מאמר ביוגרפי מקיף אודותיו מאת חתנופורסם ב"שנה בשנה", התשנ"ט.


Comments