Giáo xứ Bình An


Nhà thờ Giáo xứ Bình An

Địa chỉ : 2287 Phạm Thế Hiển, P.6 Quận 8   SaiGon

Chánh xứ : Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn
Phó xứ     : Linh mục Giuse Lê Ngọc 

Tel          3981 2896               3856 9139

Năm thành lập: 1955 Mừng Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi-tháng 10(theo lịch phụng vụ) Linh mục chính xứ: Giuse Trịnh Văn Viễn Linh mục phụ tá: Giuse Nguyễn Văn Long Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ: có 8 vị I. Các giáo họ: có 8 giáo họ - Giáo họ IA, Bổn mạng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. - Giáo họ IB, Bổn mạng kính Thánh Phêrô Tông đồ. - Giáo họ 2, Bổn mạng kính Thánh Cả Giuse - Giáo họ 3, Bổn mạng kính Thánh Phanxicô Xavie - Giáo họ 4, Bổn mạng kính Thánh Phaolô Trở lại - Giáo họ 5A, Bổn mạng kính Thánh Gioan Baotixita - Giáo họ 5B, Bổn mạng kính Thánh Gioan Tông đồ - Giáo họ Đồng Xá, Bổn mạng kính Thánh Phêrô Tông đồ II. Các Ca đoàn: - Ca đoàn Hiền Mẫu - Ca đoàn Cénior - Ca đoàn Phanxicô - Ca đoàn Thiên Thần - Ca đoàn Phụng Vụ - Ca đoàn Giới Trẻ Thánh Mẫu III. Các Hội đoàn, Đoàn thể, các Ban, các Giới: - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Hội Bảy Sự - Hội Khấn Martinô - Hội Khấn Thánh Giuse - Hội Lêgiô Marie - Hội Con Đức Mẹ - Hội Mân Côi - Ban loan báo Tin Mừng - Ban Mục vụ Ơn Gọi - Ban Mục vụ di dân - Ban xã hội (Caritas) - Ban giáo lý - Ban lễ sinh - Ban âm thanh ánh sáng - Ban kèn đồng - Ban Mục vụ truyền thông - Giới gia trưởng - Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể

Lúc 16:30, các ngày đầu tháng trong tuần theo lịch phụng vụ, Chầu Thánh Thể dành cho các Giới, Hội đoàn như sau: - Giới Gia Trưởng - Hội Bảy Sự - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Hội Lêgiô Marie - Hội Con Đức Mẹ - Hội Khấn Martinô. Lúc 10:30 ngày 13 hàng tháng, Chầu Thánh Thể kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Lúc 08:30 Chúa nhật đầu tháng, sau Thánh lễ thiếu nhi, rửa tội cho trẻ em. Lúc 06:00 các ngày Chúa nhật và thứ 6 đầu tháng, rước MTC cho bệnh nhân


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/album/IMG_0112_0.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/album/DSC_0058_1.jpgHẠT BÌNH AN


Comments