Home page‎ > ‎

Lidmaatschap

Lid worden

Algemene informatie

Het ledenbestand van biljartclub de Koepel is verdeeld over twee speelavonden in wijkcentrum de Koepel, namelijk de dinsdagavond en de vrijdagavond. Deze avonden vangen aan om 18:30 uur en duren tot ca. 23:00 uur. Tijdens deze speelavonden wordt er respectievelijk een interne zomercompetitie en een interne wintercompetitie gespeeld.

Om aan deze avonden te kunnen deelnemen, dient u lid te zijn van biljartclub de Koepel. U bent natuurlijk van harte welkom om eens op een van de speelavonden te komen kijken en wat van de sfeer te proeven.
U hoeft echt geen Keulemans te zijn om lid te kunnen worden van onze biljartclub, echter is de basiskennis van het biljarten en de bijbehorende regels wel een pré.
Omdat wij de beschikking hebben over een beperkt aantal biljarttafels en beperkte speeltijd, zijn wij niet in staat om tijdens de clubavonden de basisvaardigheden van het biljarten aan nieuwe spelers bij te brengen.

De leden spelen op de avond minimaal één partij Libre en één partij Bandstoten. De interne wintercompetitie wordt traditioneel tijdens een gezellige avond afgesloten met een (kruis)finale tussen de hoogst geplaatsten van beide speelavonden. Gedurende de interne competitie partijen zullen de spelers tevens beurtelings aangewezen worden om een partij te arbitreren en te schrijven.

Heeft u interesse in het lidmaatschap, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken op de volgende manieren:

-    via onze ledenadministrateur:
        Arie Broekhuizen  (tel:  06 - 26 74 15 16 / email: ariebroekhuizen41@gmail.com)

-    door het invullen van het onderstaande (digitale) inschrijfformulier, waarna onze ledenadministrateur contact                 met u zal opnemen.

Met de beschikking over twee biljarttafels zijn wij genoodzaakt om een ledenstop in te gaan voeren als het ledenaantal - op de betreffende clubavond - de 16 personen heeft bereikt. Indien een ledenstop op de betreffende clubavond van   kracht is, kunt u zich wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Het aspirant lidmaatschap

Alvorens u een volwaardig lidmaatschap aan te bieden, nodigen wij u eerst uit om één maand op proef te komen spelen op een van onze speelavonden (het aspirant lidmaatschap). Gedurende deze periode zult u 8 zogenaamde 25-beurten partijen Libre spelen, waardoor uw startmoyenne kan worden bepaald. Uw startmoyenne ofwel aanvangsgemiddelde is bepalend voor het aantal caramboles (de partijlengte) die u tijdens een partij zal moeten gaan maken. Het vaststellen van uw startmoyenne kunt u beschouwen als een bepaling van het handicap. Bent u een gevorderd speler, dan heeft u een hoger startmoyenne en zult u meer caramboles moeten maken om een partij in uw voordeel te beslissen. Op deze wijze heeft een wat mindere speler (met een lager startmoyenne) dus wel degelijk de kans om te winnen van een wat sterkere speler.
Het aspirant lidmaatschap is voor u geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Na het beëindigen van bovengenoemde periode zal het bestuur - na overleg met de leden van de door u gekozen speelavond - u het volwaardig lidmaatschap aanbieden.

Het volwaardig lidmaatschap

Het volwaardig lidmaatschap zal u door onze ledenadministrateur schriftelijk worden aangeboden. Indien u dit accepteert, zult u met ingang van de eerstvolgende - door u gekozen - speelavond daadwerkelijk deelnemen aan de interne competitie.
Nadere informatie aangaande het reilen en zeilen van onze biljartclub kunt u lezen in ons:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxqYXJ0Y2x1YmRla29lcGVsfGd4OjVkMzBlN2YzNGY0Yjg4YWQ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Als volwaardig lid van biljartclub de Koepel kunt u ook - buiten de interne competitie om - op vrijwillige basis deelnemen aan de KNBB Dagcompetitie.

Kosten

( vastgesteld op de algemene ledenvergadering dd. 17 augustus 2017 )
Het (volwaardig) lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor één clubjaar en vervolgens - zonder tegenbericht - jaarlijks verlengd.

Het seizoen - of clubjaar - loopt vanaf 1 september tot en met 31 augustus van het opvolgende jaar.
-    de contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 75,00 per clubjaar;
-    de contributie voor deelname aan de KNBB Dagcompetitie bedraagt ca. € 18,50 per seizoen.

Inschrijfformulier


Inschrijfformulier lidmaatschap biljartclub de KoepelNieuwe leden


Biljartclub de Koepel heeft het genoegen om
diverse nieuwe (aspirant) leden aan u voor te mogen stellen
.


Met ingang van 17 oktober 2017 zal Sjaak Beemsterboer  bij de dinsdagavondgroep aantreden
als volwaardig lid.  Sjaak heeft biljartervaring opgedaan in de recreatieve sfeer, maar wil nu het biljarten
beoefenen in clubverband. Sjaak heeft de serie zgn. 25-beurten partijen boven verwachting afgerond, waarna zijn
aanvangs moyenne voor het Libre is vastgesteld op: 1.304  met 38  te maken caramboles en het aanvangs moyenne
voor het Bandstoten op: 0.700  met 22  te maken caramboles.

Met ingang van 12 september 2017 is Ad Huussen de dinsdagavondgroep komen versterken, als
volwaardig lid.
Ad heeft ervaring op het recreatieve vlak in het biljartspel, echter is dit wel enige jaren geleden.
Momenteel heeft Ad de zgn. 25-beurten partijen achter de rug, waarna zijn aanvangs gemiddelde
(Libre) is vast gesteld op: 1.128.
Bij het Libre moet Ad 33 caramboles maken en bij het Bandstoten moet hij 20 caramboles gaan maken.
Op 3 februari 2017 is Henk Voigt aangetreden als volwaardig lid bij de vrijdagavond groep.
Henk heeft al ruime ervaring in de biljartsport, heeft deelgenomen aan de KNBB dagcompetitie en
speelt momenteel voor biljartvereniging K.O.T. (te Baarn) in de KNBB avondcompetitie in
het district Eem en Flevoland.  Henk heeft inmiddels de serie 25-beurten partijen achter de rug
waarbij zijn (libre) startmoyenne is uitgekomen op: 2,700 met de bijbehorende partijlengte
van 64 caramboles.  Bij het Bandstoten moet Henk 36 caramboles gaan maken

Op vrijdagavond 2 december is Humphrey Cordie  aangetreden als
volwaardig lid op de vrijdagavond.
Humphrey heeft als enige ervaring opgedaan bij een andere vereniging en heeft
de zgn. 25-beurten partijen inmiddels achter de rug.
Zijn startmoyenne is vastgesteld op: 0,880, waardoor hij bij het Libre 27 caramboles
moet gaan maken en bij het Bandstoten 17 caramboles.M.i.v 29 juli 2016 is de vrijdagavondgroep een volwaardig lid rijker.
Willem Nahuys heeft eerder gespeeld bij bv. OSO en heeft inmiddels
de zgn. 25-beurten achter de rug. Zijn startmoyenne is vastgesteld op 1,227.
In het Libre zal Willem 35 caramboles moeten gaan maken en bij het Bandstoten 21 caramboles.

Namens bestuur en leden wensen wij bovenstaande heren een
gezellige en sportieve tijd bij Biljartclub de Koepel toe.