THÔNG BÁO

     

                                                                   THÔNG BÁO                                         

                            Ngày Tựu trường và khai giảng năm học mới 2013-2014


                    -  Từ 13-14/8/2013 CBGV, NV và học sinh Lao động dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

                -  Từ 15/8/2011: CBGV, NV lên lớp giảng dạy và làm việc bình thường.

                -  Ngày 05/9/2012 Khai giảng năm học mới 2013-2014

                               + Thời gian: 7h30’

                               + Yêu cầu về trang phục:

                                  Nam mặc áo sơ my và thắt Caravat;

                                  Nữ mặc áo dài tân thời.

                   -  Từ ngày 06/9/2013 tái giảng bình thường sau khai giảng.

                                              Bình Liêu, ngày 01/8/2013

                                                     BAN GIÁM HIỆU


                                                


Comments