Hội đàm xây dựng cầu cửa khẩu: Hoành Mô (Việt Nam) – Đồng Trung (Trung Quốc)

đăng 02:57, 8 thg 10, 2011 bởi Thanh Luong Hoang   [ đã cập nhật 11:04, 12 thg 8, 2012 ]
     Ngày 15/3/2011 tại nhà làm việc liên ngành Cửa khẩu Đồng Trung (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu UBND huyện Bình Liêu (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Chính phủ nhân dân Khu Phòng Thành (Trung Quốc) về xây dựng lại cầu Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Trung.

                                   
   (Vị trí xây cầu mà hai bên đã thống nhất trong hội đàm: Ảnh nhìn từ Trung Quốc sang)

 Tại cuộc Hội đàm, đoàn đại biểu khu Phòng Thành (Trung Quốc) đã đưa ra hai phương án về vị trí xây cầu mới là cách ngầm tràn hiện tại về phía hạ lưu 50 mét (phương án 1), hoặc cách ngầm hiện tại về phía thượng lưu 500 mét (phương án 2). Đoàn đại biểu huyện Bình Liêu (Việt Nam) đưa ra vị trí xây cầu mới là vị trí tại ngầm tràn hiện có (theo Biên bản ghi nhớ trong cuộc hội đàm ngày 4/3/2009).

Sau khi thảo luận hai bên đã đi đến sự thống nhất xây cầu tại vị trí đã được thống nhất trong Biên bản Hội đàm ngày 3/4/2009 (Vị trí xây cầu là tại ngầm tràn cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Đồng Trung (Trung Quốc), chính diện nhà làm việc Liên ngành cửa khẩu 2 bên hiện nay. Ngoài thống nhất về vị trí xây cầu mới, hai bên cũng bàn các nội dung khác về việc triển khai xây cầu như: công tác khảo sát, thiết kế sơ bộ, việc phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên v.v…

Cuộc hội đàm đã diễn ra đúng nghi lễ ngoại giao, tinh thần hợp tác thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, do vậy đã đạt được những kết quả nhất định góp phần tạo điều kiện cho các bước tiếp theo để hai bên cùng nhau tổ chức xây dựng cầu. Cũng theo thống nhất trong cuộc Hội đàm, lần Hội tiếp theo sẽ được  tổ chức tại Bình Liêu (Việt Nam) để tiếp tục bàn bạc, thống nhất các nội dung xây dựng cầu./

Theo Cổng TTĐT Quảng Ninh  

Comments