Slide Suy Gẫm‎ > ‎

DVD Nhac Ca Ngợi Powerpoint và Video (POWERPOINT)

DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT 
Ghi chú: Quí vị có thể download powerpoint files về máy.  Sau khi download về, 
mở lên trong powerpoint,

 

Comments