Відкритий урок. Хімія, 9 клас. Реакції обміну між розчинами електролітів

Тема.  Реакції обміну між розчинами електролітів

Мета:

1. Освітня. Сформувати поняття про сутність реакцій йонного обміну, удосконалювати вміння пояснювати суть процесу  електролітичної дисоціації, навички складання рівнянь електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, встановлювати відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами, формувати вміння записувати реакції в молекулярній, повній та скороченій йонній формах, вдосконалювати техніку проведення хімічного експерименту;

2. Розвивально-корекційна. Розвивати вміння спостерігати і порівнювати, досліджувати умови протікання реакцій йонного обміну до кінця, порівнювати результати дослідів і робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати довільну увагу; коригувати самоконтроль під час складання рівнянь електролітичної дисоціації речовин, рівнянь реакцій обміну

3. Виховна. Виховувати самостійність і працьовитість, вміння працювати в групі. Екологічне виховання.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форми організації навчально-виховного процесу: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи навчання: словесні, частково-пошукові, практичні (лабораторний

дослід), інтерактивні, використання ІКТ.


Наочність та обладнання: таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді,

реактиви відповідно до змісту лабораторних дослідів, комп’ютерна презентація, комплект табличок «екологічні проблеми людства», дидактичні  картки «Хімічне лото».


Урок та додатки на Google Диску, фото з уроку на Google Фото


Хід уроку:
І. Організаційний етап. Привітання, налаштування на робочий настрій, перевірка організації робочого місця, правила роботи на уроці.

Вчитель: я запрошую вас до цікавого навчання і бажаю вам поважати один одного та створювати протягом уроку хорошу робочу атмосферу і хороший настрій, адже саме від хорошого настрою залежить половина успіху на уроці.


ІІ. Актуалізація опорних знань.

Які речовини належать до електролітів?

- Що відбувається з електролітами в розчинах?

- Поясніть суть процесу  електролітичної дисоціації

- Який механізм електролітичної дисоціації?

 Чому дані речовини відносять до електролітів?

Написати рівняння електролітичної дисоціації: (слайд №2)


І варіант: купрум сульфат, натрій гідроксид;

ІІ варіант: натрій хлорид, арґентум нітрат

ІІІ варіант: барій нітрат, натрій сульфат

Вкажіть катіони та аніони. Чому ви так вважаєте?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

У 30-50 роки ХХ ст. активно розвивалася наука і техніка. Значно збільшилися обсяги хімічних виробництв. З якими проблемами стикнулося людство? (сировинна, збільшення кількості і небезпечності відходів, кислотні дощі, шкода здоров’ю) Які механізми дії цих проблем? Можливі шляхи вирішення проблем.

Оголошення теми уроку. Учні формулюють основні цілі уроку, свої сподівання щодо уроку. (Слайд №3)


ІV. Первинне сприйняття і осмислення.

1. На дошці записано рівняння електролітичної дисоціації. Що станеться, якщо злити ці розчини між собою?

2. Візьміть картки «Хімічне лото». Змоделюйте взаємодію (Слайд №4)


натрій хлориду та купрум сульфату

натрій хлориду та арґентум нітрату

учні вказують тип хімічної реакції

– Отже, скажіть будь ласка, що об’єднує ці рівняння реакцій?

– Які реакції називаються реакціями обміну? (Слайд №5)


Яка з цих реакцій відбувається до кінця? Чому

Складання опорної схеми: (Слайд №6)Перевірка даної гіпотези за допомогою досліду (Слайд №7)

Інструктаж з БЖД. (Слайд №8)


Лабораторний дослід. Реакції обміну між розчинами електролітів (Слайд №9)


   Робота в парах: (ст. 66 підручника)

   І група: лабораторний дослід 2 ( калій карбонат і нітратна кислота)

   ІІ група: лабораторний дослід 3 (купрум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид)

   ІІІ група: лабораторний дослід 4 (калій гідроксид, фенолфталеїн, хлоридна кислота)

Інструкція з виконання досліду.

Виконання досліду.

Презентація результатів.

Оформлення результатів. (Слайд №10) 


Реагенти

Спостереження

Висновок

К2СО3 + НNО3

 

 

СuSO4+ NaOH

 

 

KOH + HCl

 

 

 

1. Алгоритм складання рівнянь реакцій йонного обміну (Слайд №11)


2. Показ механізму утворення осаду арґентум хлориду. (Слайд №12)


Запис рівнянь реакцій натрій хлориду з арґентум нітратом, кальцій карбонату з хлоридною кислотою  в повному та скороченому йонному вигляді.

NaCl+AgNO3 = NaNO3+AgCl↓

Na++Cl- +Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl↓

Cl- + Ag+ = AgCl↓

СaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2CO3 → CO2↑ + H2O

V. Вторинне сприйняття і засвоєння (Слайд №13)


1. Позначте скорочене йонне рівняння, яке відповідає реакції між ферум (ІІІ) нітратом і калій гідроксидом у розчині:

а) Fe³+ + 3OH- =Fe(OH)3↓;

б) K+ + NO3- = KNO3.

2. Позначте пари речовин, реакції між якими в розчині відбуватимуться до кінця: (Слайд №14)


а) РвSO4 i KOH;

б) KNO3 i NaOH;

в) H2SO4 i KNO3;

г) K2SiO3 i HNO3.

3. Творче завдання. 

Учень змішав два розчини. В результаті випав осад бурого кольору Ферум (ІІІ) гідроксиду. Запропонуйте свій варіант одержання даного осаду. Складіть рівняння реакцій

VІ Підведення підсумків.

1.  Що ми вивчили на сьогоднішньому уроці?

2.  За якої умови реакції в розчинах електролітів протікають до кінця?

3.  Розв’язання проблемного питання. (Слайд №15) «Дерево рішень»

На початку уроку ми поставили запитання: з якими проблемами стикнулося людство? (сировинна, збільшення кількості і небезпечності відходів, кислотні дощі, шкода здоров’ю)


Які механізми дії цих проблем?

Розчинення відходів у воді та утворення розчинів електролітів

Взаємодія розчинів один з одним та з об’єктами навколишнього середовища (кислотні дощі, ерозія ґрунту, забруднення рослин, зниження імунітету, вживання забрудненої їжі та води, знищення природного середовища існування організмів )

 Вдихання відходів та утворення в організмі отруйних речовин

Можливі шляхи вирішення проблем (встановлення якісних очисних споруд, заборона використання небезпечних продуктів хімічного синтезу, комплексне використання сировини, вторинна переробка ресурсів, знешкодження небезпечних відходів, грамотне використання засобів побутової хімії, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, дотримання здорового способу життя, розробка альтернативних видів палива, використання сонячної енергії).

VІІ  Домашнє завдання. (Слайд №16)


1. Параграф №11 підручника.

2. Вправа 3.(ст. 67-68) письмово

*3. Підготувати повідомлення про реакції йонного обміну, які відбуваються в організмі людини


Додаток

Причини екологічної кризи, її наслідки та шляхи подолання (матеріал для Дерева рішень)

Розчинення відходів у воді та утворення розчинів електролітів

Ерозія ґрунту

Взаємодія розчинів один з одним та з об’єктами навколишнього середовища - кислотні дощі

Забруднення рослин

Зниження імунітету

Вживання забрудненої їжі та води

Знищення природного середовища існування організмів

Вдихання відходів та утворення в організмі отруйних речовин

Встановлення якісних очисних споруд

Заборона використання небезпечних продуктів хімічного синтезу

Комплексне використання сировини

Вторинна переробка ресурсів

Знешкодження небезпек-них відходів

Грамотне використання засобів побутової хімії мінеральних добрив, засобів захисту рослин

Дотримання здорового способу життя

Розробка альтернативних видів палива

Використання сонячної енергії

Comments