Home page‎ > ‎

Lidmaatschap

Lid worden

Algemene informatie

Het ledenbestand van biljartclub de Koepel is verdeeld over twee speelavonden in wijkcentrum de Koepel, namelijk de dinsdagavond en de vrijdagavond. Deze avonden vangen aan om 19:00 uur en duren tot ca. 23:00 uur. Tijdens deze speelavonden wordt er respectievelijk een interne zomercompetitie en een interne wintercompetitie gespeeld.

U hoeft echt geen Keulemans te zijn om lid te kunnen worden van onze biljartclub, echter is de basiskennis van het biljarten en de bijbehorende regels wel een pré. Omdat wij de beschikking hebben over een beperkt aantal biljarttafels en beperkte speeltijd, zijn wij niet in staat om tijdens de clubavonden de basisvaardigheden van het biljarten aan nieuwe spelers bij te brengen.

De leden spelen op de avond minimaal één partij Libre en één partij Bandstoten. De interne wintercompetitie wordt traditioneel tijdens een gezellige avond afgesloten met een (kruis)finale tussen de hoogst geplaatsten van beide speelavonden.

Om aan deze avonden te kunnen deelnemen, dient u lid te zijn van biljartclub de Koepel. U bent natuurlijk van harte welkom om eens op een van de speelavonden te komen kijken en wat van de sfeer te proeven.
U hoeft echt geen Keulemans te zijn om lid te kunnen worden van onze biljartclub, echter is de basiskennis van het biljarten en de bijbehorende regels wel een pré. Gedurende de interne competitie partijen zullen de spelers beurtelings aangewezen worden om een partij te arbitreren en te schrijven. Omdat wij de beschikking hebben over een beperkt aantal biljarttafels en beperkte speeltijd, zijn wij niet in staat om tijdens de clubavonden de basisvaardigheden van het biljarten en bijbehorende regels aan nieuwe spelers bij te brengen.

Heeft u interesse in het lidmaatschap, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken op de volgende manieren:
-    via onze ledenadministrateur:  Gerard de Rooij, telefoon: 035-6245019
-    door het invullen van het onderstaande (digitale) inschrijfformulier, waarna onze ledenadministrateur contact           met u zal opnemen.

Door de geplande verbouwing van wijkcentrum de Koepel, zullen wij vanaf september 2015 slechts de beschikking krijgen over twee biljarttafels. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een ledenstop in te gaan voeren als het ledenaantal - op de betreffende clubavond - de 16 personen zal bereiken. Indien een ledenstop op de betreffende club van kracht is, kunt u zich wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Momenteel is er een ledenstop op de beide speelavonden !!

Het aspirant lidmaatschap

Alvorens u een volwaardig lidmaatschap aan te bieden, nodigen wij u eerst uit om één maand op proef te komen spelen op een van onze speelavonden (het aspirant lidmaatschap). Gedurende deze periode zult u acht zogenaamde 25-beurten partijen Libre spelen, waardoor uw startmoyenne kan worden bepaald. Uw startmoyenne ofwel aanvangsgemiddelde is bepalend voor het aantal caramboles (de partijlengte) die u tijdens een partij zal moeten gaan maken. Het vaststellen van uw startmoyenne kunt u beschouwen als een bepaling van het handicap. Bent u een gevorderd speler, dan heeft u een hoger startmoyenne en zult u meer caramboles moeten maken om een partij in uw voordeel te beslissen. Op deze wijze heeft een wat mindere speler (met een lager startmoyenne) dus wel degelijk de kans om te winnen van een wat sterkere speler.
Het aspirant lidmaatschap is voor u geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Na het beëindigen van bovengenoemde periode zal het bestuur - na overleg met de leden van de door u gekozen speelavond - u het volwaardig lidmaatschap aanbieden.

Het volwaardig lidmaatschap

Het volwaardig lidmaatschap zal u door onze ledenadministrateur schriftelijk worden aangeboden. Indien u dit accepteert, zult u met ingang van de eerstvolgende - door u gekozen - speelavond daadwerkelijk deelnemen aan de interne competitie.
Nadere informatie aangaande het reilen en zeilen van onze biljartclub kunt u lezen in ons:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxqYXJ0Y2x1YmRla29lcGVsfGd4OjVkMzBlN2YzNGY0Yjg4YWQ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Als (volledig) lid van biljartclub de Koepel kunt u ook - buiten de interne competitie om - op vrijwillige basis deelnemen aan de Regionale Competitie en aan de KNBB Dagcompetitie.

Kosten


( vastgesteld op de algemene ledenvergadering dd. 27 augustus 2014 )
Het (volwaardig) lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor één clubjaar en vervolgens - zonder tegenbericht - jaarlijks verlengd.

Het seizoen- of clubjaar loopt vanaf 1 september tot en met 31 augustus het opvolgende jaar.
-    de contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 70,00 per clubjaar;
-    de contributie voor deelname aan de KNBB Dagcompetitie bedraagt ca. € 18,50 per seizoen.

Inschrijfformulier


Inschrijfformulier lidmaatschap biljartclub de KoepelNieuwe leden


Biljartclub de Koepel heeft het genoegen om
diverse nieuwe leden aan u voor te mogen stellen
.
Met ingang van 13 december is Hans van Buren - als volwaardig lid - de vrijdagavondgroep
komen versterken. Hij heeft de zgn. 25-beurten partijen achter de rug en heeft een
start moyenne van 1.515 behaald.  Hierdoor moet hij 43 caramboles bij het Libre moeten maken
en 25 caramboles bij het Bandstoten.Met ingang van 8 november is Hans Ueffing - als volwaardig lid - de vrijdagavond komen versterken.
Hans heeft inmiddels de 25-beurten partijen
achter de rug, wat heeft geresulteerd in een
start moyenne van 1.045.  In het Libre zal Hans 30 caramboles moeten gaan maken en in
het Bandstoten zal hij 18 caramboles moeten gaan maken


Met ingang van 17 september 2013 is Jan van Leuverden een volwaardig lid van onze biljartclub
en speelt hij op de dinsdagavond mee  in de interne competitie.
Jan heeft een startmoyenne van 0.855 gekregen en zal in het Libre 27 caramboles moeten gaan maken
en in het Bandstoten zal hij 16 caramboles moeten gaan maken.

Namens bestuur en leden wensen wij bovenstaande heren een
gezellige en sportieve tijd bij Biljartclub de Koepel.