TRANG CHỦ‎ > ‎

NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY


       
 

Thầy giáo: Hoàng Thanh Lường 
Sinh ngày: 07/01/1966
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị
ĐT: 0333.878.149 


Cô giáo: Lục Thị Quý
Sinh ngày: 30/3/1977
Phó Hiệu trưởng nhà trường
Chủ tịch Công đoàn trường
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Trình độ chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị
ĐT: 01234.780.780Cô giáo: Hoàng Thị Mai
Sinh ngày: 09/8/1970
Uỷ viên BCH công đoàn, Trưởng ban nữ công
Tổ trưởng khối: 1, 2, 3; Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
ĐT: 0333.878.045 – DĐ: 0978.155.222


Cô giáo: Bùi Thị Hường 
Sinh ngày: 10/11/1975
Tổ phó khối: 1, 2, 3; Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
ĐT: 0333.878.645 – DĐ: 01256.951.568


Cô giáo: Nguyễn Thị Huệ 
Sinh ngày: 04/6/1980
Bí thư Chi đoàn trường
Giáo viên dạy môn Mỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
ĐT: 0333.751.836 – DĐ: 0948.924.117


Cô giáo: Phạm Thị Thêm
Sinh ngày: 09/8/1960
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm
ĐT: 0333.751.218 – DĐ: 01234.631.543


Cô giáo: Chu Thị Hiền
Sinh ngày: 17/5/1986
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
ĐT: 0917.294.000


Cô giáo: Vi Thị Lỵ
Sinh ngày: 21/6/1964
Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
ĐT: 0333.878.937 – DĐ: 01697.723.368


Cô giáo: Giáp Thị Mai
Sinh ngày: 23/10/1976
Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
ĐT: 0333.878.132 – DĐ: 0979.268.233


Cô giáo: Lài Thị Bẩy
Sinh ngày: 24/7/1977
Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
ĐT: 0333.878.055– DĐ: 01274.563.438


Cô giáo: Đinh Thị Liên
Sinh ngày: 14/4/1966
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
ĐT: 0333.878.062– DĐ: 01645.062.329


Cô giáo: Giáp Thị Mộc
Sinh ngày: 18/3/1959
Giáo viên dạy khối 1, 2, 3.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm
ĐT: 0333.878.820– DĐ: 0979.575.884


Cô giáo: Trần Thị Chìu
Sinh ngày: 07/01/1958
Giáo viên dạy khối 1, 2, 3.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm
ĐT: 0333.878.241– DĐ: 01694.951.438


Thầy giáo: Hồ Mạnh Thắng
Sinh ngày: 03/7/1979
Giáo viên dạy môn Hát Nhạc.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thanh Nhạc
ĐT: 0333.878636 – DĐ: 0977.441.762


Cô giáo: Dương Thị Duyên
Sinh ngày: 20/6/1986
Giáo viên dạy khối 4, 5.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
ĐT: 0985.366.314


Thầy giáo: Đỗ Trung Kiên
Sinh ngày: 15/8/1985
Giáo viên dạy môn Thể dục.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng thể dục
ĐT: 0972.888.255

Nhân viên: Trương Thị Phượng
Sinh ngày: 16/01/1978
Kế toán tài chính nhà trường.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
ĐT: 0333.505.045 – DĐ: 01233417668


Nhân viên: Lý Thị Thuỷ
Sinh ngày: 29/5/1982
Nhân viên: Y tá học đường
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y đa khoa
ĐT: 01682.824.623


Cô giáo: Ngô Thị Tiền; Sinh ngày: 14/12/1976
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
GV dạy khối lớp 4, 5; ĐT: 01688.109.266


Cô giáo: Bùi Thị Mai - sinh năm 1990
Trình độ: Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh
Nhiệm vụ: Dạy môn Tiếng Anh các khối lớp 3, 4, 5
ĐT: 01656.279.411


Nhân viên: Hà Thị Minh
Nhiệm vụ công việc: Tạp vụ văn phòng
ĐT: 01672.277.342
 

Nhân viên: Nình Trung Bảo - Sinh năm 1964
Nhiệm vụ công việc: Bảo vệ nhà trường
ĐT: 01234.138.948


Nhân viên: Tô Xuân Hùng - Sinh năm 1958
Nhiệm vụ công việc: bảo vệ nhà trường
ĐT: 01248.056.831


Nhân viên cấp dưỡng (Từ trái qua phải)
1.Trần Thị Mộc;  2.Nông Thuỷ Tiên;  3.Đinh Thị Hương
Nhiệm vụ công việc: Nấu ăn phụ vụ học sinh bán trú
ĐT: 0979.810.204(Mộc), 01663.774.189(Tiên), 01278.504.658(Hương)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                               
                                                            NĂM HỌC 2011 2012                                                  
TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Trình độ
1
Hoàng Thanh Lường
07/01/1966
Hiệu trưởng
Đại học Sư phạm
2
Lục Thị Quý
30/3/1977
Hiệu phó
Đại học Sư phạm
3
Phạm Thị Thêm
9-8-1960
GV-Chủ nhiệm 1A
Trung cấp sư phạm
4
Chu Thị Hiền
17/5/1986
GV-Chủ nhiệm 1B
Cao đẳng Sư phạm
5
Vi Thị Lỵ
21-6-1964
GV-Chủ nhiệm 2A
Cao đẳng Sư phạm
6
Hoàng Thị Mai
9-8-1970
GV-Chủ nhiệm 2B
Đại học Sư phạm
7
Bùi Thị Hường
10-11-1975
GV-Chủ nhiệm 3A
Đại học Sư phạm
8
Giáp Thị Mai
23-10-1976
GV-Chủ nhiệm 3B
Đại học Sư phạm
9
Lý Ngọc Bình
     02/8/1990       GV Mỹ thuật Cao đẳng sư phạm
10
Đinh Thị Liên
14-4-1966
GV-Chủ nhiệm 4B
Đại học Sư phạm
11
Ngô Thị Tiền
     14/12/1976 GV dạy khối 4, 5
Cao đẳng Sư phạm
12
Lài Thị Bẩy
24-7-1977
GV-Chủ nhiệm 5B
Cao đẳng Sư phạm
13
Trần Thị Chìu
07-1-1958
GV-Dạy khối 1,2,3
Trung cấp sư phạm
14
Giáp Thị Mộc
18-3-1959
GV-Dạy khối 1,2,3
Trung cấp sư phạm
15
Dương Thị Duyên
20/6/1986
GV-Dạy khối 4,5
Cao đẳng Sư phạm
16
Hồ Mạnh Thắng
03/7/1979
GV-Daỵ Âm nhạc
Cao đẳng Thanhnhạc
17
Nguyễn Thị Huệ
4-6-1980
GV- Tổng PT Đội
Đại học Mỹ thuật
18
Đỗ Trung Kiên
15/8/1985
GV-Dạy Thể dục
Cao đẳng Thể dục
19
Lô Thị Lan
    02/10/1966  GV dạy lớp 5   Cao đẳng sư phạm
20
Bùi Thị Mai
1990
GV-Dạy Tiếng Anh
Cao đẳng Anh văn
21
Trương Thị Phượng
16-1-1978
Kế toán
Trung cấp kế toán
22
Lý Thị Thuỷ
29/5/1982
Y tá học đường
Trung cấp Y khoa
23
Nông Thuỷ Tiên
06/12/1983
Cấp dưỡng
Trung cấp nấu ăn
24
Đinh Thị Hương
18/9/1984
Cấp dưỡng
Trung cấp nấu ăn
25
Trần Thị Mộc
25/11/1982
Cấp dưỡng
Trung cấp nấu ăn
26
Hà Thị Minh
06/01/1976
Tạp vụ
PTCS
27
Nình Trung Bảo
05/10/1964
Bảo vệ
PTCS
28
Tô Xuân Hùng
8/12/1958
Bảo vệ
PTCS


                     DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN                        
                                                       NĂM HỌC 2011 2012                                                            


TT
Họ và tên
Chức vụ
Cố định
Di động
1
Hoàng Thanh Lường
Hiệu trưởng
0333.878149
0914.374.816
2
Lục Thị Quý
Hiệu phó

01234.780.780
3
Giáp Thị Mộc
Giáo viên
0333.878820
0979.575.884
4
Phạm Thị Thêm
Giáo viên
0333.751218
01234631543
5
Bùi Thị Hường
Giáo viên
0333.878645
01256951568
6
Vi Thị Lỵ
Giáo viên
0333.878937
01697723368
7
Hoàng Thị Mai
Giáo viên
0333.878045
0978.155.222
8
Trần Thị Chìu
Giáo viên
0333.878241
01694951438
9
Lý Ngọc Bình
GV - Mỹ thuật

               01687.588.626
10
Đinh Thị Liên
Giáo viên
0333.878062
01645062329
11
Lài Thị Bẩy
Giáo viên
0333.878055
01274563438
12
Ngô Thị Tiền
Giáo viên
01688.109.266
13
Giáp Thị Mai
Giáo viên
0333.878132
0979.268.233
14
Chu Thị Hiền
Giáo viên

0917.294.000
15
Dương Thị Duyên
Giáo viên

0985.366.314
16
Nguyễn Thị Huệ
GV_TPTr
0333.751836
0948.924.117
17
Hồ Mạnh Thắng
GV_Nhạc
0333.878636
0977.441.762
18
Đỗ Trung Kiên
GV Thể dục

0972.888.255
19
Ngô Thị Huyền Trang
GV 
0333.751501
0978.968.201
20
Bùi Thị Mai
GV englits

01656.279.411
21
Trương Thị Phượng
Kế toán

01233417668
22
Lý Thị Thuỷ
Y tá

01682824623
23
Hà Thị Minh
Tạp vụ
0333.878636
01672277342
24
Nình Trung Bảo
Bảo vệ
0333.878273
01234138948
25
Tô Xuân Hùng
Bảo vệ
0333.878794
01667344534
26
Nông Thuỷ Tiên
Cấp dưỡng

01663774189
27
Đinh Thị Hương
Cấp dưỡng
0336.294751
01278504658
28
Trần Thị Mộc
Cấp dưỡng
0333.751506
0979.810.204
29
Phòng GD&ĐT
Cấp trên
0333.878243

30
P.Tài Chính-KH
Cấp trên
0333.878234

31
Kho Bạc nhà nước
Cấp trên
0333.878221

32
Bảo hiểm xã hội
Cấp trên
0333.878377DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIÁO DỤC BÌNH LIÊU

             I. CƠ QUAN PHÒNG GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              Địa chỉ email: pgdbinhlieu.quangninh@moet.edu.vn  Fax: 0333.878.752 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 

1

Đào Ngọc Anh

Trưởng Phòng

3878.299

 

0915.049.089

 

2

Hoàng Thị Mai

P.Trưởng phòng

3878.425

3878.757

0975.383.833

 

3

Phạm Thị ánh Tuyết

P.Trưởng phòng

3878.425

3878.686

0904.277.021

 

4

Ngô Văn Mậu

P.Trưởng phòng

3751.312

878.627

0982.741.098

 

5

Lý Văn Thường

Chủ tịch CĐ ngành

3878.590

3878.874

0915.354.723

 

6

Nguyễn Xuân Khuyến

Chuyên môn Tiểu học

3878.243

3878.156

0912.978.642

 

7

Lê Thị Bẩy

Chuyên môn Tiểu học

3878.243

3878.477

0914.207.476

 

8

Bùi Thị Khuyên

Chuyên môn THCS

3878.243

 

01235.334.388

 

9

Bùi Xuân Đạo

Thống kê-CSVC

3878.752

3878.384

0912.803.523

 

10

Phạm Thị Xoè

Thủ quỹ

 

3878.750

0945.326.996

 

11

Phan Trần Hanh

Kế toán

3878.752

3878.833

0912.628.209

 

12

Ngô Tiến Tâm

Tổng hợp-Thanh tra

3878.752

3878.393

0975.383.343

 

13

Vi Thị Thu

Chuyên môn THCS

3878.243

 

01638.814.889

 

II. CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, PTCS, PTDT  NỘI TRÚ

 

 

TT

Tên trường

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 

1

Tiểu học

 Đồng Văn

Lương Dư Phúc

Hiệu trưởng

3.756.484

3878.716

0977.714.618

 

Lam Thị Chung

Hiệu phó

 

 

0948.965.879

 

Hoàng Thu Hương

Hiệu phó

 

3505003

0946.834.250

 

2

THCS

Đồng Văn

Vi Tiến Vượng

Hiệu trưởng

3.757.176

3.878.684

0944.181.666

 

Trịnh Khắc Đông

Hiệu phó

3.757.176

3.878.604

0915.789.212

 

3

Mầm Non Đồng Văn

Sái Thị Thu

Hiệu trưởng

3.756.514

3.757.772

01236.446.256

 

Vi Thị Chương

Hiệu phó

3.756.514

3.756.508

0915.451.485

 

 

4

Tiểu học

 Hoành Mô I

Lương Trọng Thuỷ

Hiệu trưởng

757.418

878.116

0944.550.027

 

Hoàng Thị Huệ

Hiệu phó

 

3757.612

0946.269.306

 

Lài Thị Việt

Hiệu phó

 

757.790

0914.665.200

 

5

Tiểu học  Hoành Mô II

Hoàng Thị Hoàng

Hiệu trưởng

3.757.767

878.790

0977.714.355

 

Vi Trung Hà

Hiệu phó

 

878.945

0912.751.855

 

La Thị Sáu

Hiệu phó

 

 

01234.780.814

 

6

Mầm non Hoành Mô

Sái Bích Thuỷ

Hiệu trưởng

757.204

3757510

0976.828.538

 

Vi Thị Huệ

Hiệu phó

3757043

0945.095.429

 

7

THCS

Đồng Tâm

Tôn Ngọc Tùng

Hiệu trưởng

878.341

878.419

0915.686.378

 

Phạm Thị Hằng

Hiệu phó

 

757.262

0982.268.214

 

 

8

Tiểu học

 Đồng Tâm

Ngô Thiêm Voòng

Hiệu trưởng

878.421

 

0915.049.846

 

Hoàng Thị Ngọc

Hiệu phó

 

878.308

0974.700.585

 

La Tiến Thàm

Hiệu phó

 

757.051

0915.789.562

 

9

Mầm Non Đồng Tâm

Nông Thị Uyên

Hiệu trưởng

3756323

878.464

0948.923.976

 

Lèo Thị Hòa

Hiệu phó

 

3757.163

01693.865.998

 

10

Mẫu giáo

 Lục Hồn

Nông Thị Chìu

Hiệu trưởng

878.339

 

01688.437.534

 

Hoàng Lan Hương

Hiệu Phó

 

 

01687.682.899

 

11

Tiểu học

 Lục Hồn

Phạm Thị Mai

Hiệu trưởng

878.450

878.410

0917.312.212

 

Lô Đức Cường

Hiệu phó

 

878.415

0915.355.114

 

Hoàng Xuân Nhân

Hiệu phó

 

 

0978.866.182

 

Lục Đức Thanh

Hiệu phó

 

3878.938

0987.281.110

 

12

THCS

Lục Hồn

Hoàng Thiêm Chướng

Hiệu trưởng

878.923

878.668

0915.510.752

 

Hoàng Thị Hà

Hiệu phó

3878.144

0906.177.937

 

13

THCS

 Tình Húc

Hoàng Thanh Thuỷ

Hiệu Trưởng

3.878.851

3.878.888

0979.440.226

 

Ngô Thị Thanh Ninh

Hiệu phó

3.605.370

3.878.767

01696.473.686

 

14

Tiểu học

 Tình Húc

Hoàng Thị Mai

Hiệu Trưởng

3.878.201

3.878.593

0912.370.578

 

Đinh Thị Trình

Hiệu phó

3751814

3878161

0942.042.461

 

Vi Thị Huệ

Hiệu phó

3751814

3878446

01272.824.869

 

15

Mẫu giáo

 Tình Húc

Mạc Thị Lai

Hiệu trưởng

878.345

878.366

0912.679.862

 

Loan Hồng Thơm

Hiệu phó

 

3757.306

0944.989.637

 

16

THCS

Vô Ngại

Nông Ngọc Chương

Hiệu trưởng

3.878.237

3.878161

0984.739.196

 

Châu Thị Yến

Hiệu phó

3.878.237

3.751663

01689.730.539

 

17

 

Tiểu học

  Húc Động

Chu Văn Hoà

Hiệu trưởng

3751901

3878358

0912.803.238

 

Bế Thắng Vượng

Hiệu phó

 

3878550

0948.290.828

 

Đống Thị Mộc

Hiệu phó

 

 

 

 

18

THCS

 Húc Động

Ngô Thị Thanh Nhàn

Hiệu trưởng

878.095

878.933

0917.614.710 01643.978..933

 

Nguyễn Ngọc Phúc

Hiệu phó

 

878.502

0912.794.460

 

19

Mầm non

Húc Động

Trần Thị Bình

Hiệu trưởng

3751.831

878.588

0985.126.588

 

Trần Thị Xuyến

 

 

 

01655.092.608

 

20

Tiểu học

Thị Trấn

Hoàng Thanh Lường

Hiệu Trưởng

878.149

878.686

0974.695.899

 

Hoàng Thị Hân

Hiệu phó

 

878.541

0949562180

 

21

THCS

Thị trấn

Phạm Thị Thanh

Hiệu trưởng

878.460

878.284

0977.479.433

 

Hoàng Văn Hiệp

Hiệu phó

 

878.420

0915.355.645

 

22

Mầm non

Thị trấn

Ngô Thị Dung

Hiệu Trưởng

878.632

505.036

0986.132.686

 

Vi Thị Tâm

Hiệu phó

751.899

878.188

0916.840.788

 

Lý Thị Mai

Hiệu phó

751.899

 

0944.728.423

 

23

PTDT

Nội Trú

Phan Thị Nga

Hiệu trưởng

878.216

878.207

0915.519.690

 

Phạm Quang Hồng

Hiệu phó

 

878.645

0936.473.628

 

24

Tiểu học

 Vô Ngại

Hoàng Thị Quý

Hiệu trưởng

3.605.298

3 878 809

0945.356.364

 

Loan Thị Lộc

Hiệu phó

3.751.786

3 878 106

0974.700.920

 

Lục Thị Quý

Hiệu phó

3.751.786

3 878 488

 01234.780.780

 

25

Mầm non

 Vô Ngại

Trần Thị Minh Ngọc

Hiệu trưởng

3.751.827

3878331

0948.152.579

 

Cam Thị Kim

Hiệu phó

 

3878744

01667.302.208

 

26

THCS&THPT Hoành mô

Hoàng Thị Lý

Hiệu trưởng

757.922

 

0936.485.548

 

Bùi Văn Vãn

Hiệu phó

 

757.090

0986.796.667

 

Lý Văn Cường

Hiệu phó

 

 

0943.297.546

 

27

TT HN&GDTX

Loan Thị Mộc

Giám đốc

3751.875

 

0978.866.486

 

Vi Hồng Quân

Phó giám đốc

 

 

0912.977.808

 

28

THPT

 Bình Liêu

La Ngọc Lồng

Hiệu trưởng

3878.883

 

0912.679.876

 

Lã Thị Chìu

Hiệu phó

3878.988

 

0914.881.696


Ĉ
Thanh Luong Hoang,
08:00, 1 thg 12, 2011
ċ
google6fd26f7dfc2d577d.html
(0k)
Tieu Hoc Thi Tran,
09:22, 8 thg 7, 2012
ċ
googlebe4bca333faa38b7.html
(0k)
Thanh Luong Hoang,
21:48, 19 thg 4, 2012
Comments