (€16,95) bij de auteur. Het boek kan ook verkregen worden via de drukker, diverse webwinkels of in de boekhandel. Zoeken naar stilte is ook als ebook (pdf en ePub) beschikbaar.
UITGEVERIJ MARISUDAEerste exemplaar

Op 10 maart 2013 vond de presentatie van het eerste exemplaar plaats. Het was een gezellige gelegenheid, waarbij de auteur het eerste exemplaar uitreikte aan Wietske Bintanja.