Lessen‎ > ‎

Draaien

In deze les (tutorial) wordt aan de hand van het maken van de crossmotor uitgelegd hoe je makkelijk onderdelen kunt draaien in MLCad.

Zorg er voor dat de draaihoek van het fijne raster in ingesteld op 7,5°. Hoe dit doet lees je bij de Hints en Tips: Rasters. Selecteer het fijne raster om mee te werken.

Download eerst het onderdeel crosshair.dat. Sla deze op in de map PARTS in de map van LDRAW. Download het werkbestand crossmotor1.mpd en sla deze (bijvoorbeeld) op in de map MODELS.

Je kunt nu het bestand crossmotor1.mpd openen in MLCad. Je ziet meteen dat een aantal onderdelen een typische opvallende kleur hebben. Dit gaan we gebruiken bij het draaien.

Het model is opgebouwd uit 4 submodellen: chassis, standaard, stuur en schokdemper.

Activeer om te beginnen het submodel standaard (afb. 1). Je ziet hier in het midden een hulpstukje in de vorm van een kruisje (afb. 2). Deze is ,net als de scharnieren en de plaat van 1x6 en 1x2, groen. Selecteer nu het onderdeel Crosshair (easy rotation) en kies vervolgens voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.

Ga nu draaien over de X-as tegen de klok in door één maal op de knop te klikken of toets Ctrl+pijl omhoog. Let hierbij op dat het fijne raster is ingeschakeld! Als je tevreden bent met het resultaat, verwijder je het onderdeel crosshair en maak je de groene onderdelen zwart.

Activeer nu het submodel chassis. Hier gaan we de ophanging van het achterwiel (roze) en de schokdempers (groen) aan elkaar maken.
Met een beetje wiskunde kan je uitrekenen dat de hoek die de ophanging van het achterwiel met het chassis maakt -13.6° is en de hoek van de schokdemper 19.7°. Zo komt de as van het achterwiel precies in de gaten van de volledig uitgeveerde schokdempers te zitten.

Ga als volgt te werk:

Selecteer 1 van de groene pinnen waarmee de schokdemper bovenaan vast zit en dan weer Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.

Klik nu (ergens) met je rechter muisknop en kies voor
Positie en rotatie opgeven... (zie afb. 5).

Of je kunt via het menu kiezen voor
Bewerken > Verplaatsen > Handmatig...

Het dialoogvenster Positie & Rotatie (afb. 6) verschijnt:

Vink het vakje voor Rotatie vector waarden aan.

Vul bij X een 1 in (je gaat over de X-as draaien).

Vul bij Hoek: 19.7 in. Let hierbij op de punt en gebruik dus geen komma!

Klik op OK.

Je zult zien dat beide schokdempers de juiste hoek hebben gemaakt.

Maak nu de pinnen grijs (kleur 7).

Om de ophanging van- en het achterwiel te draaien selecteer je roze de as van 8 die door het chassis gaat. Voer daarna dezelfde acties uit als zojuist bij de schokdempers:

Kies weer voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.

Klik met je rechter muisknop en kies voor Positie en rotatie opgeven...

Vink Rotatie vector waarden aan

Vul bij X weer 1 in en nu bij de Hoek de waarde -13.6. Let op de min en de punt!

Klik op OK

Het achterwiel zit nu ook op juiste plek.

Geef alle roze onderdelen weer de juiste kleur.

Activeer nu het submodel stuur.

Om te beginnen gaan we de handvatten (groen en licht groen) in de juiste positie brengen. Selecteer hiervoor de halve pin van het groene handvat en kies voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.
De hoek die deze onderdelen met elkaar maken moet 22,5° zijn en omdat de draaihoek van het fijne grid is ingesteld op 7,5° moet je 3 maal draaien over de Y as met de klok mee.
Maak de onderdelen, die nog steeds geselecteerd zijn, nu roze! (kleur 13).

Je werk ziet er als het goed is nu zo uit als afb. 8.

Selecteer nu de andere halve pin, kies voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren en draai nu 3 maal over de Y as tegen de klok in. Maak ook deze onderdelen nu roze!

Nu ga je het complete stuur draaien. Zoek en selecteer hiervoor de roze as van 4 (zie afb. 9) in je model en kies weer voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.
Draai nu 3 maal over de X-as tegen de klok in. Geef alle roze onderdelen de juiste kleur.

Nu is het voorwiel aan de beurt.

Selecteer hiervoor de blauwe crosshair helemaal achteraan (of onderaan, zo je wilt) in het model en kies weer voor Bewerken > Selecteren > Gelijke kleuren.

Draai nu 3 maal over de X-as met de klok mee en geef alle blauwe onderdelen de juiste kleur.

Je werk ziet er nu zo uit als afb. 10.

Activeer als laatste het hoofdmodel crossmotor. Selecteer hierin het submodel chassis en kies nu voor Bewerken > Selecteren > Alles. Draai nu één maal over de X-as met de klok mee. Hierdoor komt het gehele model (bijna) recht te staan.
afb. 1

afb. 2

afb. 3

afb. 4

afb. 5

afb. 6

afb. 7

afb. 8

afb. 9

afb. 10
ċ
CROSSHAIR.DAT
(0k)
Jaco van der Molen,
17 feb. 2011 06:37
ċ
crossmotor1.mpd
(5k)
Jaco van der Molen,
17 feb. 2011 06:37
ċ
crossmotor2.mpd
(7k)
Jaco van der Molen,
17 feb. 2011 06:37